CONVOCATOR

18 Aprilie 2019, la ora 09:52 / Publicat în Comunicate AJF / 339 vizualizări

CONVOCATOR

 CONVOCATOR

 

Către membrii afliați ai AJF Mureș,

 

Comitetul Executiv al AJF Mureș întrunit în ședință în data de 15.04.2019 în baza Art. 25 al 2, 3 din Statutul AJF Mureș convocă Adunarea Generală Ordinară  pentru data de  20.05.2019, ora 17:30 în sala de ședințe a Casei de Cultură a Tineretului având următoarea ordine de zi:

 

  1. Alocuțiunea președintelui AJF 
  2. Constatarea întrunirii cvorumului;
  3. Aprobarea ordinii de zi;
  4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care  a fost făcut prin stenogramă;
  5. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;
  6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de Gestiune a Comitetului Executiv;
  7. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;
  8. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
  9. Afilierea, dezafilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;

 

Membrii AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

 

În sală vor avea acces doar în baza delegației din partea cluburilor afiliate, câte  un delegat din partea fiecărui club afiliat.

 

 

 

 

Președinte AJF Mureș,

 Mircea Bucur


AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP