CONVOCATOR

18 Aprilie 2019, la ora 09:52 / Publicat în Comunicate AJF / 380 vizualizări

CONVOCATOR

 CONVOCATOR

 

Către membrii afliați ai AJF Mureș,

 

Comitetul Executiv al AJF Mureș întrunit în ședință în data de 15.04.2019 în baza Art. 25 al 2, 3 din Statutul AJF Mureș convocă Adunarea Generală Ordinară  pentru data de  20.05.2019, ora 17:30 în sala de ședințe a Casei de Cultură a Tineretului având următoarea ordine de zi:

 

  1. Alocuțiunea președintelui AJF 
  2. Constatarea întrunirii cvorumului;
  3. Aprobarea ordinii de zi;
  4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care  a fost făcut prin stenogramă;
  5. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;
  6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de Gestiune a Comitetului Executiv;
  7. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;
  8. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
  9. Afilierea, dezafilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;

 

Membrii AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

 

În sală vor avea acces doar în baza delegației din partea cluburilor afiliate, câte  un delegat din partea fiecărui club afiliat.

 

 

 

 

Președinte AJF Mureș,

 Mircea Bucur


  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP