În atenţia cluburilor afiliate la AJF Mureş

11 Mai 2022, la ora 12:26 / Publicat în Comunicate AJF / 589 vizualizări

În atenţia cluburilor afiliate la AJF Mureş

  În atenţia, 

 

Cluburilor afiliate la AJF Mureş, 

 

Comitetul Executiv al AJF Mureş, în baza art. 25 pct. 2 din Statutul AJF Mureș și ţinând cont de  Hotărârea Adunării Generale din 22.01.2022 convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 11.06.2022 ora 10 in sala Centrul Cultural Mihai Eminescu din Tg-Mureș , strada Nicolae Grigorescu nr. 19 având următoarea ordine de zi :

   a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea propunerii de Secretar General al AJF Mureș

c) prezentarea și aprobarea Ordinii de Zi

d) alocuţiunea candidaţilor la funcţiile de preşedinte și vicepreşedinte- maxim 10 min/persoană.  (Cei care doresc vor depune o cerere scrisă la sediul AJF Mureș cu minim 5 zile înaintea datei de desfăşurare a Adunării Generale)

e) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

f) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care  a fost făcut prin stenogramă;

g) prezentarea listei candidaților

l) alegerea :

  • preşedintelui AJF Mureș
  • 2 vicepreşedinţi 
  • 2 reprezentanţi ai cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a (1 pentru liga a IV-a Elite și unul Liga a IV-a Clasic)
  • Un reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a 
  • Un reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-VI-a
  • Un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;
  • Anunţarea rezultatelor
  • Încheierea lucrărilor Adunării Generale

    În conformitate cu Art 24 pct. 3 din Statutul AJF Mureș

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

   În conformitate cu Art 23 pct. 4 din Statutul AJF Mureș:

(4) Membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală doar de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei structuri sportive de cel puţin 6 luni şi numele acesteia a fost comunicat în documentele transmise către AJF cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, altele asemenea documente

Cluburile afiliate au obligaţia să transmită în scris la sediul AJF Mureș până în data de 06.06.2022 ora 12:00, numele, prenumele și funcţia persoanei care îi va reprezenta la Adunarea Generală respectând prevederile  Art. 23 pct.4 din Statutul AJF Mureș  

 

 

                                                Președinte AJF Mureș 

                                                                                  Mircea Bucur


  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP