Comunicat în atenţia membrilor afiliaţi ai Ajf

25 Mai 2022, la ora 13:38 / Publicat în Comunicate AJF de Gabriel Suleru / 651 vizualizări

Comunicat în atenţia membrilor afiliaţi ai Ajf

I. Vă informăm convocarea Adunării  Generale ordinare pentru ziua de duminică 26 iunie ora 10:00 la Consiliul Judeţean Suceava sala de şedinte cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Constatarea întrunirii cvorumului

2.Aprobarea ordinii de zi

3.Alocutiunea presedintelui  AJF

4.Desemnarea scrutatorilor si a membrilor comisiei de validare a voturilor

5. Desemnare a trei persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial

6. Afilierea unor membri

7.Dezafilierea unor membri

8. Aprobarea listei cuprinzand totalitatea membrilor afiliati ai AJF  rezultata ca urmare a afilierilor si dezafilierilor unor structuri sportive

9.Prezentarea  bilantului contabil pe anunl 2021 , aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a comitetului executiv

10.Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021 si aprobarea acestuia prin vot.

11.Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

12.Alegerea Presedintelui AJF

13.Alegerea celor 2 vicepresedinti si a membrilor comitetului executiv

14.Confirmarea validitatii adunarilor generale de alegeri pentru stabilirea vicepresedintilor si a membrilor comitetului executiv

16.Adoptarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a AJF din 26 iunie 2022

 

     II.Precizam ca conform cu articolul 44 aliniatul 4 din statul AJF Suceava, pot sa propuna candidati pentru functia de presedinte al asociatiei numai membri afiliati.Propunerile se vor depune la secretariatul general cu cel putin 15 zile inaite de data la care este convocata Adunarea Generala respectiv  pana la data de 11 iunie 2022 inclusiv. Propunerea pentru functia de presedinte trebuie insotita de documente necesare dovedirii indeplinirii conditiilor prevazute de art.44 alin 3 din statul AJF inclusiv C.V.

     In ceea ce priveste desemnarea reprezentatilor in comitetul executiv AJF, aceasta se realiza in conformitate cu dispozitiile art.39 din Statutul AJF , iar dosarul de canditatura va contine cel putin urmatoarele documente:

-propunere canditatura (formulate exlusiv de structuri sportive afiliate AJF).

-acceptarea  canditaturii

-copie C.I

-cazier judiciar valabil in original

-curiculum in vitae

 

 Dosarele de canditatura se vor depune la secretariatul general, insotite de acordul scris al canditatului cu cel putin 15 zile inaite de data la care este convocata Adunarea Generala respectiv  pana la data de 11 iunie 2022 inclusiv.

 

     III. In vederea bunei pregatiri a Adunarii Generale este necesar sa transmiteti in scris la secretariatul general pana la data de 21.06.2022 ,ora 13:00, numele si prenumele delegatului oficial care participa la Adunarea Generala si functia pe care o detine(documente in copie)

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP