In atentia jucatorilor amatori

04 Iulie 2022, la ora 14:58 / Publicat în Comunicate AJF / 199 vizualizări

In atentia jucatorilor amatori

 

In atentia jucatorilor amatori:

Cereri de incetare a legitimarii

In perioada 1-10 iulie 2022, jucatorii amatori au dreptul de a solicita incetarea legitimarii, fara acordul clubului la care sunt legitimati.

Cererile avand ca obiect incetrea legitimarii unui jucator amator la un club se depun la comisia juridisctionala a AJF Tulcea, in perioada 1-10.07.2022,pe adresa contact@ajf-tulcea.ro. Confrm art.4alin.21 si alin.22 din RSTJF.

Art.4 RSTJF

19. Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 1 – 10 iulie a anului competițional, respectiv 1 – 10 august pentru jucătorii legitimați la cluburi de fotbal în sală, în condițiile legii și ale art. 4 alin. 21 și alin. 22. Legitimarea la un club a unui jucător amator poate înceta și în timpul sezonului competițional doar în situația în care obține acordul clubului la care este legitimat. Acești jucători pot solicita legitimarea l

…….

21. În cazul jucătorilor amatori se aplică următoarele dispoziţii:

a. un jucător amator care a participat efectiv la mai puţin de 25% din jocurile oficiale

disputate de echipa la care este legitimat într-un an competiţional, are dreptul că solicite

comisiei competente legitimarea sa la un alt club fără acordul clubului la care este

legitimat. În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în

cauză poate fi legitimat ca amator la un alt club. În cazul în care un jucător legitimat la un

alt club în aceste condiţii dobândeşte în termen de trei ani statutul de profesionist, sunt

aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile regulamentare privind compensaţia de

formare;

b. Jucătorii amatori seniori și jucătorii amatori juniori cu vârsta de până la 7 ani au dreptul

de a solicita comisiei competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt

legitimați și legitimarea la un alt club.

c. Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei

competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și

legitimarea lor la un alt club.

 

Jucătorii juniori cu vârsta între 7 și 10 ani împliniți aflați în această situație sunt obligați

să achite fostului club suma de 400 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost

legitimați la clubul respectiv.

Jucătorii juniori cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care

au fost legitimați la clubul respectiv.

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională

cu perioada aferentă.

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate

fi legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor

prevăzute în decizia comisiei competente.

d. prin excepție de la prevederile alin. 21 lit. c de mai sus, jucătorii juniori cu vârsta cuprinsă

între 14 și 16 ani, care au încheiat contracte de bursă privată în condițiile legii cu clubul la

care sunt legitimați nu vor putea solicita legitimarea la un alt club. Contractul de bursă

privată va prevedea în mod obligatoriu obligația jucătorului de a desfășura activitate

sportivă pentru clubul care oferă bursa în baza unui contract (de muncă sau de activitate

sportivă, după caz), în conformitate cu prevederile art 14 alin. 1 din prezentul

Regulament. Contractul de bursă privată se va înregistra în evidențele FRF/AJF, după

caz, în termen de 45 zile de la data încheierii acestuia sub sancțiunea neluării în seamă de

către organismele jurisdicționale ale FRF/AJF.

22. Cererile prevăzute la alin. 21 se soluţionează de CNSL a FRF sau CSJ a AJF, cu aplicarea

următoarelor reguli:

- pentru cazurile arătate la lit. a), cererea poate fi introdusă numai între două ediţii ale

campionatului;

- pentru cazurile arătate la lit. b) şi c), cererile pot fi introduse doar în perioada 01 -10 iulie

a anului competițional, respectiv 1 – 10 august pentru jucătorii legitimați la cluburi de

fotbal în sală;

 

- legitimarea la alte cluburi a jucătorilor aflaţi în situaţiile arătate la lit. a), b) şi c), se

poate face numai în perioadele de transfer, pe baza hotărârilor definitive şi irevocabile

ale comisiilor competente.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP