Informari si comunicate
10-01-2014
ANUNT IMPORTANT PENTRU ARBITRI

In ziua de miercuri, 15 ianuarie 2013, va fi deschiderea oficiala a anului sportiv 2014, pentru arbitri si arbitri asistenti de la nivelul Municipiului Bucuresti.

detalii...
27-08-2013
COMUNICAT PENTRU ARBITRI

Comunicat pentru arbitri cu privire la participarea la competitii private si jocuri amicale.

detalii...
toate comunicatele
Comisia pentru statutul jucatorului
 

Nume jucator: Apostu Alexandru Ionel,
Cerere: FC Milisport - cerere motivare Apostu Alexandru Ionel
Rezolutie: M O T I V A R E Pe rol fiind solicitarea domnului Apostu Costica, parintele copilului Apostu Alexandru Ionel, legitimat in prezent la FC Milisport, prin care aduce la cunostinta Comisiei pentru solutionarea litigiilor din cadrul AMFB, faptul ca fotbalistul nu mai poate continua activitatea la clubul mai sus mentionat, tinand cont de faptul ca acestuia nu ii sunt create conditii adecvate desfasurarii activitatii de pregatire, si nici nu are inscrisa echipa la grupa de varsta 1998 sau alta categorie mai mare, lucruri aratate in cererea depusa la data de 18.09.2013. Prezenta in sedinta doamna Apostu Lica, mama copilului Apostu Alexandru Ionel, impreuna cu copilul Apostu Alexandru Ionel, care isi mentine cererea asa cum a fost formulata si solicita ca jucatorul sa devina liber fata de aceasta structura sportiva. Reprezentantul FC MILISPORT prezent in sedinta arata ca a depus la dosarul cauzei prin registratura A.M.F.B, fisa de inscriere a FC Milisport la grupa 1997, Seria 2, in care arata terenul pe care se disputa jocurile oficiale ,,Aversa”, depusa la data de 26.09.2013. Totodata a depus la dosar o notificare adresata jucatorului Apostu Alexandru Ionel din 26.09.2013, prin care arata programul de antrenamente a grupei si faptul ca antrenamentele se desfasoara pe terenul sintetic din cadrul bazei sportive A&A. Deasemenea aratata faptul ca clubul este inscris in competitie la categoria de varsta 1997. Totodata reprezentantul FC Milisport, spune ca clubul ii poate oferi jucatorului conditii bune de antrenament si competitie. Audiat jucatorul, in prezenta reprezentantului legal, arata faptul ca de 3 luni nu s-a mai antrenat neexistand conditii de pregatire acceptabile, respectiv vestiare, dusuri, teren de antrenament, precum si faptul ca de cate ori se prezenta la antrenamente antrenorul il trimitea acasa. Avand in vedere faptul ca dosarul se afla la al treilea termen de judecata, ultimul termen fiind acordat la cererea partilor pentru incheierea litigiului pe cale amiabila, lucru care nu a fost posibil, reclamantul aratand faptul ca parata nu a facut nici-un demers in vederea unei intelegeri pe cale amiabila. Fata de actele depuse la dosar si din sustinerile partilor prezente, Comisia constata ca FC Milisport nu are grupa inscrisa in competitii la categoria 1998 precum si faptul ca fisa de inscriere este la categoria competitionala 1997 inscriere efectuata la data de 26.09.2013, ulterior memoriului inaintat de catre reclamant, inregistrat la AMFB la data de 18.09.2013. Analizand probele administrate in cauza, Comisia pentru Statutul Jucatorului, DECIDE: 1. In conformitate cu prevederile art. 4.17.b si 6.a.b din R.S.T.J.F. admite memoriul inaintat de Apostu Costica si il declara liber, pe jucatorul Apostu Alexandru Ionel fata de FC Milisport. 2. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. 3. Prezenta motivare a fost redactata in sedinta, astazi 17.10.2013, in 3 exemplare, unul la dosarul cauzei si cate unul pentru parti. PRESEDINTE, DOBRE VIRGIL
Data inregistrarii : 2013-10-22

Nume jucator: Gheorghe Nicolas,
Cerere: Cererea jucatorului Gheorghe Nicolas, nascut la 02.09.2005 legitimat in prezent la ACS Victoria 2010, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva. Şedinţele COMISIA PENTRU STATUTUL JUCATORULUI DE FOTBAL au loc la sediul Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, în România, oraş Bucureşti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 315-317, in incinta Liceului Mircea Eliade. În conformitate cu prevederile art. 31.1 din R.S.T.J.F. procedurile se desfăşoară în scris. Cu toate acestea, părţile pot participa la şedinţele Comisiei pentru a-şi susţine cererile/apărările. Susţinerile părţilor şi documentele folosite ca probe pot fi comunicate prin fax, la nr: 021/255.20.09 până cel mai târziu la ora 23:59, cu o zi înainte de data fixată pentru judecarea cauzei. Potrivit art. 30.4 din R.S.T.J.F.: „în cazul înscrisurilor, acestea se transmit în original sau cu menţiunea „conform cu originalul” însoţită de semnătura şi ştampila (dacă este cazul) părţii care înţelege să îl invoce”. Părţile trebuie să aiba în vedere dispoziţiile art. 29 privind termenele si pe cele ale art. 30.3 din R.S.T.J.F. întrucât numai în mod excepţional este posibil un al doilea schimb de corespondenţă. Conform art. 32.3 din R.S.T.J.F.: „Sarcina probei revine părţii care formulează o pretenţie în faţa CNSL”. În situaţia în care pârâtul nu formulează întâmpinare (art. 30.3 din RSTJF) sau când părţile nu participă activ în vederea soluţionării cauzei (art. 32.6 din RSTJF) Comisia se va pronunţa bazându-se pe documentele în posesia cărora se află. Statutul şi regulamentele adoptate de FRF sunt publice şi pot fi citite la adresa: http://www.frf.ro/regulamente.
Data inregistrarii : 2013-10-17

Nume jucator: Mototol Bogdan Cristian,
Cerere: Cererea jucatorului Mototol Bogdan Cristian, nascut la 12.02.2000 legitimat in prezent la CS Spiru Haret, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Data inregistrarii : 2013-10-17

Nume jucator: Radu Liviu Andrei,
Cerere: Cererea jucatorului Radu Liviu Adrian, nascut la 08.07.2003 legitimat in prezent la CSS1, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Data inregistrarii : 2013-10-17 Platit: 100 lei in data 15.10.2013

Nume jucator: Dragusin Radu Matei,
Cerere: Cererea jucatorului Dragusin Radu Matei, nascut la 03.02.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Dragusin Radu Matei fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Niculescu Ionut Mario,
Cerere: Cererea jucatorului Niculescu Ionut Mario, nascut la 03.09.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Niculescu Ionut Mario fata de SC FC Sportul Studentesc. Definitiva. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Tapurin Matei,
Cerere: Cererea jucatorului Tapurin Matei, nascut la 15.04.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.b. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Tapurin Matei fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Trifan Alexandru Marian,
Cerere: Cererea jucatorului Trifan Alex Marian, nascut la 26.01.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Trifan Alex Marian fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Chiru Cosmin Valentin,
Cerere: Cererea jucatorului Chiru Cosmin Valentin, nascut la 10.09.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Chiru Cosmin Valentinfata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 23.05.2013

Nume jucator: Vasilescu Ionut Alin,
Cerere: Cererea jucatorului Vasilescu Ionut Alin, nascut la 31.01.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Vasilescu Ionut Alin fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 23.05.2013

Nume jucator: Tataru Alexandru Gabriel,
Cerere: Cererea jucatorului Tataru Alexandru Gabriel, nascut la 16.04.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Tataru Alexandru Gabriel fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 27.05.2013

Nume jucator: Margarit Constantin Valentin,
Cerere: Cererea jucatorului Margarit Constantin Valentin, nascut la 22.04.2004 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Margarit Constantin Valentin fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: El-Charif Iosif,
Cerere: Cererea jucatorului El-Charif Iosif, nascut la 10.02.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul El-Charif Iosif fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Marin Alexandru Catalin,
Cerere: Cererea jucatorului Marin Alexandru Catalin, nascut la 19.01.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Marin Alexandru Catalin fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 23.05.2013

Nume jucator: Chiriac Mihai Andrei,
Cerere: Cererea jucatorului Chiriac Mihai Andrei, nascut la 21.03.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Chiriac Mihai Andrei fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Nicolae Dragos Marian,
Cerere: Cererea jucatorului Nicolae Dragos Marian, nascut la 15.08.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.6.a.b. plus 20.4.c din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Nicolae Dragos Marian fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 28.05.2013

Nume jucator: Dinu Giulio Daniel,
Cerere: Cererea jucatorului Dinu Giulio Daniel, nascut la 16.10.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.20.4.b. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Dinu Giulio Daniel fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Colea Andrei Sebastian,
Cerere: Cererea jucatorului Colea Andrei Sebastian, nascut la 22.02.2004 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.20.4.b. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Colea Andrei Sebastian fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 22.05.2013

Nume jucator: Tudor Radu Victor,
Cerere: Cererea jucatorului Tudor Radu Victor, nascut la 11.09.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.20.4.b. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Tudor Radu Victor fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Secrieru Ioan Cristian,
Cerere: Cererea jucatorului Secrieru Ioan Cristian, nascut la 26.08.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul Studentesc, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 6.a.b. plus art.20.4.c. din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Secrieru Ioan Cristian fata de SC FC Sportul Studentesc. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 18.06.2013.
Data inregistrarii : 2013-07-09 Platit: 100 lei in data 24.05.2013

Nume jucator: Minetos Alexandru Cristian,
Cerere: Cererea jucatorului Minetos Alexandru Cristian, nascut la 03.06.2002 legitimat in prezent la SC FC Raid Bucuresti, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 18. 6 din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Minetos Alexandru Cristian fata de ACS Victoria 201. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26

Nume jucator: Pascutoi Dragos Mihai,
Cerere: Cererea jucatorului Pascutoi Dragos Mihai, nascut la 05-08-1999 legitimat in prezent la FC Fair-Play, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Pascutoi Dragos Mihai fata de SC FC Rapid Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 14-03-2013

Nume jucator: Geampalia Robert Ionut,
Cerere: Cererea jucatorului Geampalia Robert Ionut, nascut la 31-10-1994 legitimat in prezent la SC FC Raid Bucuresti, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 18. b din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Geampalia Robert Ionut fata de SC FC Rapid Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 18-04-2013

Nume jucator: Dobrescu Matei Titov,
Cerere: Cererea jucatorului Dobrescu Matei Titov, nascut la 10.11.2002 legitimat in prezent la ACS May-Day, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.b din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Dobrescu Matei Titov fata de SC FC Sportul Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 17-04-2013

Nume jucator: Voicu Denis Stefan,
Cerere: Cererea jucatorului Voicu Denis Stefan, nascut la 15.03.2003 legitimat in prezent la SC FC Sportul, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: Amana cauza pentru data de 09-05-2013
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 16-04-2013

Nume jucator: Gogan Patrick,
Cerere: Cererea jucatorului Gogan Patrick, nascut la 12.06.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Gogan Patrick fata de SC FC Sportul Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 17-04-2013

Nume jucator: Stanciu Marcel,
Cerere: Cererea jucatorului Stanciu Marcel, nascut la 10.02.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Stanciu Marcel fata de SC FC Sportul Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 19-04-2013

Nume jucator: Dumitra Andrei Marius,
Cerere: Cererea jucatorului Dumitra Andrei Marius, nascut la 02.04.2002 legitimat in prezent la SC FC Sportul, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Dumitra Andrei Marius fata de SC FC Sportul Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 25.04.2013.
Data inregistrarii : 2013-04-26 Platit: 100 lei in data 16-04-2013

Nume jucator: Zatreanu Andrei Mihai,
Cerere: Cererea jucatorului Zatreanu Andrei Mihai, nascut la 17.07.2003 legitimat in prezent la FC Dinamo, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prev. art. 20.4.b din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Zatreanu Andrei Mihai fata de FC Dinamo Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 28.03.2013
Data inregistrarii : 2013-03-29 Platit: 100 lei in data 28-03-2013

Nume jucator: Andreescu Alexander Radu,
Cerere: Cererea jucatorului Andreescu Alexander Radu, nascut la 16.06.2003 legitimat in prezent la FC Dinamo, prin care solicita comisiei sa poata fi declarat liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul si il declara liber pe jucatorul Andreescu Alexander Radu fata de FC Dinamo Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 28.03.2013.
Data inregistrarii : 2013-03-29 Platit: 100 lei in data 18-03-2013

Nume jucator: Alexandru Robert Ionut,
Cerere: Pe rol solutionarea cauzei avand ca obiect cererea jucatorului Alexandru Robert Ionut formulata in contradictoriu cu clubul FC Rapid pentru a deveni jucator liber fata de aceasta structura sportiva.
Rezolutie: In conformitate cu prevederile art. 20.4.a din R.S.T.J.F. admite memoriul inaintat de Alexandru Robert Ionut fata de FC Dinamo Bucuresti. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F. Bucuresti in termen de 5 zile de la data comunicarii. Prezenta decizie a fost adoptata in sedinta astazi 28.03.2013, fiind redactata in 3 exemplare, unul la dosarul cauzei si cate unul pentru parti.
Data inregistrarii : 2013-03-29

Nume jucator: Campanu George Alexandru,
Cerere: Solutionarea cauzei avand ca obiect cererea jucatorului Campanu George Alexandru de a deveni jucator liber fata de CS Sport Team.
Rezolutie: In conf. cu prevederile art.5.1 si art 4.17din R.S.T.J.F. Comisia dispune incetarea raporturilor de legitimare intre jucatorul Campanu George Alexandru si CS Sport Team, acesta avand dreptul de a se legitima la orice alt club. Cu drept de recurs la Comisia de Recurs a A.M.F.Bucuresti in 5 zile de la data comunicarii Prezenta decizie a fost adoptata azi 28.03.2013.
Data inregistrarii : 2013-03-29 Platit: 100 lei in data 04.03.2013
Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe