Hotărârea nr. 1 - Adunarea Generală Ordinară AJFCS

23 Mai 2023, la ora 06:51 / Publicat în Comunicate AJF de Florin Stiube / 156 vizualizări

Hotărârea nr. 1 - Adunarea Generală Ordinară AJFCS

 HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 februarie  2023 a Adunării Generale  Ordinare a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş - Severin

Adunarea Generală  a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin la şedinţa din data de 17 februarie 2023, cu un număr de 43 (patruzecișitrei) voturi din 44 (patruzecisipatru) prezenţi cu drept de vot şi în baza: 

art. 27. Atribuţiile Adunării Generale;
art. 28. Componenţa Adunării Generale. Delegaţi; 
art. 32. Cvorum; 
art. 34 . Procedura de desfăşurare a Adunării Generale; 
art.  35. Votul; 
art. 37. Hotărârile Adunării Generale a AJF. 
 
    Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi) Ordinea de zi a Adunării  Generale Ordinare din 17 februarie 2023. 
a.    Constatarea întrunirii cvorumului;  
b.  Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului – verbal oficial al Adunării Generale; Cele trei persoane propuse și aprobate sunt: Florin Știube, Cristian Chitucea și Alexandru Ungureanu.
c.    Aprobarea Ordinii de zi;
d.   Alocuţiunea preşedintelui AJFCS;
e.  Afilierea sau dezafilierea unor membri AJF, după caz;
f.   Prezentarea Raportului Comitetului Executiv, Comisiilor şi a Administraţiei AJFCS, pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală. Reorganizarea comisiilor AJFCS;
g.    Prezentarea balanţei de venituri-cheltuieli pe anul 2022 și a raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
h.    Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
i.  Aprobarea calendarului returului competițilior regulate editia de campionat 2022-2023.
j. Diverse.
k. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJFCS din data de 17 februarie 2023.
Art. 2.  Se aprobă  cu unanimitate de voturi (43 de voturi) afilierea definitivă la AJFCS a următoareleror structurii sportive: CS Negrea Reșița și ACS Sporting Banat Reșița.
Art. 3. Se aprobă  cu unanimitate de voturi (43 de voturi) dezafilierea de la AJFCS a următoarelor structuri sportive: ACS Comorîște, ACS Șoimii Gherteniș, ACS Rapid Buchin, AS Copostar Reșița, CSM Caransebeș și AS Agmonia Zăvoi.
Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi)  – Raportul  Comitetului Executiv,  Comisiilor şi a Administraţiei AJFCS, pe perioada parcursă de la ultima Adunare  Generală (22 august 2022 – 17 februarie 2023).
  Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi)  –  Balanţa de venituri- cheltuieli pe anul 2022, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

Art. 6.  Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi)  – Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022. 

        Art. 7.  Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi)  – Planul anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli. 

Art. 8. Se aprobă cu unanimitate de voturi (43 de voturi)  – Calendarul returului competițilior regulate ediția de campionat 2022-2023.

Art. 9. Se aprobă Hotărârile Adunării Generale Ordinare a AJF Caraş-Severin din data de 17 februarie 2023.
       
       Art. 10.   Prezenta Hotărâre se comunică:    
       Membrilor afiliaţi ai asociaţiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Preşedinte AJFCS                                                  Secretar General AJFCS

   Viorel LOLEA                                                        Silviu LUPU

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP