Hotărâri ale Comisiei pentru Statutul Jucătorului

-, A.C.S. VIITORUL CARCEA


Cerere: Dosar nr 9 /CSJ /2017: NITA DRAGOS MARIAN vs A.C.S. VIITORUL CARCEA - Incetarea legitimarii Pe rol solutionarea cererii formulate de NITA DRAGOS MARIAN avand ca obiect incetarea legitimarii. Procedura de citare : legal indeplinita .
Discutii: Prin cererea inregistrata cu nr. 633 / 18.08.2017 pe rolul C.S.J. domnul NITA DRAGOS MARIAN a solicitat comisiei sa se constate incetarea legitimarii conform regulamentelor in vigoare ale F.R.F.si A.J.F.DOLJ. Jucatorul a depus in afara de cerere , copie conforma cu originalul dupa C.I. ,copie conforma cu originalul dupa carnetul de legitimare nr.5087 din 23.08.2013 , dovada de plata a taxei in original , conventia civila de prestari servicii nr.110 din 01.08.2016 , inregistrata la A.J.F.DOLJ cu nr. 1322 din 25.08.2016, precum si acordul de reziliere dintre jucator si club inregistrat cu nr. 13 din 12.06.2016. Comisia a analizat toate documentele depuse la dosar si a constatat valabilitatea lor . In plus a dispus atasarea la dosarul cauzei a unei copii conforme cu originalul dupa fisa sportivului.
Rezolutie: Admite cererea domnului NITA DRAGOS MARIAN in conformitate cu prevederile art.18 pct. 1 alin. b) si pct.4 din R.S.T.J.F. 2016 care prevad urmatoarele : “ contractul individual de munca sau conventia civila inceteaza in urmatoarele moduri - prin acordul partilor , prevazut in contract sau exprimat ulterior incheierii contractului ” , respectiv “ in cazul in care cererea privind incetarea raporturilor contractual a fost inregistrata la forul competent inaintea expirarii perioadei de transfer , iar cererea a fost admisa printr-o hotarare/decizie definitiva dupa terminarea perioadei de transfer , prin exceptie , jucatorii aflati intr-o asemenea situatie se pot legitima la un alt club si in afara perioadei de transfer , dar nu mai tarziu de inceperea ultimelor 6 etape ale campionatului la care participa echipa noului club ” . Ia act de acordul de reziliere a convenției civile nr.110 din 01.08.2016 , inregistrata la A.J.F.DOLJ cu nr. 1322 din 25.08. Constată încetarea raporturilor contractuale dintre jucătorul NITA DRAGOS MARIAN și A.C.S. VIITORUL CARCEA, începând cu data de29.08.2017. Irevocabilă. Pronuntata in sedinta din 29 .08.2017.
Data inregistrarii : 2017-08-31

-, A.C.S. PODARI


Cerere: Dosar nr 10 /CSJ /2017: VELICA VERGILIU IONUT vs A.C.S. PODARI - Incetarea legitimarii Pe rol solutionarea cererii formulate de VELICA VERGILIU IONUT avand ca obiect incetarea legitimarii. Procedura de citare : legal indeplinita .
Discutii: Prin cererea inregistrata cu nr. 637 / 21.08.2017 pe rolul C.S.J. domnul VELICA VERGILIU IONUT a solicitat comisiei sa se constate incetarea legitimarii conform regulamentelor in vigoare ale F.R.F.si A.J.F.DOLJ. Jucatorul a depus in afara de cerere , copie conforma cu originalul dupa C.I. ,copie conforma cu originalul dupa carnetul de legitimare nr.46020 din 09.09.2013 , dovada de plata a taxei in original , extras dupa site-ul F.R.F. cu dezafilierea definitiva a echipei A.C.S. PODARI dintre membrii afiliati ai F.R.F., precum si acordurile de reziliere dintre jucator si club inregistrate cu nr. 115 din 25.04.2017 , respectiv cu nr. 235 din 22.08.2017. Comisia a analizat toate documentele depuse la dosar si a constatat valabilitatea lor . In plus a dispus atasarea la dosarul cauzei a unei copii conforme cu originalul dupa fisa sportivului.
Rezolutie: Admite cererea domnului VELICA VERGILIU IONUT in conformitate cu prevederile art. 4 , pct. 19 din R.S.T.J.F. 2016 care prevede urmatoarele : “ legitimarea la un club a jucatorilor amatori poate inceta in situatia in care obtin acordul respectivului club ; acesti jucatori pot solicita legitimarea la un alt club in perioadele de transfer stabilite de F.R.F./ A.J.F. / A.M.F.B. dupa caz “ . Ia act de acordurile de incetare a legitimarii inregistrate cu nr. 115 din 25.04.2017 , respectiv cu nr. 235 din 22.08.2017 la A.C.S. PODARI. Constată încetarea legitimarii jucătorului VELICA VERGILIU IONUT la A.C.S. PODARI, începând cu data de 29.08.2017. Irevocabilă. Pronuntata in sedinta din 29 .08.2017.
Data inregistrarii : 2017-08-31

Brebenel Florentin Catalin, -


Cerere: Pe rol solutionarea cererii formulate de domnul BREBENEL FLORENTIN CATALIN avand ca obiect cererea de reamatorizare.
Rezolutie: Admite cererea domnului BREBENEL FLORENTIN CATALIN in conformitate cu prevederile art.2 pct. 1 si pct 2 din R.S.T.J.F. 2015 care prevad ca “ un jucator legitimat ca profesionist nu poate fi relegitimat ca amator decat dupa trecerea a cel putin 30 de zile de la ultimul sau joc ca profesionist” si respectiv ca “se poate reamatoriza cu respectarea dispozitiilor art. 1 de mai sus , jucatorul profesionist caruia i-a incetat contractul cu clubul la care este legitimat cu titlu definitiv” . Pronuntata in sedinta din 29 .09.2015.
Data inregistrarii : 2015-09-30

Pirvu Cosmin Marius, A.S. UNIVERSITATEA FEFS CRAIOVA


Cerere: Pe rol solutionarea cererii formulate de reclamantul Pirvu Cosmin Marius, prin reprezentantul legal Udrita Luminita Marinela, in contadictoriu cu AS FEFS Craiova avand ca obiect incetarea legitimarii.
Rezolutie: Admite cererea reclamantului Pirvu Cosmin Marius prin reprezentant legal Udrita Luminita Marinela in contadictoriu cu AS FEFS Craiova ca fiind intemeiata si declara jucatorul in cauza liber,acesta putandu-se legitima la orice club(asociatie) in prima perioada de transferari.
Data inregistrarii : 2015-07-29 Platit: 100,00 lei in data 08-07-2015

-, A.S. PRIETENIA CRAIOVA


Cerere: Dosar nr 11 /CSJ /2017: PADURARU MARIUS ALEXANDRU vs A.S. PRIETENIA CRAIOVA - Incetarea legitimarii
Discutii: Prin cererea inregistrata cu nr. 833a / 24.11.2017 pe rolul C.S.J. domnul PADURARU MARIUS ALEXANDRU a solicitat comisiei sa se constate incetarea legitimarii conform regulamentelor in vigoare ale F.R.F.si A.J.F.DOLJ. Jucatorul a depus in afara de cerere , copie conforma cu originalul dupa C.I. si dovada de plata a taxei in original . Comisia a analizat toate documentele depuse la dosar si a constatat valabilitatea lor . In plus a dispus atasarea la dosarul cauzei a unei copii conforme cu originalul dupa decizia Comisiei de Disciplina nr. 243/21.11.2017.
Rezolutie: Admite cererea domnului PADURARU MARIUS ALEXANDRU in conformitate cu prevederile art. 4 , pct. 20 din R.S.T.J.F. 2016 care prevede urmatoarele : “ În situația cluburilor retrase sau excluse din competiție, jucătorilor amatori le sunt aplicabile prevederile art. 4 alin. 17 lit. b de mai sus în sensul că pot solicita legitimarea la orice alt club în tot cursul anului cu excepția ultimelor 6 etape de campionat în situația în care fac dovada că au obținut încetarea legitimării în condiții regulamentare “ . Constată încetarea legitimarii jucătorului PADURARU MARIUS ALEXANDRU , începând cu data de 24.11.2017. Pronuntata in prezenta domnului PADURARU MARIUS ALEXANDRU , care a luat la cunostinta de hotararea comisiei si a inteles sa renunte la apel pe baza de semnatura . Irevocabilă.
Data inregistrarii : 2017-11-28

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP