COMITETUL EXECUTIV

25 Februarie 2021, la ora 14:47 / Publicat în Comunicate AJF / 896 vizualizări

COMITETUL EXECUTIV

  

 

       COMITETUL EXECUTIV, intrunit conform Statutului AJF Dolj in data de 25.02.2021,a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE a AJF DOLJ pentru data de DUMINICA 28.03.2021, orele 12:00, care va avea loc la STADIONUL EXTENSIV din CRAIOVA-DOLJ.

 

In cadrul acestei adunari va avea loc si alegerea Presedintelui, Vicepresedintelui, a membrilor Comitetului Executiv ai AJF Dolj.

 

 

                                                                                                        CONVOCATOR                                                                 

Prin prezenta, va comunicam că in data de 28.03.2021, ora 12:00, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF DOLJ, care va avea loc la Stadionul Extensiv din Craiova- Dolj, cu următoarea                                                                                           .                                                                       ORDINE DE ZI:                                       

1. Constatarea întrunirii cvorumului;       

2. Aprobarea ordinii de zi;                                                                                                                                                       

3. Alocutiunea Presedintelui AJF Dolj:                                                                                                                                     

4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale, care vor avea calitatea si de scrutatori;                5. Desemnarea comisiei de validare a voturilor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor(daca este cazul);                                                              6. Prezentarea raportului Comitetului Executiv si raportului administratiei AJF Dolj;                                         

  7. Prezentarea si aprobarea prin vot a bilantului contabil pe anul precedent si descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;                          8. Prezentarea sintezei și aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;

  9. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;                                                                   10. Alegerea Presedintelui AJF Dolj, alegerea Vicepresedintelui si a membrilor Comitetului Executiv, alegerea presedintelui si a membrilor Comisiei de Cenzori precum si a Trezorierului AJF Dolj;                                                                                                                                                                11. Punerea in discutie a propunerilor transmise de catre membrii AJF Dolj si ai Comitetului Executiv;                                                                           12. Aprobarea HOTARÂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A  AJF DOLJ din 28.03.2021.

        Materialele supuse discuției si aprobarii Adunarii Generale pot fi consultate la sediul și pe site-ul AJF Dolj.                                                                  Membrii AJF Dolj pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, care se transmit in scris secretarului general al AJF Dolj, cu 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii, iar acestea vor contine si o scurta motivare pentru care se solicita includerea in ordinea de zi. 

Candidatii pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinte si membrii ai Comitetului Executiv pot depune dosarele de candidatura (conditiile fiind conform Statutului AJF Dolj care se gaseste pe site-ul asociatiei sau la secretariatul acesteia), pana la data de 12.03.2021, ora 12:00 la secretariatul AJF Dolj.

       Numele delegatilor desemnati de conducerile structurilor sportive afiliate, trebuie comunicate la secretariatul AJF Dolj cu minim 3 zile înainte de data desfășurării Adunarii Generale, urmând ca acestia sa se prezinte la adunare cu un mandat emis, semnat si stampilat de membrul afiliat respectiv.

                                25.02.2021                                Presedinte                                                         Secretar general                                                                                                      STANESCU HORAȚIU                                                  BARBU AUREL

          upload/dj/files/Bilant 2020-1.pdf                                                                       

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP