CONVOCATOR

16 Septembrie 2020, la ora 15:04 / Publicat în Comunicate AJF / 361 vizualizări

CONVOCATOR

 

CONVOCATOR                                                    

 Prin prezenta, va comunicam că in data de 17.10.2020, ora 11:00, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF DOLJ, care va avea loc la Strand Isalnita , localitatea Isalnita , jud. Dolj, cu următoarea       

 ORDINE DE ZI :                                                                                                                              

1.Constatarea întrunirii cvorumului;                                                                                                 

  2.Aprobarea ordinii de zi;                                                                                                                   

 3.Alocutiunea Presedintelui AJF Dolj:                                                                                                       

4.Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale, care vor avea calitatea si de scrutatori;                                                                                                

5.Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv si raportul administratiei asociatiei privind activitatea desfășurată în perioada parcursă de la ultima adunare generală;                             

6.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pe anul precedent si descărcarea de gestiune (descarca de aici bilantul contabil);                                                                                                                                  

  7.Prezentarea sintezei și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;                                            

8.Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (descarca de aici);                                                                                                                                                     

  9.Afilierea si dezafilierea unor membrii, dupa caz;                                                                                                     

10.Aprobarea HOTARÂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A  AJF DOLJ din 17.10.2020.

 

Materialele supuse discuției si aprobarii Adunarii Generale vor putea fi consultate la sediul și pe site-ul AJF Dolj;                                                                                                                                                                                                                                                 

Numele delegatilor desemnati de conducerile structurilor sportive afiliate, trebuie comunicate la secretariatul AJF Dolj cu minim 5 zile înainte de data desfășurării Adunarii Generale, urmând ca acestia sa se prezinte la adunare cu mandat scris  emis de membrul afiliat respectiv.        

                                                                                                    

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP