CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A AJF DOLJ 2023

17 Mai 2023, la ora 14:23 / Publicat în Comunicate AJF de Gianina Coserean / 171 vizualizări

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  AJF DOLJ 2023

 

   CONVOCATOR     

     Prin prezenta, va comunicam că in data de 17.06.2023, ora 11:00, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF DOLJ, care va avea loc la CASA ARMATEI din Craiova, str.Marin Sorescu, nr.2, jud. Dolj, cu următoarea                                                                                           .                                                         

                                                     ORDINE DE ZI:                                                                 

1. Constatarea întrunirii cvorumului;                                                                                                                             

2. Aprobarea ordinii de zi;                                                                                                                                                

 3. Alocutiunea Presedintelui AJF Dolj:                                                                                                                             

  4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale, care vor avea calitatea si de scrutatori;                                                                                                                                    

  5. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv si raportul administratiei asociatiei privind activitatea desfășurată în perioada parcursă de la ultima adunare generală;           

 6. Prezentarea si aprobarea prin vot a bilantului contabil pe anul precedent si descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;                                                                                                                                                        

7. Prezentarea sintezei si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori ;                                                      

8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;                                                                                                                                                                                                                                        

 9. Afilierea si dezafilierea unor membrii , dupa caz;;                                                                                    

10. Aprobarea HOTARÂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A AJF DOLJ din 17.06.2023.

      Materialele supuse discuției si aprobarii Adunarii Generale pot fi consultate la sediul și pe site-ul AJF Dolj.

                       Numele delegatilor desemnati de conducerile structurilor sportive afiliate, trebuie comunicate la secretariatul AJF Dolj cu minim 5 zile înainte de data desfăsurării Adunarii Generale, urmând ca acestia sa se prezinte la adunare cu un mandat emis, semnat si stampilat de membrul afiliat respectiv.

                   RAPORT CENZORI.pdf

 

 

 AJF_Bilant  31_12_2022(1).pdf                       

                           

              Bugetul venituri si cheltuieli.pdf


 

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP