CONVOCATOR A.G.A. 2022

26 Mai 2022, la ora 12:31 / Publicat în Comunicate AJF / 263 vizualizări

CONVOCATOR  A.G.A. 2022

Prin prezenta, va comunicam că in data de 25.06.2022, ora 11:00, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF DOLJ, care va avea loc la Casa Armatei din Craiova, str. Marin Sorescu, nr. 2, jud. Dolj, cu următoarea                                                                                           .                                                                  

ORDINE DE ZI: 

1.Constatarea întrunirii cvorumului;                                                                                                  

2.Aprobarea ordinii de zi;                                                                                                                  

3.Alocutiunea Presedintelui AJF Dolj:                                                                                                      

4.Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale; 

5.Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv si raportul administratiei asociatiei privind activitatea desfășurată în perioada parcursă de la ultima adunare generală;                            

6.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pe anul precedent si descărcarea de gestiune ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7.Prezentarea sintezei și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;                                           

8.Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9.Afilierea si dezafilierea unor membrii, dupa caz;                                                                                                     

10.Aprobarea HOTARÂRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A  AJF DOLJ din 25.06.2022.

 Materialele supuse discuției si aprobarii Adunarii Generale  pot fi consultate la sediul și pe site-ul AJF Dolj;                                                                                                                                                 Membrii AJF Dolj pot face propuneri pentru includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, care se transmit in scris Secretarului General al AJF Dolj cu 15 zile inainte de data de 25.06.2022, iar acestea vor contine si o scurta motivare pentru care se solicita includerea pe ordinea de zi.                                                                                                                                             Numele delegatilor desemnati de conducerile structurilor sportive afiliate, trebuie comunicate la secretariatul AJF Dolj cu minim 5 zile înainte de data desfășurării Adunarii Generale, urmând ca acestia sa se prezinte la adunare cu mandat scris  emis de membrul afiliat respectiv. 

upload/dj/files/Bilant 2021.pdf  

upload/dj/files/buget venituri si cheltuieli 2022.pdf

upload/dj/files/RAPORT CENZORI 2021.pdf

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP