Adunare Generala Ordinara

21 Decembrie 2022, la ora 18:21 / Publicat în Comunicate AJF de Gabriel Barjac / 270 vizualizări

Adunare Generala Ordinara

  Vă aducem la cunoștință că , în conformitate cu prevederile art. 30  din Statutul A. J. F. SĂLAJ , Comitetul Executiv  a hotarat in ședința sa din data de 20.12.2022, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociației Judetene de Fotbal pentru ziua de sâmbătă 21.01.2023,  ora 11:00, care va avea loc in sala de ședințe a Casei de Cultură din Zalau , cu următoarea ordine  de  zi:

    1.     Constatarea întrunirii cvorumului.

2.     Aprobarea ordinii de zi .

3.     Alocuțiunea Președintelui AJF Sălaj.

4.     Desemnarea scrutatorilor,a comisiei de validare a voturilor și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

5.     Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunării Generale.

6.     Prezentarea raportului privind activitatea  Comitetului Executiv si Administrației   A.J.F.  pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generală și aprobarea prin vot a acestuia.

7.     Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2022, aprobarea prin vot a acestuia si descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

8.     Prezentarea sintezei raportului Comisiei  de  Cenzori pe anul 2022 și aprobarea prin vot al acestuia.

9.    Prezentarea și aprobarea planului anual  de activitate și al bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023 .

11.  Afilierea,dezafilierea ,suspendarea,retragerea sau suspendarea membrilor AJF Sălaj ,dupa caz.

12. Alegerea Președintelui Asociatiei Județene de Fotbal Sălaj.

13.  Alegerea vicepreședinților Asociatiei Județene de Fotbal Sălaj.

14.  Alegerea membrilor Comitetului Executiv al AJF Sălaj.

15.  Alegerea Comisiei de Cenzori AJF Salaj.

16.  Punerea în discuție a propunerilor venite din partea membrilor AJF Salaj.

17.  Adoptarea Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a A.J.F .  Sălaj din 21 ianuarie 2023 .

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP