Convocator Adunarea Generală Ordinară a AJF Sălaj

29 Ianuarie 2024, la ora 16:23 / Publicat în Comunicate AJF de Gabriel Barjac / 203 vizualizări

Convocator Adunarea Generală Ordinară a AJF Sălaj

  

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a AJF Sălaj din data de 01.03.2024

 

1. Constatarea întrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;

3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Sălaj;

4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale Ordinare a AJF Sălaj;

5. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Sălaj;

6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

7. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

8. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

9. Afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF Sălaj, după caz;

10. Punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF Sălaj şi ai Comitetului Executiv - Diverse.

11. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Sălaj din data de 01 martie 2024;

 

-  Membrii AJF Sălaj pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF Sălaj, cu 15 zile zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

 

 Adunarea Generală ordinară a AJF Sălaj, se va desfășura în data de 01.03.2024 de la ora 17:00, la restaurantul Transilvania din Zalău.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP