Comunicat Comisia Tehnica - Curs pentru Licența C UEFA

20 Octombrie 2022, la ora 14:34 / Publicat în Comunicate AJF de Ionel Poclid / 1062 vizualizări

Comunicat Comisia Tehnica - Curs pentru Licența C UEFA

 Perioada de înscriere 24.10.2022 - 18.11.2022

 

Pentru a putea fi admis la un curs pentru diploma UEFA C, un candidat trebuie

să dețină diploma de bacalaureat.

 

Dacă respectă această condiție obligatorie, candidatul trebuie:  

a)  să stăpânească suficient limba oficială a cursului, oral și în scris;

b)  să trimită toate documentele de admitere cerute de Școala Federală de Antrenori prin

intermediul AJF/AMFB, în calitate de organizator al cursului

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

1)  Fotocopie după cartea de identitate;

2)  Cazier judiciar (în original);

3)  Fotocopie legalizată de pe diploma de bacalaureat;  

4)  Cerere înscriere curs Licența UEFA C; descarcă aici

5)  Dovada medicală care atestă că este clinic sănătos şi este apt pentru efort fizic,

eliberată de o policlinică competentă (în original);

6)  Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);

7)  Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 100 lei după

verificarea  și  aprobarea  dosarului  de  către  AJF/AMFB    taxa  nu  este

rambursabilă);

8)  Două fotografii color tip ¾ recente; 

9)  Dosar. 

Notă: Pentru  cetățenii străini sau cetățenii  români  care  au  absolvit  studiile  (ex:  bacalaureat,  calificare  de

antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate

conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea  diplomelor  și calificărilor  profesionale pentru profesiile

reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit.

 

·         ADMITERE

EXAMENUL DE ADMITERE

1.  PROBA TEORETICĂ - INTERVIU

 Toți candidații înscriși vor susține un interviu.

 Durata interviului este de maximum 15 minute.

 Notarea interviului se va face cu notă întreagă și zecimale (exemplu 8,25).

 Nota minimă de promovare a probei teoretice este 6 (șase).

 Bibliografie - ,,Manual de cultură fotbalistică” și ,,Terminologie”.

 

2.  PROBA PRACTICĂ

 Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba tehnică.

 Rezultatul final este ADMIS/RESPINS.

 În cazul în care candidatul obține calificativul RESPINS este eliminat din concurs.  

 Proba  constă  în:  joc  bilateral  5vs5  (cu  sau  fără  portari,  în  funcție  de  numărul  de

candidați care au activat ca portari), teren redus (60x40).  

 Se  vor  urmări  în  special  aspectele  tehnice  ale  jocului  de  fotbal  (ofensiv  și

defensiv).

 Se vor juca 2 reprize a 10 minute.

 

ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE        

ELIMINAREA DIN CONCURS.

 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE MINIMUM 15, MAXIMUM 25.

OCUPAREA LOCURILOR (dacă numărul de candidați depășește numărul de

locuri) se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la PROBA TEORETICĂ -

INTERVIU (de la cea mai mare spre cele mai mici).

 

 DESFĂȘURAREA CURSULUI

 Taxa de curs este de maximum 1000 lei.

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP