Curs instructor sportivi

19 Februarie 2019, la ora 09:36 / Publicat în Comunicate AJF / 369 vizualizări

Curs instructor sportivi

                                                       ANUNȚ

Din cauza faptului că până la această oră grupa necesară Cursului de Instructor Sportiv nu a fost completată cu numărul minim de cursanți, se reprogramează data începerii Cursului pentru 08 Aprilie 2019.

Cursul are o durată de două săptămâni, iar atestatele vor fi eliberate după terminarea cursului!

În continuare puteți citi detalii și modalitatea de înscriere pentru                    Curs Instructor Sportiv.

 

 

                             CURSURI DE INSTRUCTOR SPORTIV

 

                      Centrul Român de Studii Sportiv Educaționale (CRSSE)

 

organizează curs de formare profesională pentru specializarea de INSTRUCTOR SPORTIV.

Toți cursanții pasionați de sport și organizare instructiv-educativă pășesc în lumea sportului calificați, astfel încât pot fi angajați de către cluburile sau asociațiile sportive în mod legal, conform legilor în vigoare.

Coordonatorul Centrului Regional Timisoara, domnul Ciprian Urican, are o experienta de peste 22 ani in sport ca antrenor, lector in cadrul cursurilor FRF, tutore pentru cursantii Licentei PRO UEFA si UEFA YOUTH A ELITE JUNIOR, antreprenor – primul site de specialitate in fotbal lansat in Romania – Coaches Ahead.ro.

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări - Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.

IMPORTANT!

·        Calificarea de instructor sportiv devine obligatorie din acest an pentru toți deținătorii     Licenței UEFA C - fotbal! Această licență nu va mai putea fi reînoită dacă posesorul nu deține carnetul de instructor sportiv! Indiferent de anul în care a fost obținută!

·        Dosarele se depun la sediul AJF Timiș

 

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE PENTRU SPECIALIZAREA DE INSTRUCTOR SPORTIV

      

  1. Condiţii de înscriere:

 

Programul de formare profesionala pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adresează persoanelor care practică sau au practicat un sport de performanță, având ca finalitate dobândirea unor competențe și abilitați specifice precum: comunicare eficientă, capacitatea de a răspunde în mod adecvat unor cereri, experienţă în domeniul practicării sportului de performanţă/masă, precum și a unor competențe profesionale cum ar fi: menţinerea igienei personale şi a formei fizice generale, aplicarea NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea activităţii proprii, gestionarea informaţiilor, pregătirea activităţii de instruire, instruirea sportivilor, evaluarea nivelului de performanţă a sportivilor participanţi la procesul de instruire, pregatirea specifică ramurii de sport.

 

  1. Detalii legate de curs:

 

Ø  Înscrierea şi depunerea dosarelor:

·        Dosarele se depun la sediul AJF Timiș, Str. Pop de Băsești nr. 43, Timișoara.

Ø  Durata cursului este de 96 ore, reprezentând 50 ore de pregătire teoretică şi 46 ore de pregătire practică;

Ø  Valoarea totală a cursului este de 1350 lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în contul  bancar IBAN RO19 RZBR 0000 0600 1428 3592, deschis la RAIFFEISEN BANK.

Ø  Perioada desfăşurării cursului şi localitatea:  25.02. – 16.03.2019 TIMIȘOARA

Ø  Data examenului de  absolvire :  APRILIE 2019

·        Examenul de absolvire constă în susţinerea unui test grilă (verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate) şi a unui proiect ce va fi predat atât în format electronic (CD sau DVD ) cât şi printat şi legat cu cel puţin două zile înainte de examenul final.

·        Sistemul de apreciere

Notele se acordă de la 1 la 10.

Notele minime de promovare a probelor de examen sunt:

Ø  Pentru  testul grilă nota de promovare este 5.

Ø  Pentru susţinerea proiectului nota de promovare este 7.

 Media generală pentru absolvirea cursului de formare pentru specializarea de Instructor Sportiv rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la testul grilă şi susţinerea proiectului.

Ø  Orarul cursurilor teoretice şi practice:

 – cursurile teoretice se vor desfasura în săptămâna 08.04 – 13.04.2019

 – cursuri practice se vor desfasura în săptămâna   22.04 – 27.04.2019

·        Cursurile practice se vor desfăşura la cluburile cursanților.

·        Cursurile teoretice se vor desfăşura la sala de cursuri a unei Facultăți ce va fi anunțată ulterior

 

  1. Autorizaţii şi recunoaştere:

 

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări - Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.

În urma promovării examenului de absolvire, candidaţilor li se vor elibera la cerere certificatul de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi UE (detalii pe www.crsse.ro  -formare profesională-cursuri cu certificat!).

 

 

  1. Conţinutul dosarului de înscriere:

 

Ø  cererea de inscriere a participantului;

Ø  contractul participantului;

Ø  copie CI si certificat de nastere, conform cu originalul;

Ø  copie diploma de studii (minim bacalaureat);

Ø  dovada practicării unui sport de performanţă – legitimaţie de sportiv, categorie de clasificare sportivă conform regulamentelor disciplinelor sportive din România, sau adeverinta de la un club sportiv/asociatie sportiva care sa faca dovada practicarii sportului respectiv;

Ø  portofoliu - curriculum vitae;

Ø  adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic”;

Ø  ordinul de plată cu achitarea taxei de curs la C.R.S.S.E.

Ø  dosar plic.

 

Cererea de înscriere, contractul și portofoliul – curriculum vitae se vor descărca (și apoi completa) de pe siteul www.crsse.ro  

Notă:    Locurile în grupă sunt limitate!

 

Informații și contact:

Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la adresa de mail office@crsse.ro si ciprian.urican@crsse.ro , Facebook Scoala de Antrenori CRSSE Timisoara, Facebook Coaches-Ahead.ro. 

Nr.telefon: 0783097889

 

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP