Hotărârile CEX AJF Timiș din 25.01.2022

26 Ianuarie 2022, la ora 16:01 / Publicat în Comunicate AJF / 563 vizualizări

Hotărârile CEX AJF Timiș din 25.01.2022

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Timiș din data de 25.01.2022, ora 16:00, s-a întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Statutul Asociației Județene de Fotbal Timiș și a hotărât următoarele:

 • Nominalizarea persoanelor care fac parte din Comisia pentru soluționarea contestațiilor, în cazul candidaților nemulțumiți de rezultatul validării dosarului propriu. Rezultatul selecției dosarelor candidaților va fi comunicat marți, 01.02.2022;
 • Aprobarea desemnării unei singure persoane din partea fiecărei asociații sportive/club sportive afiliat la AJF Timiș să participe la Adunarea Generală Ordinară a AJF Timiș din 26.02.2022. Identificarea acestei persoane va fi facută pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original sau în copie legalizată, în termen de valabilitate și a delegației semnată și ștampilată de conducătorul asociației sportive/clubului sportiv;
 • Aprobarea propunerii privind votul pentru functiile de președinte și vicepreședinte ai AJF Timiș să se facă în acelasi timp de către un membru afiliat, acesta urmând să primească două buletine de vot, unul pentru președinte, altul pentru vicepreședinți;
 • Aprobarea confecționării a două ștampile cu mențiunea “AJF Timiș VOTAT 2022”;
 • Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a AJF Timiș din 26.02.2022, astfel:
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare AJF Timiș din 26.02.2022:
 
 • 1. Constatarea întrunirii cvorumului
 • 2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal al Adunării Generale Ordinare
 • 3. Desemnarea a trei persoane pentru formarea comisiei de numarare si validare a votului.
 • 4. Alocuțiunea președintelui AJF Timiș, dl Malac Romeo
 • 5. Aprobarea ordinii de zi
 • 6. Aprobarea afilierii unor membri ai AJF Timiș
 • 7. Aprobarea dezafilierii definitive a unor membri ai AJF Timiș
 • 8. Punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF Timiș
 • 9. Prezentarea hotărârilor Comitetului Executiv și a raportului privind activitatea administrației AJF TIMIȘ
 • 10. Prezentarea raportului Comisiei Județene de Arbitri Timiș
 • 11. Prezentarea raportului Comisiei de Copii și Juniori
 • 12. Prezentarea raportului Comisiei de Competiții privind legitimarea, transferurile și a contractelor sportive de la ultima Adunare generală
 • 13. Prezentarea bilanțului contabil, anexele și descărcarea de gestiune pentru anul 2021. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Prezentarea situațiilor financiare pentru perioada 2018-2021.
 • 14. Descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv al AJF Timiș
 • 15. Alegerea din partea asociațiilor și cluburilor afiliate a:
 •        i. - președintelui 
 •        ii. - vicepreședinților  
 •        iii. –membrilor Comitetului Executiv al AJF Timiș
 • 16. Adoptarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Timiș
 

 

 • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP