Hotărârea nr.5 a Comitetului Executiv

28 Decembrie 2022, la ora 21:04 / Publicat în Comunicate AJF de Catalin Busi / 534 vizualizări

Hotărârea nr.5 a Comitetului Executiv

 HOTĂRÂREA NR. 5

a Comitetului Executiv al AJF Vâlcea din data de 28 decembrie 2022

 

Comitetul Executiv al A.J.F. Vâlcea, întrunit în mod statutar, în prezența majoritatii membrilor săi (domnul Lucian Munteanu, lipsind motivat), în conformitate cu art.41 alin.(2) adoptă  următoarele decizii:

1.          Comitetul Executiv aprobă cu unanimitate de voturi Procesul Verbal al ședinței Comitetului Executiv din data de 17.08.2022.

2.      Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea președintelui A.J.F. Vâlcea, de începere a operațiunilor de acordare a vizelor anuale, începând cu data de 16.01.2023, după un program care va fi afișat pe site-ul A.J.F. Vâlcea.

3.      Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea președintelui A.J.F. Vâlcea, de reluare a competițiilor organizate de către Asociație, după următorul program:

- Cupa României, faza județeană, șaisprezecimi în 18-19.02.2023, optimi în data de 26.02.2023;

- Liga a IV-a – prima etapă organizată în 04.03.2023, ultima etapă programată pentru 10.06.2023 – fără etape intermediare;

- Liga a V-a – prima etapă organizată în 04.03.2023, ultima etapă programată pentru 10.06.2023 – fără etape intermediare;

- Liga a VI-a – prima etapă organizată în 11.03.2023, ultima etapă programată pentru 10.06.2023 – fără etape intermediare cu mențiunea că nu va fi programată etapă în week-end-ul cu Sărbătorile Pascale;

- Competițiile organizate la nivelul de copii și juniori să aibă data de start ziua de 04.03.2023.

4.      Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea președintelui A.J.F. Vâlcea, de stabilire a perioadei de transferuri, respectiv începând cu data de 17.01.2023 și se va încheia cu 48 de ore înaintea reluării competițiilor, cu mențiunea că jucătorii transferați după data de 13.02.2023, NU vor avea drept de joc în competițiile organizate de către F.R.F. în sezonul competițional 2022-2023.

5.      Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea președintelui A.J.F. Vâlcea, de organizare a Adunării Generale Ordinare, în data de 28.01.2023, ora 11.00, în Sala de Festivități a Consiliului Județean Vâlcea, conform art. 29, 30 din Statutul Asociației Județene de Fotbal Vâlcea, cu următoarea Ordine de zi:

Constatarea întrunirii cvorumului;

Aprobarea ordinii de zi;

Alocuţiunea preşedintelui A.J.F. Vâlcea;

Desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor;

Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

Afilierea unor membri;

Dezafilierea unor membri;

Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei A.J.F. Vâlcea pentru anul 2022;

Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2022, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

Alegerea preşedintelui A.J.F. Vâlcea;

Alegerea vicepreşedintelui şi a membrilor Comitetului Executiv;

Alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori;

Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a A.J.F. Vâlcea.

6.      Ia act de faptul că organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte al A.J.F. Vâlcea și a membrilor Comitetului Executiv, se vor efectua conform art. 39, 44 si 45 din Statutul Asociației Județene de Fotbal Vâlcea.

7.      Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Secretarului General al A.J.F. Vâlcea, dl. Marius Badea, ca dosarele candidaților pentru funcțiile menționate, să fie depuse la A.J.F. Vâlcea (Stadionul Municipal 1 Mai) pâna la data de 12.01.2023, urmând a  fi verificate și validate, de către membrii Comisiei de Disciplină din cadrul A.J.F. Vâlcea.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP