ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE!

14 Decembrie 2018, la ora 09:27 / Publicat în Comunicate AJF / 647 vizualizări

ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE!

 Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare

 

1.            Constatarea întrunirii cvorumului

2.            Aprobarea ordinei de zi

3.            Alocuţiunea preşedintelui

4.            Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal

5.            Afilierea şi dezafilierea membrilor A.J.F. Vâlcea

6.            Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv

7.            Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori şi aporbarea acestuia prin vot

8.            Prezentarea şi aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli

9.            Examinarea propunerilor de modificare a Statutului A.J.F. Vâlcea (abrogarea art. 44 alin.3 litera h.)

10.      Diverse

 

Notă: Reamintim că în conformitate cu art. 30 alin(1) din Statutul A.J.F. Vâlcea, membrii afiliaţi pot face propuneri în vederea includerii acestora pe Ordinea de Zi până pe 23 ianuarie 2019.

Aceste propuneri pot fi trimise prin poştă sau la e-mail: ajfvl@yahoo.co.uk

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP