Componenta Comisiei Judetene de Arbitri

         COMPONENTA COMISIEI JUDETENE DE ARBITRI:

Presedinte -   Marian Dorobantu

Vicepresedinte  -Ionascu Laurentiu Irinel

Membru -Guloiu Catalin Liviu

 Membru -Lungu Romeo Danie

Membru - Petre Sorin Georgian

Secretar - Stanisteanu Victor -Florian

 

        I. COMPARTIMENT DELEGARI: 

- Petre Sorin Georgian

-Ticlea Daniel Marian

      II. COMPARIMENT TENHIC , FORMARE PREGATIRE TEORETICA , SCOALA DE ARBITRI :

 -   Ionascu Laurentiu

  -  Stanisteanu Victor

     III. COMPARTIMENT EVALUARE , MENTORI DE ARBITRI : 

 - Lungu Romeo

- Guloiu Catalin

IV. COMPARTIMENT SECRETARIAT :

 - Stanisteanu Victor

 

 

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP