Componenta Comisiei Judetene de Arbitri

         COMPONENTA COMISIEI JUDETENE DE ARBITRI:

Presedinte -   Ionascu Laurentiu Irinel

Membru   -     Popescu Dan Vasile

Membru         Guloiu Catalin Liviu

 Membru -      Petre Sorin Georgian

Membru -       Tepusa Mihaela

Secretar -       Trifan Catalin

 

 

 

        I. COMPARTIMENT DELEGARI: 

- Ionascu Laurentiu

- Tepusa Mihaela 

 II. COMPARIMENT TENHIC , FORMARE PREGATIRE TEORETICA , SCOALA DE ARBITRI :

 -  Ionascu Laurentiu

 -  Popescu Dan

    III. COMPARTIMENT EVALUARE , MENTORI DE ARBITRI : 

- Guloiu Catalin

- Popescu Dan

IV. COMPARTIMENT SECRETARIAT :

- Trifan Catalin

 

 

 

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP