CONVOCARE ADUNARE GENERALA

14 Ianuarie 2020, la ora 08:30 / Publicat în Comunicate AJF / 179 vizualizări

CONVOCARE ADUNARE GENERALA

  

In atentia MEMBRILOR AFILIATI AI ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL BUZAU ,

 

  1.   Va aducem la cunostinta ca ,in conformitate cu prevederile art.   40  Aln.  3   din Statutul A. J. F. Buzau , Comitetul Executiv , a hotarat in sedinta sa din data de 13 ianuarie  2020, Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal pentru ziua de Joi 06  februarie  2020 ,  ora 16:00  la sala de sedinte a restauantului ,, Luna Events   ,, din municipiul  Buzau ,Aleea Sporturilor   nr. 3 ,cu urmatoarea ordine  de  zi :

 

1.     Constatarea intrunirii cvorumului ;

2.     Aprobarea ordinii de zi ;

3.     Alocutiunea presedintelui A.J.F.  ;

4.     Desemnarea scrutatorilor ;

5.     Desemnarea a trei persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial;

6.     Acordarea premiilor laureatilor sportivi ai anului 2019 ;

7.     Afilierea / dezafilierea unor membri si aprobaea prin vot a membrilor afiliati ;

8.     Prezentarea raportului privind activitatea  Comitetului Executiv si Administratiei   A.J.F.  pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala si aprobarea prin vot a acestuia ;

9.     Prezentarea bilantului contabil pe anul 2019, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

10.  Prezentarea sintezei raportului Comisiei  de  Cenzori pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia.

11.  Prezentarea si aprobarea planului anual  de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2020 ;

12.  Acordarea titluui de membru de onoare AJF ,domnilor Lambru Marian si  Nicolae Gogoasa, pentru intreaga activtate in cadrul AJF si pentru aportul adus la inbuntatireaactivitatii fotbalistice di judetul Buzau ;

13.  Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a A.J.F .  din 06 februarie  2020 ;

 

 

 

   

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP