Convocare Adunarea Generala

03 Februarie 2019, la ora 10:22 / Publicat în Comunicate AJF / 1121 vizualizări

Convocare Adunarea  Generala

  

In atentia MEMBRILOR AFILIATI AI ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL BUZAU ,

 

  1.   Va aducem la cunostinta ca ,in conformitate cu prevederile art.   40  Aln.  3   din Statutul A. J. F. , Comitetul Executiv ,a hotarat in sedinta sa din data de  28 ianuarie 2019, Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal pentru ziua de  Joi  28 februarie 2019 ora 16:00  la sala de sedinte ,, Adrian Vizireanu  ,,   cu urmatoarea ordine de zi :

 

1.      Constatarea intrunirii cvorumului ;

2.      Aprobarea ordinii de zi ;

3.      Alocutiunea presedintelui A.J.F.  ;

4.      Desemnarea scrutatorilor ;

5.      Desemnarea a trei persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial;

6.      Afilierea si dezafilierea unor membri ;

7.      Prezentarea raportului privind activitatea  Comitetului Executiv si Administratiei   A.J.F. pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala si aprobarea prin vot a acestuia ;

8.      Prezentarea bilantului contabil pe anul 2018, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

9.      Prezentarea sintezei raportului Comisiei  de  Cenzori pe anul 2018 si aprobarea prin vot a acestuia.

10.  Prezentarea si aprobarea planului anual  de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2019

11. Alegerea domnului Bogdan Ion in functia de membru al Comisiei de Cenzori.

12. Aprobarea modificarilor aduse la statutul AJF Buzau. 

13  Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a A.J.F .  din 28 februarie  2019 .

 

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP