CONVOCAREA ADUNARII GENERALE AJF

28 Iulie 2021, la ora 18:00 / Publicat în Comunicate AJF / 571 vizualizări

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE AJF

 In atentia MEMBRILOR AFILIATI AI ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL BUZAU ,

 

  1.   Va aducem la cunostinta ca ,in conformitate cu prevederile art.   40  Aln.  3   din Statutul A. J. F. Buzau , Comitetul Executiv , a hotarat in sedinta sa din data de 27.07.2021, Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal pentru ziua de marti 24  AUGUST   2021 ,  ora 16:30 care va avea loc la sla de evenimente ,,Club Office “ din satul Tabaresti comuna Galbinasi ,judetul Buzau, cu urmatoarea ordine  de  zi :

 

1.     Constatarea intrunirii cvorumului ;

2.     Aprobarea ordinii de zi ;

3.     Alocutiunea presedintelui A.J.F.  ;

4.     Desemnarea scrutatorilor ;

5.     Desemnarea a trei persoane pentru intocmirea procesului verbal oficial;

6.     Afilierea / dezafilierea unor membri si aprobaea prin vot a membrilor afiliati ;

7.     Prezentarea raportului privind activitatea  Comitetului Executiv si Administratiei   A.J.F.  pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala si aprobarea prin vot a acestuia ;

8.     Prezentarea bilantului contabil pe anul 2020, aprobarea prin vot a acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

9.     Prezentarea sintezei raportului Comisiei  de  Cenzori pe anul 2020 si aprobarea prin vot a acestuia.

10.  Prezentarea si aprobarea planului anual  de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2021 ;

11.  Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a A.J.F .  din 24 august 2021 ;

 

 

 

   

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP