Comunicat Adunare Generala pentru Alegeri

16 Februarie 2021, la ora 09:58 / Publicat în Comunicate AJF / 788 vizualizări

Comunicat Adunare Generala pentru Alegeri

                                                                                             Comunicat

    Ținând cont că în data de 27.03.2021 va avea loc Adunarea Generală de Alegeri, vă prezentăm condițiile necesare pentru funcțiile de Președinte și al celor doi Vicepreședinți ai AJF Cluj.

Articolul 44 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

 

(1) Preşedintele AJF Cluj este ales de Adunarea Generală  a AJF Cluj. Mandatul preşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale. Nicio persoană nu poate deţine funcţia de Preşedinte al AJF Cluj pentru mai mult de 3 (trei) mandate, de la momentul adoptării prezentului Statut.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF Cluj trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e) să nu fi depăşit vârsta de 70 de ani;

f) să facă dovada propunerii scrise din partea unui membru afiliat;

g) a îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociație sau structuri sportive,din judetul Cluj,(ca oficial in cadrul AJF sau a unei structuri sportive) pentru cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca și candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar;

h) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a AJF.

(4) Pentru alegerea Preşedintelui AJF Cluj, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al AJF Cluj. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Cluj, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

(5) Pentru alegerea Preşedintelui AJF Cluj este necesară obţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(6) În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7) Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

(8) Președintele AJF Cluj nu poate deține nicio altă funcție în cadrul unei structuri sportive afiliate la FRF/AJF, iar în situația în care deține o astfel de funcție are obligația de a renunța la aceasta în termen de 60 de zile de la data la care a fost ales în funcția de președinte al AJF Cluj, în caz contrar alegerea sa în funcția de Președinte al AJF Cluj urmând a fi nulă de drept. De asemenea, nici un angajat al AJF Cluj nu va putea deține nicio altă funcție în cadrul unei structuri sportive afiliate la FRF/AJF

Articolul 45 – Alegerea şi mandatul vicepreşedinților

 

  1. Vicepreşedintele AJF Cluj este ales de Adunarea Generală a AJF Cluj. Mandatul vicepreşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale.
  2. Dacă alegerile au loc după îndeplinirea termenului de 4 ani, vicepreşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.
  3. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF Cluj trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele condiţii:

a)      Să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b)      Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c)       Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

d)      Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate,indiferent de modalitatea de executare a pedepsei.Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;

e)      Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel putin 2 membrii afiliati;

f)       Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani;

g)      Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF Cluj. Sa faca dovada ca a indeplinit o functie de conducere in ultimii 2 ani pana la data alegerilor, Presedinte/Vicepresedinte AJF, Presedinte, Vicepresedinte, Director Executiv, Director Sportiv Club/Asociatie, indiferent de nivel de competitie

  1. Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF Cluj,numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al AJF Cluj.Dosarele de candidatură se depun,la secretariatul general al AJF Cluj, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.
  2. Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF Cluj este necesară obţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.
  3. În situaţia în care,după primul tur de scrutin,nici un candidat nu obţine majoritatea absolută,se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
  4. După al doilea tur de scrutin se declară aleși cei doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi.
  5. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia.

 

           Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Cluj, cu cel putin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generala de Alegeri. Data limita a depunerii dosarelor este 12.03.2021.

            Membrii afiliați au posibilitatea ca începând cu data curentă, în termen de 15 zile, să înainteze propuneri în vederea includerii acestora pe ordinea de zi a Adunării Generale.

 

                                                                  Președinte AJF Cluj

                                                                          Marc Vasile

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP