VIZA MEDICALĂ

Ca urmare a lipsei medicilor de specialitate şi a cabinetelor de medicină sportivă din judeţ, Direcţia de Sănătate Publică prin adresa nr. 5165/2018 a nominalizat medicii care au dreptul de a efectua controlul medical al sportivilor şi a aplica viza medicală. Aceştia sunt:

- Dr. Bachner István - medic primar de urgenţă (zona Ciuc)

- Dr. Lakatos Ferenc - medic specialist medicină de familie cu competențe în urgențe medico-chirurgicale (zona Odorhei și Gheorgheni)

- Dr. Szabó József - medic specialist urologie, rezident anul II medicină sportivă (zona Odorhei și Gheorgheni)

- Dr. Kiss Emese - medic specialist medicina muncii, rezident anul IV medicină sportivă (zona Odorhei, Gheorgheni)

- Dr. Vîlcan Ileana - medic specialist de medicină de familie (zona Topliţa)

Prezenta listă este valabilă până la ocuparea posturilor vacante de medic specialist medicină sportivă.

Doar medicii de pe această listă pot acorda vize medicale pentru sportivi. Aplicarea vizelor medicale de către medicii de familie sau de întreprindere, contravine reglementărilor emise de D.S.P. Harghita şi atrage după sine, nulitatea avizului aplicat în carnetul de legitimare al sportivului.

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP