CURSURI LICENTA C UEFA 2023

27 Iulie 2023, la ora 12:21 / Publicat în Comunicate AJF de Cătălin Popescu / 748 vizualizări

CURSURI LICENTA C UEFA 2023

 

LICENȚA UEFA C 2023

 

A.   ÎNSCRIERE

 

Pentru a putea fi admis la un curs pentru diploma UEFA C, un candidat trebuie să dețină diploma de bacalaureat.

Dacă respectă această condiție obligatorie, candidatul trebuie:

a)     să stăpânească suficient limba oficială a cursului, oral și în scris;

b)     să trimită toate documentele de admitere cerute de Școala Federală de Antrenori prin intermediul AJF/AMFB, în calitate de organizator al cursului.

 

PERIOADA DE INSCRIERE ESTE  27.07.2023-18.08.2023 (ora 12)

Dosarul de înscriere va fi depus la sediul Ajf Prahova si  trebuie să conțină următoarele:

1)     Fotocopie după cartea de identitate;

2)     Cazier judiciar (în original);

3)     Fotocopie legalizată de pe diploma de bacalaureat;

4)     Cerere înscriere curs Licența UEFA C;

5)     Dovada medicală care atestă că este clinic sănătos şi este apt pentru efort fizic, eliberată de CABINETUL DE MEDICINA SPORTIVA!!! (în original);

6)     Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original);

7)     Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 100 lei după verificarea și aprobarea dosarului de către AJF – taxa nu este rambursabilă);

8)     Două fotografii color tip ¾ recente;

9)     Dosar.

LIPSA ORICARUI DOCUMENT DUCE LA RESPINGEREA DOSARULUI

Notă: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit

 

B.   ADMITERE

 

EXAMENUL DE ADMITERE

 

1.     PROBA TEORETICĂ – INTERVIU VA AVEA LOC IN PERIOADA 21.08.2023-25.08.2023

      Toți candidații înscriși vor susține un interviu.

      Durata interviului este de maximum 15 minute.

      Notarea interviului se va face cu notă întreagă și zecimale (exemplu 8,25).

      Nota minimă de promovare a probei teoretice este 6 (șase).

      Bibliografie - ,,Manual de cultură fotbalistică” și ,,Terminologie”.

 

2.     PROBA PRACTICĂ VA AVEA LOC IN PERIOADA 21-08.2023-25.08.2023

      Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba tehnică.

      Rezultatul final este ADMIS/RESPINS.

      În cazul în care candidatul obține calificativul RESPINS este eliminat din concurs.

      Proba constă în: joc bilateral 5vs5 (cu sau fără portari, în funcție de numărul de candidați care au activat ca portari), teren redus (60x40).

      Se vor urmări în special aspectele tehnice ale jocului de fotbal (ofensiv și defensiv).

      Se vor juca 2 reprize a 10 minute.

ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE MINIMUM 15, MAXIMUM 25.

OCUPAREA LOCURILOR (dacă numărul de candidați depășește numărul de locuri) se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la PROBA TEORETICĂ - INTERVIU (de la cea mai mare spre cele mai mici).

PERSOANA DE CONTACT: VISAN MARIUS tel 0720.616.474

 

 

Total ore licenta 70 de ore

50 – 5 module x 10 ore teorie + practica      

10 ore extra fotbal

10 experienta profesionala

 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP