Dispozitii legale noi privind reluarea competitiilor de fotbal

31 Mai 2020, la ora 09:31 / Publicat în Comunicate AJF / 2952 vizualizări

Dispozitii legale noi privind reluarea competitiilor de fotbal

 ANEXA nr. 1: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber

A)Principii generale

I.Scop

Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea competiţiilor în cazul sporturilor practicate în aer liber şi diminuarea riscului de infecţie COVID-19.

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

Structurile sportive care organizează competiţii îşi pot modifica normele şi regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situaţia creată de criză, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare.

Structurile sportive îşi reiau activitatea competiţională cu informarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului.

II.Descrierea simptomelor şi măsurilor generale privind COVID-19

Toţi membrii personalului trebuie să fie informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-urile autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică).

Simptomele includ:

- cele mai comune sunt următoarele: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;

- rare: dureri de cap, greaţă, diaree.

Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19:

- spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool;

- acoperirea gurii şi nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie şi aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;

- evitarea atingerii feţei, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;

- folosirea pentru dezinfecţie doar a produselor avizate de Ministerul Sănătăţii pentru scopul şi nevoia identificate;

- dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive după fiecare utilizare;

- dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente în toate locaţiile unde se organizează competiţii sportive.

B)Măsuri aplicabile sporturilor individuale în aer liber

I.Măsuri cu caracter general:

- Reluarea competiţiei în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei.

- Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfăşurarea unei competiţii sportive va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.

- Vor participa la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.

- Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul întregii competiţii sportive.

II.Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv:

II1. În pregătirea evenimentului:

- asigurarea echipamentului de protecţie (mască, mănuşi) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiţiei;

- asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu dezinfectante pe bază de alcool la intrarea în spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii;

- atenţionarea în toate spaţiile folosite de competitori (inclusiv vestiare, dacă utilizarea acestora va fi permisă conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv) prin anunţuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igiena respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de sănătate;

- la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical va efectua termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se va raporta către medicul coordonator al competiţiei respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a autorităţilor competente;

- dotarea cu echipament de protecţie (mănuşi, halate, măşti) a personalului medical angajat, a personalului de curăţenie, a personalului care manipulează articole sportive,

prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosinţă), a personalului de securitate şi pază etc.;

- asigurarea igienizării periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) cu substanţe biocide avizate în acest scop;

- amplasarea în vestibulul grupului sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluţii dezinfectante, precum şi a prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie);

- pentru uscarea mâinilor, se vor folosi şerveţele de hârtie;

- dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu substanţe biocide avizate.

II2. În timpul evenimentului:

- interzicerea accesului spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19;

- toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei etc.) vor fi supuşi unui triaj epidemiologic şi vor fi trecuţi pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;

- asigurarea serviciului de prim ajutor şi a altor servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor efectuat de către personal calificat;

- asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă, precum şi a unui set individual de protecţie pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măşti medicale, batiste de unică folosinţă, şerveţele pentru igiena mâinilor impregnate cu alcool, gel dezinfectant, pahar de unică folosinţă etc.;

- asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanţi prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasaţi în coşuri marcate vizibil cu inscripţia "obiecte pentru dezinfecţie";

- organizatorii se vor asigura că pentru toţi participanţii sunt create condiţiile pentru a putea respecta distanţa socială de 1,5 metri de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.

III.Măsuri pentru participanţii la eveniment

III1. Înainte de eveniment

Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă există simptome specifice bolii.

Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face astfel:

- Transportul interurban către locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop şi folosite exclusiv pentru participanţi sau cu maşina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului sănătăţii nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă (anexa nr. 2 - Măsuri şi reguli care se impun a fi implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19).

- Pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanţilor cu maşina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv.

- Este recomandat ca participanţii să ajungă la momente diferite la locul de desfăşurare a competiţiei, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcţie de infrastructura locaţiei este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfăşurare a competiţiei.

- În cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 - Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare).

III2. În timpul derulării şi după derularea evenimentului

- Participanţii trebuie să păstreze distanţa socială de minimum 2 m între persoane sau cel puţin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.

- Participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosinţă, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii duşului sau a saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului).

III3. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei

- Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială de cel puţin 2 metri.

- Conferinţele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declaraţiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanţa de siguranţă.

- Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiţiei va instala pereţi despărţitori din plexiglas.

IV.Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19

Se va amenaja în toate locaţiile unde se desfăşoară competiţii sportive un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiţiei şi se informează obligatoriu direcţia de sănătate publică locală şi serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie.

V.Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei

Organizatorii competiţiei vor întrerupe competiţia în cazul în care se descoperă un caz/cumul de cazuri de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

C)Măsuri aplicabile sporturilor de echipă în aer liber

Reluarea competiţiei în cazul sporturilor de echipă practicate în aer liber se poate face numai după ce sportivii trec prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea sportivilor la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei.

De asemenea, la reluarea competiţiei trebuie avute în vedere şi următoarele aspecte:

- situaţia epidemică generală din ţară;

- îndeplinirea de către toate cluburile care doresc să participe la competiţie a condiţiilor descrise în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi a Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber;

- prin derogare de la prevederile stipulate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 583/842/2020, structurile sportive pot desfăşura activitatea de pregătire sportivă şi pot participa la competiţii fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei

infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor sportivi şi staff tehnic. În cazul în care structura sportivă îşi asumă decizia de a renunţa la cantonamentul în regim închis, aceasta întocmeşte proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătăţii participanţilor la activitatea sportivă, în condiţiile legii;

- în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţie, se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la izolarea suspecţilor şi contacţilor acestora, procedurile de anchetă epidemiologică şi măsurile legale dispuse de organele abilitate.

I.Calendarul de testare

Testarea jucătorilor, a staffului tehnic, staffului medical şi a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament şi la meciuri) se va face după cum urmează:

- T3 - cu 2/3 zile înainte de primul meci - RT-PCR (opţional, se poate face şi test serologic pentru IgM şi IgG COVID-19);

- T4, T5, T6...din 14 în 14 zile - RT-PCR.

Testarea arbitrilor se face după cum urmează:

- T0 - cu 2/3 zile înainte de vizita medicală obligatorie - RT-PCR (opţional, se poate face şi test serologic pentru IgM şi IgG COVID-19) - valabil pentru toţi arbitrii ce vor putea fi delegaţi la meciurile restante din acest sezon;

- T1, T2, T3...din 14 în 14 zile - RT-PCR;

- se vor testa toţi arbitrii care pot fi delegaţi în acel interval de timp.

Testarea RT-PCR a delegatului de joc se va face cu 2 zile înainte de cea a jocului.

Testarea ofiţerilor de control doping delegaţi pentru meciuri se va face cu 2 sau 3 zile înainte de meci, folosind metoda RTPCR.

Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menţionate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează şi se testează RT-PCR.

II.Organizarea meciurilor

II1. Delimitarea zonelor unui stadion/teren de joc

Zona 1: zona interioară a stadionului/terenului de joc. Aceasta cuprinde următoarele sectoare:

- terenul de joc;

- marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă şi tribune, inclusiv suprafaţa tehnică;

- tunelul de acces;

- zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaţilor de joc, cabinet testare anti-doping.

Zona 2: zona tribunelor. Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spaţiile administrative pentru:

- transmisiunea TV a jocului;

- zonele specifice media;

- camerele/punctul de comandă şi control.

Zona 3: zona exterioară. Aceasta include:

- locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deţinătorului de drepturi;

- zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc.

II2. Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcţie de rolurile pe care le au de îndeplinit:

- zona 1: maximum 80 de persoane;

- zona 2: maximum 85 de persoane;

- zona 3: maximum 60 de persoane.

Numărul persoanelor care îndeplinesc fiecare funcţie esenţială în parte va fi stabilit de organizatorul competiţiei prin norme, cu încadrarea în numărul maxim de persoane prevăzut în prezentul regulament.

II3. Proceduri de siguranţă pentru fiecare zonă

Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece prin filtru epidemiologic (chestionar stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, termometrizare) înainte de a pătrunde pe stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegaţiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că acestea se află în programul de pregătire în regim de carantină şi se supun calendarului de testare descris la pct. II.

Acest triaj va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc.

Triajul se aplică zonelor 1 şi 2. Persoanele din zona 3 vor respecta recomandările generale de prevenţie aplicabile la nivel naţional (distanţare socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie).

III.Proceduri în pregătirea şi desfăşurarea meciului

III1. Igiena pe stadion/terenul de joc

Înainte ca delegaţiile echipelor să ajungă la stadion/terenul de joc va fi făcută dezinfectarea încăperilor şi spaţiilor comune. De asemenea se va asigura de către organizator ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe şi al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Triajul epidemiologic va fi efectuat de cadre medicale. Personalul responsabil cu curăţenia şi dezinfectarea încăperilor şi spaţiilor comune, precum şi cel implicat în mentenanţa stadionului/terenului de joc şi a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spaţiile închise de la stadion/terenul de joc.

Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluţie dezinfectantă pentru mâini în autocarele echipelor, vestiare şi pe tunelul de acces către terenul de joc.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP