Regulament Juniori U-11

 REGULAMENTUL  CAMPIONATULUI JUDEȚEAN DE JUNIORI U11      

                        jucători născuți după 01.01.2013 Ediția 2023- 2024  

 

 

 

1.  COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin Departamentul de Copii și Juniori etapele zonale, semifinale și finale ale competiției.   

 

2.  PARTICIPANȚI  -  Cluburile organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la competițiile organizate de către AJF . AJF  nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație sportivă.

  1. DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR ȘI DURATA JOCULUI     

             Au drept de joc în ”Campionatul de Juniori  U11” ediția 2023 - 2024 jucătorii născuți în anul 2013 și mai tineri ( pentru jucătorii cu 2 ani mai mici de varstă, pe langă viza medicală aplicată pe carnetul de legitimare, se va prezenta și o adeverință medicală din care să reiasă ca respectivul jucător este apt pentru efort fizic  pentru categoria de vârstă la care participă).

Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 7 jucători, dintre care unul este portar. Un joc nu mai poate continua dacă o echipă are 3 jucători eliminați. Durata unui joc este de 60 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 30 de minute, cu o pauză care nu va depăși 10 minute. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat. Un jucător care a fost schimbat poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Schimbările se pot efectua numai când mingea este în afara jocului.  Identificarea jucătorilor juniori U11, în competițiile rezervate acestora, se face pe baza carnetului de legitimare, certificatul de naştere în original sau copie .

NOTĂ – În situația în care jucătorul prezintă  pașaportul în original nu va trebui să prezinte certificatul de naștere. Avertismentele nu sunt amendabile, iar cartonașele roșii vor fi în cuantum de 10 lei/joc suspendat.

 

      DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI A PORȚILOR DE FOTBAL, MINGEA(CONFORM  ANEXEI 1):                

 Lungime - 70 m; lățime 50 m;  Careul - 12 m de la linia de poartă înspre interiorul terenului; 30 m linia paralelă cu linia de poartă; Dimensiunea porților -  distanța între stâlpi 5 m; înălțimea porților 2m; Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4. 

                Suprafața terenului de joc - Terenul de joc trebuie să fie o suprafață de joc în totalitate naturală / artificială, omologat  AJF / FRF / LPF conform ROAF.                  

 

     4. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A JOCULUI   

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 9 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.  Lovitura de colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.   

Înlocuiri de jucători - Pe raportul de arbitraj se pot trece maxim 7 (șapte) jucatori de rezervă, la etapele superioare ale competiției 5 (zonă, semifinală și finală). Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost schimbat poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat.   Oricare dintre jucătorii de rezervă pot înlocui portarul avându-se în vedere următoarele condiții: 

a) arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;

 b) schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt;

c) jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători;          

 Dacă în timpul efectuării unei schimbări jucătorul de rezervă intră în teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:

a) Jocul este oprit;

 b) Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă în locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.  

Arbitrul - Fiecare joc este condus de câte doi arbitri (principal, rezerva) care au autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  Fluierul de începere - Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5 m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol  poate fi marcat direct după fluierul de începere.  

Mingea se repune în joc cu mâna conform Legilor Jocului, atunci cînd depășește în totalitate  linia  de margine pe sol sau în aer.   

 Offside - Un jucător se află în poziție de offside  dacă se află în jumatatea  adversă și este mai aproape de linia porţii adverse,  în acelaşi timp,  decât mingea şi de penultimul adversar.   

Lovitura liberă directă si indirecta se execută din locul unde s-a comis infracțiunea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge.  

Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna. Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingi în joc de către portar în mod regulamentar (cu mâna).     

           5 .  ASISTENȚA  MEDICALĂ  și  AVIZUL  MEDICAL    

                   La meciurile din campionat ( etapa  județeană) asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor județene în vigoare. Asistenta medicala va fi asigurata de echipa organizatoare cu un cadru medical -medic sau asistent medical care se va prezenta la joc cu diploma, cartea de identitate si certificatul de libera practica, precum si o autosanitara care va sta la terenul de joc pe toata durata  partidei.

Neasigurarea asistentei medicale va atrage dupa sine penalizarea echipei organizatoare cu amenda in cuantum de 300 lei.

              Mijloacele de transport trebuie să stea la dispoziție, în incinta terenului de joc sau în imediata apropiere, pe toată durata jocurilor iar numerele de înmatriculare ale acestora vor fi înscrise  în raportul de arbitraj.

 

         6. Contestații

            Sunt valabile contestaţiile formulate pe maximum 2 jucători. In situaţia dovedirii substituirii de jucatori in urma formularii contestatiei, echipa in culpa va fi amendata cu suma de 500 lei , pe langa sanctiunea pierderii jocului cu 3-0.

La a 2-a abatere de acest gen si urmatoarele , echipa in culpa va achita o amenda in cuantum de 1.000 lei.

In cazul in care Comisia de Disciplina hotareste ca substituirea nu este dovedita echipa care a introdus contestatie va deconta echipei contestate 100 lei pentru fiecare jucator contestat si delegat plus transportul de la localitatea de resedinta a echipei la Giurgiu si retur.

           

In alte situatii neprevazute in prezentul regulament AJF isi rezerva dreptul de a lua decizii.

Cluburile nu pot invoca necunoasterea prevederilor Regulamentului AJF sau ROAF.

Informatiile si datele prezentate pe site-ul AJF au caracter oficial.

 

 

 

                                   COMITETUL EXECUTIV AJF GIURGIU

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP