Regulament Juniori U-9

 

Regulament JUNIORI F (U9 - 2015)

 

- Au drept de joc în ”Campionatul de Juniori F (U-9)” ediția 2023 - 2024 jucătorii născuți în anul 2015 și mai tineri și maxim 3 jucătoare (fete) născute în anul 2013 și mai tinere. Identificarea jucătorilor juniori, în competițiile rezervate acestora, se face pe baza carnetului de legitimare și a certificatului de naştere în copie xerox. Pentru a se putea legitima, copiii trebuie să aibă 5 ani împliniți conform ROAF. Prin excepție, la această competiție se aprobă ca jucătorii care nu au împlinit 5 ani, să joace pe baza adeverinței medicale, a carnetului de elev sau alt act cu poză (în original sau copie color) și a copiei după certificatul de naștere.

- Jocurile se dispută lunea pe teren sintetic.

- Într-o etapă se vor desfășura 2 jocuri.

- Pe parcursul competiției se vor folosi mingi de fotbal numărul 4.

- Apărătorile sunt obligatorii.

- Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 5 jucători (4+1), dintre care unul este portar.

- Durata unui joc este de 40 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 20 de minute, cu o pauză care nu va depăș5 minute.

- Echipele sunt rugate să discute cu adversarii, în prealabil, pentru a stabili ce culoare au la echipamentul în care vor disputa jocul, sau să aibă la ele două rânduri de echipament, de culori diferite.

Numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat. Un jucător care a fost înlocuit poate reintra în teren înlocuind alt jucător. Înlocuirile se pot efectua numai când mingea este în afara jocului.

DIMENSIUNILE TERENULUI, PORȚILE DE FOTBAL: 

Lungime - 40 m; țime 20 m; 

Careul - 6 m de la linia de poartă în interiorul terenului; 9 m linia paralelă cu linia de poartă; 

Dimensiunea porților - distanța între stâlpi 3 m; înălțimea porților 2 m.

- Jocul nu poate începe sau continua dacă o echipă va rămâne cu mai puțin de 3 jucători, dacă prezintă înaintea începerii jocului un număr mai mic de 3 jucători cu drept de joc, sau în urma eliminării ori accidentării acestora pe parcursul jocului, urmând să piardă jocul prin forfait, sau cu scorul de pe teren, dacă acesta era mai mare pentru echipa adversă, în momentul opririi jocului.

- O excepție referitoare la regula celor 36 de ore între două jocuri de juniori, va fi la juniorii D, E, si F, care au drept de joc la mai puțin de 36 de ore, dar jocurile să aibă loc în zile diferite. Portarii pot juca și în aceeași zi două jocuri. O altă excepție este la juniorii F - U 9, unde se dispută tip turneu, jucătorii putând juca două jocuri într-o zi.

- Un jucător care a primit două avertismente (CG) pe parcursul aceluiași joc, va fi eliminat din incinta terenului, pierzându-și dreptul de a juca doar în acea partidă, urmând să aibă drept de joc următorul joc. 

- Un jucător care a primit cartonaș roșu direct va fi eliminat din incinta terenului, pierzându-și dreptul de a juca doar în acea partidă, urmând să aibă drept de joc etapa următoare, astfel că în cazul eliminării directe, la juniorii U-9 (F), nu se reține carnetul jucătorului, dar se menționează în raport faptul că a fost eliminat. Acesta va putea fi înlocuit cu un jucător înlocuitor, după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în care echipa în inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători. Se va reține carnetul unui jucător care comite o faptă reprobabilă (injurii, scuipare, comportare violentă, etc.) și se va analiza în cadrul comisiei de disciplină numărul etapelor de suspendare și penalitatea sportivă.

PortarulMingile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, atât cu mâna cât și cu piciorul cu condiția ca mingea să nu depășească jumătatea terenului, înainte ca aceasta să fie atinsă în prealabil de un jucător aflat în jumătatea de teren a portarului care execută sau înainte să atingă suprafața de joc în jumătatea de teren a portarului executant. Practic, dacă mingea este trimisă direct în jumătatea adversă (fără să atingă pământul în propria jumătate sau un jucător aflat în jumătatea de teren a executantului), arbitrul va dispune repetarea procedeului de repunere a mingii în joc.

Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingii în joc de către portar în mod regulamentar. 

Dacă după părerea arbitrului, portarul repune intenționat în mod repetat greșit, cu scopul de a se repeta repunerea, acesta îl poate sancționa cu cartonaș galben, pentru întârzierea reluării jocului.

Arbitrul - Fiecare joc este condus de un singur arbitru, care are autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilui cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Pentru a încuraja jocul combinativ se vor aplica următoarele reguli: 

NU se poate marca gol direct din propria jumătate de teren.

Lovitura de începere sau reluare a jocului după înscrierea unui gol ori la începutul celei de-a doua reprize - Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Adversarii echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5 m de minge, până când aceasta este în joc.

Nu se poate șuta sau centra din propria jumătate de teren direct în careul advers, această abatere fiind sancționată cu LLI pentru echipa adversă din suprafața de poartă.

Un gol NU poate fi marcat direct din lovitură de începere sau reluare a jocului după înscrierea unui gol ori din lovitura de reluare a jocului la începutul celei de-a doua reprize.

Abaterea de la regulile de mai sus menționate se va sancționa cu lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă (aflată în apărare) din orice punct al suprafeței de poartă.

Dacă mingea depăşeşte în totalitate linia de margine pe sol sau în aer, aceasta se repune în joc cu piciorul (în momentul repunerii mingea trebuie să fie nemișcată, pe sol, în exteriorul liniei de margine). În urma executării acestor lovituri mingea nu va putea fi transmisă în interiorul suprafeței de pedeapsă adverse. Transmiterea mingii în interiorul suprafeței de pedeapsă adverse se va sancționa cu lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse ce va fi executată din suprafața de pedeapsă în care a fost transmisă mingea.

- Offside - NU există offside la această competiție.

Lovitura de pedeapsă - se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.

Lovitura de colț - se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.

Lovitura liberă directă și indirectă - se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 metri față de minge.

 

In alte situatii neprevazute in prezentul regulament AJF isi rezerva dreptul de a lua decizii.

Cluburile nu pot invoca necunoasterea prevederilor Regulamentului AJF sau ROAF.

Informatiile si datele prezentate pe site-ul AJF au caracter oficial.

 

                                   COMITETUL EXECUTIV AJF GIURGIU

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP