Regulamentul de functionare a corpului de Observatori

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA OBSERVATORILOR OFICIALI DIN CADRUL ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL GIURGIU CAPITOLUL

1. CRITERII PENTRU OBTINEREA CALITATII DE OBSERVATOR DE JOC SI ARBITRI Observatorii oficiali sunt reprezentantii Asociatiei Judetene de Fotbal delegati de catre aceasta sa supravegheze organizarea si desfasurarea in conditii regulamentare a jocurilor din cadrul competitiilor judetene . Observatorii oficiali sunt selectionati pe baza unor criterii care apreciaza competenta , probitatea morala, experienta in activitatea fotbalistica si conduita in societate , nivelul cunostintelor privind statutul A.J.F.Giurgiu, Legile Jocului si Regulamentul de organizare si desfasurare a campionatului judetean de fotbal.

Numirea observatorilor oficiali se face de catre Asociatia Judeteana de Fotbal , dupa verificarea cunostintelor acestora, din randul persoanelor care solicita, in scris, obtinerea acestei calitati. Asociatia Judeteana de Fotbal acorda calitatea de observator oficial si aproba lista cu observatorii judeteni de joc si arbitri, pentru fiecare an competitional.

Persoanele care doresc sa obtina calitatea de observator oficial trebuie sa aiba o calificare in activitatea fotbalistica:

- Fosti jucatori internationali;

- Fosti jucatori divizionari( liga 1-cel putin 5 ani, liga 2 cel putin 7 ani,liga 3- cel putin 10 ani);

- Fosti jucatori in Ligile 1, 2 sau 3, absolventi de ANEFS sau care au absolvit cursurile Scolii de Antrenori;

- Antrenori, conducatori de club cu vechime de cel putin 15 ani;

- Persoane ce detin functii in cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal;

- Membrii Comisiilor din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Giurgiu;

- Fosti arbitri internationali sau care au activat la nivelul Ligilor 1,2 sau 3;

De asemenea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

● Cetatenia romana si domiciliul in judetul Giurgiu (copie dupa C.I.); - Fara antecedente penale ( cazier judiciar);

● Apti din punct de vedere medical ( adeverinta medicala);

● Sa fie absolvent, cel putin, de studii medii cu diploma de Bacalaureat ( copie dupa Diploma de Bacalaureat);

● Cunoasterea Regulamentului de desfasurare a campionatului judetean de fotbal, Legile jocului , R.O.A.F. si Ghidului pentru observatori si arbitri.

● Varsta de minim 40 de ani si maxim 50 de ani.

● Sa promoveze examenul organizat pentru ocuparea locurilor vacante. Nota minima pentru obtinerea examenului este 7.00.

Dosarul candidatilor pentru ocuparea unui loc in Corpul Observatorilor judeteni va fi depus cu cel putin 30 de zile inaintea datei examenului, care va fi anuntata din timp de A.J.F.Giurgiu si va contine:

a) Copie xerox dupa cartea de identitate;

b) Copie xerox dupa Diploma de Bacalaureat;

c) C.V. –ul care trebuie sa contina activitatea fotbalistica a candidatilor;

d) Cerere adresata conducerii A.J.F.Giurgiu;

e) Cazier judiciar;

f) Certificat medical din care sa reiasa ca sunt apti fizic si mental.

Contestatiile cu privire la nota obtinuta la examenul de promovare in Lotul Judetean de Observatori se depun in timp de 48 de ore de la ziua concursului.

In functie de nivelul competitional la care sunt delegati, observatorii judeteni se clasifica astfel:

a) Observatori judeteni de nivel 1, delegati la jocuri de Liga IV si categoria Onoare ;

b) Observatori judeteni de nivel 2, delegati la jocuri de categoria Onoare

. Pentru promovarea de la nivelul 2 la nivelul 1, observatorii trebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 (trei) ani la nivelul 2.

Nu pot dobandi calitatea de observator oficial judetean :

- Persoanele care au fost declarate persona non grata;

- Persoanele excluse din activitatea fotbalistica pentru fapte penale;

- Persoanele excluse din corpul arbitrilor;

- Persoanele excluse sau retrase din corpul observatorilor pentru abateri grave de la etica sportiva;

- Persoanele care nu au fost validate de Comitetul Executiv A.J.F.Giurgiu.

Observatorii oficiali din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Giurgiu cumuleaza functiile de Observatori de joc si Observatori de arbitri avand titulatura de “Observatori de joc si arbitri” .

In functie de necesitatile concrete ale fiecarei editii de campionat, componenta numerica si nominala a corpului de observatori oficiali judeteni se aproba inaintea inceperii fiecarui an competitional de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu. Observatorii oficiali sunt validati de A.J.F.Giurgiu, iar cuprinderea lor in listele de observatori nu implica obligatia Asociatiei pentru delegarea lor.

CAPITOLUL 2. DISPOZITII GENERALE

Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu isi rezerva dreptul de a proceda, dupa caz, la numirea/delegarea observatorilor oficiali sau la retragerea calitatii/nedelegarea acestora.

Activitatea observatorilor judeteni este urmarita de catre Comisia de Observatori si se refera la:

-instruirea observatorilor

-delegarea observatorilor;

-sanctionarea observatorilor;

-promovarea observatorilor;

-excluderea observatorilor.

Comisia de Observatori din cadrul A.J.F.Giurgiu este responsabila de organizare concursului pentru ocuparea locurilor disponibile din cadrul Corpului de Observatori Judeteni.

Aceasta se refera la:

a) Verificarea si avizarea dosarelor candidatilor;

b) Numirea membrilor Comisiei de supraveghere a concursului de admitere;

c) Intocmirea subiectelor de concurs;

d) Corectarea lucrarilor candiatilor ;

e) Rezolvarea eventualelor contestatii;

f) Omologarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.

Observatorii oficiali sunt selectionati pe baza unor criterii care apreciaza competenta, probitatea morala, experienta in activitatea fotbalistica si conduita in societate, nivelul cunostintelor privind statutul A.J.F. Giurgiu, Legile jocului si Regulamentul de organizare si desfasurare a Campionatului Judetean de Fotbal.

Observatorii oficiali judeteni au urmatoarele obligatii:

-sa supravegheze si sa aplice intocmai Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice, precum si deciziile A.J.F. Giurgiu privind organizarea si desfasurarea competitiilor oficiale;

-sa respecte regulamentele Asociatiei Judetene de Fotbal Giurgiu si sa nu denigreze conducerea acesteia sau membrii Comisiilor componente;

-sa cunoasca regulamentele pe baza carora se desfasoara campionatul judetean de fotbal;

-sa-si achite cotizatia anuala la termenul prevazut de A.J.F. Giurgiu;

-sa participe pe cheltuiala proprie la sedintele organizate de A.J.F. si la orice seminar organizat de catre aceasta;

-sa-si procure Regulamentele si Buletinele Tehnice publicate de F.R.F.;

-sa completeze rapoartele de observare detaliat si cu claritate, semnaland orice eveniment in legatura cu desfasurarea jocului si sa le inainteze , in termen regulamentar ( 48 de ore sau 24 de ore in caz de incidente si etape intermediare), forului care i-a delegat;

-sa respecte brigada de arbitri cu care se deplaseaza la joc si sa noteze prestatia acestora conform grilei de notare cuprinsa in regulament;

-sa prezinte Comisiei de Observatori anual o adeverinta medicala din care sa reiasa ca sunt apti pentru a observa jocurile;

-sa se informeze din timp despre delegarea primita la joc si sa ia legatura cu arbitrii delegati;

-sa-si anunte indisponibilitatea cu 5 zile inainte de data programarii etapei; -sa dovedeasca corectitudine si obiectivitate in observarea jocurilor de fotbal;

-sa respinga orice incercare de influenta sau coruptie si sa sesizeze in scris forul care i-a delegat, in cazul producerii unor astfel de fapte;

-sa anunte din timp orice legatura pe care o are cu cluburile inscrise in competitie, pentru a nu fi delegati la jocurile disputate de acestea;

Observatorii oficiali judeteni au urmatoarele drepturi :

-sa fie delegati pentru observarea jocurilor , de catre A.J.F. Giurgiu , in functie de necesitatile concrete ale competitiilor pe care le organizeaza acest for;

-sa primeasca indemnizatia de observare si sa li se acopere cheltuielile de transport la jocurile unde oficiaza;

-sa participe la activitatile organizate de A.J.F. Giurgiu;

-sa se adreseze Comisiei de Apel a Asociatiei Judetene de Fotbal in cazul in care nu sunt de acord cu deciziile Comisiei de Disciplina a Observatorilor.

CAPITOLUL 2. DELEGAREA OBSERVATORILOR DE JOC SI ARBITRI

Delegarea observatorilor oficiali se face de catre Asociatia Judeteana de Fotbal prin Comisia de Observatori, pentru jocurile pe care aceasta le organizeaza;

Observatorii oficiali nu pot fi delegati la jocurile la care oficiaza ca arbitri rudele lor de gradul 1 sau 2;

Delegatiile pentru jocul la care vor oficia se vor ridica de la sediul A.J.F. sau vor fi atasate raportului de arbitraj de catre Comisia de Arbitri;

Publicarea delegarilor pe site-ul A.J.F.constituie informare oficiala pentru cluburi, arbitri si observatori;

Daca este cazul, forul care i-a delegat informeaza observatorii asupra unor aspecte care prezinta importanta pentru jocurile la care au fost delegati ( sanctiuni aplicate cluburilor, oficialilor sau jucatorilor acestora);

Dupa primirea delegarii, observatorii sunt datori sa se pregateasca pentru misiunea lor, asigurandu-se ca sunt informati cu privire la :

a) Programarea jocului - localitatea, terenul, data ,ora;

b) Regulamentul competitiei in cadrul careia se desfasoara jocul respectiv;

c) Atributiile pe care le au;

d) Dispozitiile regulamentare privind” Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice”;

e) Legile jocului de fotbal;

f) Caracterul si importanta jocului respective ( etapa de campionat, joc de Cupa sau eliminatoriu, joc de baraj), locurile ocupate de cele doua echipe in clasament, eventualele conflicte anterioare;

g) Jucatori, conducatori sau alti oficiali ai celor doua echipe aflati in stare de suspendare;

h) Numele arbitrilor delegati pentru jocul respectiv;

i) Istoricul echipelor. Observatorii trebuie sa se prezinte la terenul unde se desfasoara jocul la care au fost delegati cu cel putin 60 de minute inainte de ora oficiala de incepere; Daca inainte , sau pe parcursul calatoriei observatorul este impiedicat sa ajunga in timp util la joc, el este obligat sa anunte in cel mai scurt timp forul care l-a delegat;

A.J.F.Giurgiu nu-si asuma nicio obligatie privind asigurarea observatorilor pentru riscurile de accidentare sau imbolnavire survenite pe perioada indeplinirii misiunii de observare de catre acestia.

Observatorul oficial supravegheaza organizarea si desfasurarea in ordine a jocului la care este delegat, asigurand respectarea regulamentelor si instructiunilor F.R.F A.J.F. referitoare la organizarea competitiilor. El este obligat sa intervina si sa solicite organizatorilor sa procedeze la cele mai eficiente masuri de mentinere si restabilire a ordinii, inaintea, in timpul si dupa terminarea jocului, in incinta terenului , in stadion sau in afara acestuia. Observatorul de joc si arbitri este obligat sa acorde arbitrilor asistenta necesara pentru indeplinirea in conditii normale a atributiilor .

Observatorii si arbitrii trebuie sa sa se prezinte la teren cu 1 ora inainte de ora oficiala de incepere a jocului. Cu 15 minute inaintea inceperii sedintei tehnice, observatorul oficial, impreuna cu arbitrii si delegatul echipei gazda, vor inspecta terenul de joc, vestiarele, caile de acces ale jucatorilor si arbitrilor, pentru a decide asupra unor eventuale masuri ce trebuie luate de clubul organizator. Sedinta tehnica se organizeaza la terenul pe care este programat jocul, cu 30 de minute inainte de inceperea jocului respectiv.

La sedinta tehnica, condusa de observatorul oficial, participa:

a) Observatorul jocului;

b) Oficialii delegati ai celor doua echipe;

c) Membrii brigazii de arbitri;

d) Mediculasistentul medical delegat la joc;

e) Agentul de politie sau ( in caz exceptional) oameni de ordine, consemnati in raportul de joc. In cadrul sedintei tehnice se vor urmari: - daca urmatoarele elemente se incadreaza in prevederile regulamentare: starea terenului de joc, a marcajului, dotarilor si instalatiilor anexe, vestiarelor pentru echipe si arbitri; - verificarea culorilor echipamentului folosit de cele doua echipe, precum si a numerelor purtate de jucatorii titulari si cei de rezerva; - masurile de ordine, protectie si securitate in stadion si in afara acestuia; - masurile privind accesul publicului in stadion; - masurile pentru asigurarea protectiei suporterilor echipei oaspete; - amplasarea dispozitivului organelor de ordine; - asigurarea asistentei medicale. In mod expres , observatorul va intreba separat, delegatii ambelor echipe, precum si arbitrii, daca inaintea inceperii jocului s-au produs fapte de natura sa conduca la incalcarea eticii sportive. Daca raspunsul este afirmativ, observatorul va solicita din partea persoanei respective o declaratie scrisa si semnata. Observatorul este obligat sa consemneze in raportul sau absenta de la sedinta tehnica sau intarzierea persoanelor care trebuie sa participe la aceasta, in aceste cazuri fiind aplicabile sanctiuni disciplinare. Observatorul oficial trebuie sa stea intr-o pozitie din stadion care sa-i ofere o vizibilitate maxima. Inaintea inceperii jocului , observatorul isi va nota formatiile celor doua echipe si numerele purtate de fiecare jucator. In timpul jocului observatorii trebuie sa-si faca insemnari cu privire la desfasurarea jocului si la arbitraj, pentru a-si putea completa rapoartele de observare fara omisiuni. O mare atentie trebuie acordata completarii rapoartelor de observare , mai ales in cazurile in care arbitrii nu au vazut sau nu au putut sa vada ce s-a intamplat. Acest lucru este valabil in special pentru incidentele petrecute in afara terenului de joc, dar in egala masura si pentru abaterile comise de jucatori in spatele arbitrului, sau in situatii confuze. Dupa terminarea jocului este recomandabil ca observatorul sa urmareasca , pentru un timp, modul in care spectatorii parasesc stadionul, pentru a fi in masura sa prezinte in raport eventualele incidente. Observatorul se va deplasa apoi la vestiarul arbitrilor pentru a le multumi. El trebuie sa discute cu acestia eventualele incidente care s-au petrecut si, in plus, sa confrunte cu arbitrii insemnarile sale privind avertismentele si eliminarile de jucatori pentru a fi evitate erorile. Dupa terminarea jocului, observatorul trebuie sa se asigure ca arbitrii pot parasi stadionul in deplina siguranta. Daca sunt incidente, observatorul va cere organizatorilor sa asigure protectia arbitrilor si jucatorilor pana la parasirea localitatii. In cazul unor incidente grave, observatorul trebuie sa incerce sa obtina maximum posibil de probe pentru instantele disciplinare ale forului care l-a delegat la meciul respectiv. Observatorii partidelor trebuie sa evite a face vreo prezumtie privind posibilele decizii ale instantelor disciplinare in legatura cu incidentele constatate la jocurile la care au oficiat. De asemenea, observatorii, indiferent daca oficiaza sau nu la acel joc, nu se pot pronunta in fata oficialilor, jucatorilor sau altor persoane, cu privire la deciziile arbitrilor, in niciun moment, inainte,la pauza sau dupa terminarea patidei.

CAPITOLUL 3. ATRIBUTIILE OBSERVATORULUI DE JOC SI ARBITR

I Observatorul oficial va urmari prestatia arbitrilor si ii va nota la final conform cu realitatea din teren. Pe intreaga durata a delegarii sale, observatorul oficial trebuie sa indeplineasca , in principal urmatoarele insarcinari: -va insoti arbitrii pe toata perioada delegarii;

-va asista arbitrii meciului pentru completarea raportului de arbitraj, cu acest prilej, verificand eliminarile de jucatori, cartonasele galbene si alte incidente;

-va discuta meciul cu arbitrii, la va da explicatii si ii va sfatui in vederea viitoarelor delegari la alte jocuri;

-nu va discuta cu arbitrii in pauza jocului despre faze de joc sau eventualele greseli majore; poate totusi discuta despre consideratii tactice;

-se recomanda ca pe tot parcursul jocului observatorul sa nu vizioneze partida alaturi de persoane din anturajul echipelor participante la joc;

- dupa partida nu va intarzia impreuna cu arbitri sau singur, in mod excesiv( mai mult de 2 ore) in localitatea de desfasurare a partidei, la protocolul organizat de gazde.

CAPITOLUL 4. COMPLETAREA RAPORTULUI DE OBSERVARE

Observatorii oficiali sunt obligati sa transmita raportul la sediul A.J.F.Giurgiu, la cel mult 48 de ore de la terminarea jocului sau la 24 de ore daca sunt incidente. In cazul etapelor intermediare, raportul va fi trimis la A.J.F.Giurgiu in cel mult 24 de ore de la terminarea jocului. Daca este necesar se va intocmi un raport suplimentar. Observatorii oficiali nu sunt autorizati sa comunice continutul rapoartelor lor decat arbitrilor si administratiei forului care l-a delegat. Dupa terminarea jocului , intr-un loc linistit, observatorul trebuie sa analizeze cu arbitrii prestatia acestora. Analiza nu trebuie sa dureze mai putin de 10 minute, dar nici nu trebuie sa depaseasca 45 de minute. In timpul discutiei, observatorul trebuie sa mentioneze aspectele pozitive si cele negative pe care apoi le va trece in raportul sau. Nu este necesar sa se comunice notele arbitrilor in timpul acestei discutii; este recomandabil ca observatorul sa reflecteze putin inainte de a stabili notele finale. Modul de completare a raportului de observare si criteriile folosite trebuie sa fie conforme cu instructiunile cuprinse in “ Ghidul pentru observatori oficiali”. Observatorul trebuie: -sa stabileasca prioritatile discutiei, abordand doua sau trei puncte importante; -sa mentioneze mai intai aspectele pozitive si apoi ceea ce trebuie corectat; -sa dea sfaturi concrete pe baza a ceea ce s-a intamplat in timpul jocului; -sa dea posibilitatea arbitrilor sa-si spuna parerea si sa-I incurajeze sa-si analizeze in mod critic prestatia; -sa ofere solutii si alternative pentru imbunatatire, in colaborare cu arbitrii. Observatorul va folosi o scara de evaluare generala pentru a indica prestatia arbitrilor ca foarte slaba, slaba, satisfacatoare, buna, foarte buna sau excelenta. In evaluarea generala se vor lua in calcul urmatoarele: -gradul de dificultate al jocului; -aplicarea si interpretarea “ Legilor jocului”, controlul , aprecierea tactica si conducerea jocului; -controlul disciplinar si conducerea jucatorilor/oficialilor echipelor; -personalitatea; -pregatirea fizica,plasamentul si miscarea in teren; -colaborarea cu arbitrii asistenti;

CAPITOLUL 5. CONTROLUL SI EVALUAREA ACTIVITATII OBSERVATORILOR OFICIALI

Controlul si evaluarea activitatii observatorilor de joc si de arbitrii se exercita de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu, prin Comisia de Observatori. Neindeplinirea corespunzatoare sau incalcarea obligatiilor de observator oficial poate conduce la retinerea de la delegari sau la excluderea din corpul de observatori.

1. Retinerea de la delegari consta in nedelegarea ca observtori pentru 1-12 etape. Retinerea de la delegari poate interveni in urmatoarele cazuri, enumerate cu titlu exemplificativ: a) intocmirea incompleta sau cu date eronate a raportului de observare , se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 2-6 etape; b) omisiunea instiintarii in timp util a forului care l-a delegat cu privire la indisponibilitatea sa, pentru a se putea lua masuri de inlocuire, se sanctioneaza cu retinere pentru 4-8 etape; c) prezentarea cu intarziere la stadion, dupa termenul regulamentar ori parasirea stadionului inainte de terminarea jocului se sanctioneaza cu retinerea de la delegari pentru 4-8 etape. d) nepredarea sau neexpedierea raportului de observare si a celorlalte documente intocmite dupa terminarea misiunii la organele competente, in termen regulamentar, se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 2-4 etape; e) neprezentarea la jocurile la care au fost delegati se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 8-10 etape; f) neprezentarea la convocarea comisiilor de specialitate pentru a fi audiati in legatura cu jocul la care au fost delegati se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 2-4 etape; g) neindeplinirea atributiilor care le revin in cazul producerii unor incidente se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 4-8 etape; h) intocmirea incompleta sau gresita a raportului de observare , fapt ce a produs sanctionarea sau nesanctionarea unor echipe, cluburi, asociatii, jucatori sau oficiali din cadrul acestora se sanctioneaza cu retinere de la delegari pentru 8-12 etape.

2. Excluderea din corpul de observatori consta in incetarea calitatii de observator si radierea din randul acestora si poate interveni in urmatoarele cazuri: -prezentarea sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate la jocul la care au fost delegati; -incasarea unor sume necuvenite, solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale din partea echipelor respective sau a altor persoane interesate; -modificarea intentionata a documentelor de plata in scopul incasarii unui barem necuvenit; -retinerea de la delegari pentru mai mult de 10 etape in cursul aceluiasi an competitional; -sanctionarea cu suspendare a observatorului printr-o hotarare definitiva si irevocabila luata de instanta disciplinara competenta; -condamnarea observatorului la o pedeapsa penala printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, ori declararea acestuia persona nongrata; -excluderea din activitatea fotbalistica pentru alte abateri prevazute de Regulamentul Disciplinar.

CAPITOLUL 6. INCETAREA ACTIVITATII

Activitatea observatorilor oficiali inceteaza in urmatoarele cazuri:

- Daca devin inapti medical;

- La implinirea varstei de 70 de ani;

- Daca se retrag din activitatea de observatori;

- Daca sunt exclusi din corpul de observatori ;

- Daca nu mai sunt cuprinsi in corpul de observatori , componenta numerica si nominala a acestuia fiind aprobata de A.J.F. Giurgiu in functie de necesitati.

Observatorii care au fost exclusi pentru abateri grave de la etica morala si sportiva, nu mai pot face parte din corpul de observatori oficiali. Observatorii care sunt exclusi pentru fapte de natura penala , nu mai pot face parte din corpul de observatori oficiali.

CAPITOLUL 7 . SUPERVIZAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII JOCURILOR OFICIALE

Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu poate delega la jocurile oficiale supervizori. Delegarea acestora se face , de regula, pentru jocurile de risc ridicat sau pentru cele care au importanta deosebita privind promovarea, retrogradarea sau calificarea in fazele urmatoare ale Cupei Romaniei. Delegarea supervizorilor se face de catre Asociatia Judeteana de Fotbal prin presedintele ei. Supervizorii sunt autorizati sa intre in vestiarele arbitrilor sau echipelor, sa ia legatura cu oficialii echipei si sa dea declaratii publice, urmand totusi ca prezenta lor sa fie cat mai discreta.

Cluburile organizatoare sunt obligate sa permita supervizorilor accesul in stadion pe baza legitimatiei emisa in acest scop de A.J.F. si sa le asigure locuri in sectorul unde acestia le solicita. Supervizorii urmaresc modul in care arbitrii , observatorii oficiali si cluburile gazda isi indeplinesc obligatiile regulamentare privind organizarea jocurilor oficiale si consemneaza toate abaterile savarsite de persoanele oficiale precum si comportarea publicului spectator.

In termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului supervizorii sunt obligati sa depuna sau transmita la sediul A.J.F.Giurgiu un raport scris in care sa consemneze: -modul in care au fost respectate dispozitiile regulamentare cu privire la organizarea jocului; -modul in care si-a indeplinit atributiile observatorul oficial;

-comportarea oficialilor echipelor , pe bancile de rezerva sau in tribuna;

-comportarea spectatorilor si modul in care au intervenit la nevoie oamenii de ordine;

-aprecierea generala a arbitrajului si mentionarea eventualelor greseli grave facute de arbitrii.

Cheltuielie privind deplasarea si indemnizatia la joc se deconteaza de A.J.F. Giurgiu pe baza documentelor justificative.

Orice probleme in legatura cu activitatea observatorilor de joc si arbitri neprevazute in prezentul regulament se vor solutiona de catre presedintele A.J.F. Giurgiu.

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP