Regulament Juniori U-19

 

 

                                                                                                                           ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL

GIURGIU

Strada 1 Decembrie 1918 Punctul Termic 51,

tel/fax: 0246/216787, e-mail: [email protected]

                                                                                                                                          www.ajfgiurgiu.ro                

cod fiscal 4851972

cont RO72RNCB0145037303970001 BCR Giurgiu

                                                                           REGULAMENTUL

de organizare si funcţionare a Campionatului Judeţean de Juniori U-19

Ediţia 2023-2024

 

I.             ORGANIZARE

 

Campionatul judeţean de fotbal este organizat de AJF GIURGIU, cu sprijinul comisiilor ajutatoare.

Campionatul este structurat astfel ;

-      3 serii  repartizate pe criteriu geografic.

 

II.            SISTEMUL DE PUNCTAJ

-         joc castigat 3p

-         joc pierdut   0p

-         joc egal       1p.

 

III.               DATELE DE DESFASURARE

      

Campionatul se va desfasura tur-retur.

Echipele organizatoare raspund de marcajul regulamentar al terenului si de asistenta medicala.

 

IV.          OBLIGATII DE PARTICIPARE

In competitie vor participa obligatoriu echipele de liga a-IV-a si alte cluburi care doresc sa inscrie echipe in aceasta competitie.

       Se vor face 5 (cinci) inlocuiri de jucatori.

 

V.            ASISTENTA MEDICALĂ

Asistenţa medicală  se va asigura de către un cadru medical, medic sau asistent medical, care este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu sau diplomă de studii, actul de identitate și autorizație de liberă practică vizată pe anul în curs. La jocurile de baraj pentru desemnarea campioanei ( pentru fiecare competitie in parte: liga 4, 5 sau juniori ), fiecare echipa va prezenta asistenta medicala proprie. In cazul in care nu vor prezenta asistenta medicala, echipa in culpa va pierde jocul.

Neasigurarea asistentei medicale va atrage dupa sine penalizarea echipei organizatoare cu amenda in cuantum de 300 lei.

 

       VI.            CONTESTAŢII

Sunt valabile contestaţiile formulate pe maximum 2 jucători. In situaţia dovedirii substituiriide jucatori in urma formularii contestatiei, echipa in culpa va fi amendata cu suma de 500 lei , pe langa sanctiunea pierderii jocului cu 3-0.

La a 2-a abatere de acest gen si urmatoarele , echipa in culpa va achita o amenda in cuantum de 1.000 lei.

In cazul in care Comisia de Disciplina hotareste ca substituirea nu este dovedita echipa care a introdus contestatie va deconta echipei contestate 100 lei pentru fiecare jucator contestat si delegat plus transportul de la localitatea de resedinta a echipei la Giurgiu si retur.

 

VII.             ALTE MASURI STABILITE DE COMITETUL EXECUTIV AL AJF

-       Cartonasele galbene nu sunt amendabile

-          in urma primirii unui cartonas rosu jucatorii respectivi vor fi amendati si suspendati comform Regulamentului Disciplinar

-          toti jucatorii vor purta obligatoriu aparatori de tibie

-          se vor efectua 5 schimbari de jucatori

-          se va juca 2 reprize a 45 min. fiecare

-          legitimaţie + C.I. sau copie color a C.I.

-          virsta jucatorilor – nascuti 2005 si mai mici

                    

VIII.MĂSURI DE ORDINE

Înaintea începerii jocurilor, ambii delegaţi vor prezenta brigăzii de arbitri carnetele de instructor cu viza la zi.

Constatarea de teren neregulamentar sau impracticabil se face  numai de către arbitru conform R.O.A.F.

Asociaţiile organizatoare răspund de buna desfăşurare a jocurilor. In cazul in care suprafata de joc nu este imprejmuita (pentru jocurile de liga IV) sau lipseste o parte din gard, arbitrul partidei impreuna cu observatorul partdei vor acorda termenul regulamentar pentru teren neregulamentar, iar daca aceasta problema nu a fost remediata, jocul nu va incepe.

În vederea desfăşurării jocurilor conform regulamentului şi spiritul fair-play-ului, echipa gazdă are următoarele obligaţii:

        -    să asigure protecţia arbitrilor, observatorului şi echipei oaspete de la intrare şi până la ieşirea din localitate;

-         să asigure necondiţionat dispoziţiile arbitrilor şi observatorului;

-        să interzică consumul de băuturi alcoolice în incinta şi în afara terenului de joc;

         -   să ia toate măsurile necesare încât să respecte ora de începere a jocurilor prin amenajarea terenului de joc în condiţii regulamentare(marcaj, plase la porţi, steaguri la colţ, fanioane).

În caz contrar, asociaţia sportivă respectivă va fi amendată cu suma de 300 lei.

  Echipele organizatoare vor asigura ordinea la teren cu agentul de politie,  acesta fiind obligat sa semneze in raportul de joc , iar in caz exceptional cu cel puţin 3 oameni de ordine cu veste de culoare distinctiva si inscriptionate, care se vor prezenta la arbitri cu actul de identitate şi vor semna în Raportul de arbitraj înainte de joc. In cazul in care oamenii de ordine nu se prezinta inainte de joc in fata brigazii de arbitrii cu actul de identitate (copie color), jocul nu va incepe. Daca arbitrul sau observatorul partidei constata ca unul dintre oamenii de ordine este in stare de ebrietate, acestia vor solicita delegatului, inlocuirea acestuia cu alt om de ordine, iar in cazul in care delegatul echipei refuza, jocul nu va incepe.

În cazul in care oamenii de ordine vor fi implicati in incidente, sanctiunile se vor dubla.

           Jocurile pentru desemnarea campioanei se vor desfasura intre locurile I din fiecare serie (fiecare cu fiecare - se intocmeste clasament intre cele 3 echipe, iar prima clasata va fi desemnata campioana judeteana). Dupa disputarea fiecarui joc pentru desemnarea campioanei, se vor executa lovituri de departajare.

Dacă una dintre echipele clasate pe primul loc  nu dorește să participe la jocurile de baraj pentru desemnarea campioanei, va juca automat locul II, iar în cazul în care nici aceasta nu va participa, echipa rămasă va juca direct finala ( echipa care refuză să participe la jocurile de baraj pentru desemnarea campioanei județene, în următorul an competițional nu va mai avea drept de participare la aceste jocuri pentru desemnarea campioanei, făcând excepție locul II care participă ca invitat). 

 Înaintea începerii jocurilor de juniori U19, delegații ( căpitanii de echipă ai) ambelor echipe sunt obligați să facă confruntare împreună cu arbitrul.

Pentru orice alte situatii necuprinse in prezentul regulament se vor aplica prevederile ROAF.

ORICE AMENDĂ APLICATĂ UNEI ASOCIAŢII SPORTIVE VA FI ACHITATĂ ÎN TERMEN DE 10 (zece) ZILE LUCRATOARE DE LA ÎNŞTIINŢARE. ÎN CAZ CONTRAR ASOCIAŢIA SPORTIVĂ RESPECTIVĂ NU VA FI PROGRAMATĂ LA JOCURI.

 

                                                               COMITETUL  EXECUTIV AL AJF GIURGIU

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP