Adunarea Generala 2023

 

Bilant_ONG_122022_4972281_2022_12.pdf 

Raport de activitate.pdf

27.11.2023 ora 17 sediul AJF Miercurea Ciuc

ORDINEA DE ZI:

 

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF Harghita;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Harghita;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i)  prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF Harghita, după caz;

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP