HOTARARI COMITETUL EXECUTIV - 12-04.2023

12 Aprilie 2023, la ora 20:57 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 525 vizualizări

HOTARARI COMITETUL EXECUTIV - 12-04.2023

 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ILFOV - Comitetul Executiv

București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702

 

 

PROCES VERBAL

din data de 12.04.2023

 

 La şedinţa din data de 12.04.2023 a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 8  membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 7 membri, din care 7 membri au fost prezenţi personal, respectiv au participat: BUHAC Constantin, LOLICERU Vlad, COZA Ionuț, CHIRIAC Iordan, TANASA Mugurel, SERBAN Marius, PORUMBACU Mugurel

 Prezenţa la şedinţă a fost de 87.5% din totalul membrilor comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare).

 Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat Președinte al ședinței pe dl. BUHAC Constantin.

Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească prezentul proces verbal al ședinței.

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1.      Analizarea Dosarului civil Nr.  2667/94/2023 aflat pe rolul Judecatoiei Buftea, în care Asociatia Judeteana de Fotbal Ilfov are calitatea de Parit în contradictoru cu reclamant CSO Bragadiru raportat la prevederile ART. 63 alin 1 din statutul AJF Ilfov, precum și obligatiilor asumate de părțile semnatare în tranzactia mediata de către Federația Romana de Fotbal, cu privire la stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instantelot civile intre AJF Ilfov și tertii semnatari ai tranzactiei!

  

In urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv reprezentaţi personal s-au luat următoarele hotărâri:

Hotărâre unică.

Având în vedere:

i. Dispozițiile art. 213 cod civil potrivit cărora Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.

ii. Potrivit dispozițiilor art 7 alin. (1) din Statutul AJF Scopul A.J.F. Ilfov îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal și promovarea, coordonarea șicontrolul acestuia pe teritoriul Județului Ilfov, până la nivelul Ligii a V a inclusiv, în conformitate cu spiritul de fair – play, precum și cu valorile educaționale, culturale și umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori și de dezvoltare, în conformitate cu atribuțiile acordate de către F.R.F.

iii. Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. s) din Statutul AJF În acest sens, principalele obiective ale A.J.F. Ilfov sunt: (...) respectarea principiilor dezvoltării durabile în toate activitățile.

iv. În arătarea bunei credințe a AJF Ilfov în raport cu scopul și obiectivele entității noastre constând în sprijinirea tuturor membrilor afiliați – cluburi sportive, oficiali jucători precum și a oricăror persoane fizice și juridice care activează în activitatea fotbalistică, principiisubsumate principiilor guvernate de Statutul și Regulamentele Federației Române de Fotbal, Uniunii Europene de Fotbal Asociație și ale Federației Internaționale de Fotbal Asociație;

v. Obligația AJF Ilfov, în temeiul art. 63 alin. (2) din Statutul AJF Ilfov, de a supraveghea ca membrii săi afiliați, membrii acestora, precum și oficialii membrilor afiliați, să respecte procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la art. 61 alin (1) din Statut, respectiv să nu acționeze în instanțele judecătorești, alți membri afiliați, membri ai acestora și/sau oficiali ai acestora, precum și Asociația Județeană de Fotbal Ilfov, competența exclusivă de soluționare aparținând doar organismelor jurisdicționale ale Asociației Județene de Fotbal, Federației Române de Fotbal și Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, denumite în cele ce urmează (”Instanțele sportive”);

vi ) În cadrul trazactiei mediate de FRF, părțile au agreat stingerea litigiului în procesul 18978/94/2021 proces intentat de Școala de Fotbal ARD Snagov, împotriva AJF Ilfov pe de o parte și intervenientii Nita Marin și Grecu Constantin, cât și a tuturor celorlalte litigii aflate la acel moment pe rolul instantelor civile, respectiv dosar 23505/94/2022  în care AJF Ilfov este reclamant și solicita cheltuieli de judecată numitilor Nita Marin și Grecu Constantin, și dosarul 2667/94/2023 în care CSO Bragadiru este reclamant împotriva AJF Ilfov. În urma intelegerii stabilite, AJF Ilfov si-a respectat întocmai și rapid toate angajamentele asumate, pe de alta parte CSO Bragadiru, desii și-a asumat sa renunte la dosarul  2667/94/2023 imediat după incheierea tranzactiei, CSO Bragadiru, prin președintele Grecu Constantin, nu a renunțat nici pana la aceasta data la dosar, mai mult a declarat în presa scrisa ca nici măcar nu intenționează sa facă acest lucru !

 

 HOTĂRÂREA NR. 1

SE APROBĂ SUSPENDAREA PROVIZORIE în temeiul art. 9 alin. (2) din Statutul AJF Ilfov coroborat cu ART 17 din Statutul AJF Ilfov a clubului ”ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ORĂŞENESC BRAGADIRU” din orice competiție în curs și/sau viitoare pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 63 alin. (1) – (2) din Statutul AJF Ilfov, Art 14 Alin.1 tezele h,i și l din Statutul AJF Ilfov, coroborat cu Art.18 Alin. 3 teza 1 din Statutul FRF !

Ca efect al adopării Hotărârii sus-menționate, orice membri și sau oficiali ai ASOCIAŢIEI CLUBSPORTIV ORĂŞENESC BRAGADIRU sunt suspendați provizoriu din oricare și toate activitățile fotbalistice pe perioada suspendării provizorii a membrului afiliat.

 Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov și intră în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov

Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP