Informari si comunicate AJF
01-10-2018
ORGANIZARE CURSURI LICENTA C UEFA

INSCRIERILE PENTRU OBTINEREA LICENTEI C UEFA CAT SI PENTRU REINNOIREA LICENTEI C UEFA SE FAC PANA LA DATA DE 15.10.2018

detalii...
18-06-2018
18-06-2018
13-06-2018
Editia 2018/2019 LIGA 4 si LIGA 5

Editia 2018/2019 LIGA 4 cu juniori in deschidere si LIGA 5 fara juniori.

detalii...
07-06-2018
TRANSFERURI JUCATORI vara-toamna 2018

Perioada de TRANSFER de jucatori la A.J.F.ILFOV 11-06-2018-02-..-09-2018.Transferurile se APROBA doar pentru CLUBURILE care au depus CERERE de INSCRIERE pentru EDITIA 2018/2019 si cu situatia platilor la zi .

detalii...
06-06-2018
ADUNARE GENERALA ORDINARA COPII SI JUNIORI

SE CONVOACA MEMBRII AFILIATI COPII SI JUNIORI PENTRU DATA DE 02-08-2018 ,ORA 18:00 ,LA SEDIUL A.J.F.ILFOV PENTRU EDITIA 2018/2019

detalii...
06-06-2018
INSCRIERI EDITIA 2018-2019

TERMENUL LIMITA PENTRU INSCRIEREA IN COMPETITII LA TOATE CATEGORIILE DE PARTICIPARE CONFORM ROAF ESTE 31.07.2018

detalii...
30-04-2018
ALEGERI VICEPRESEDINTE IN DATA DE 25 MAI 2018

Candidatii care doresc sa participe la aceste alegeri pot depune dosarele de candidatura pana la data de 10.05.2018.

detalii...
26-03-2018
26-03-2018
Etapele 27si28 oldboys

planificare old boys etapele 27si 28 pentru a participa si otopeni

detalii...
Cerere inscriere

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 În conformitate cu dispozițiile art. 39 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF),

clubul ,_______________________________________________________________

cu sediul la adresa ,_______________________________________________________________________________

reprezentat prin ________________________________________________________________________________________, în calitate de _____________________________________________________________________

solicită prin prezenta înscrierea si participarea echipei sale în campionatul ___________________________________________

Completăm prezenta cerere cu declarațiile, confirmările, si informațiile prevăzute de

ROAF, după cum urmează:

 Clubul nostru:

 1. Declară că deține în calitate de proprietar / chiriaș / folosință gratuită Stadionul ________________________________

 , din localitatea____________________________ , str.__________________________________________________

nr.____, omologat de _____________________ ___________________la data de______________________ , acesta urmând să

fie folosit pentru organizarea jocurilor oficiale.

Pentru antrenamente este folosit stadionul / terenul ________________________________din localitatea ______________________ , str._______________________________ , nr. _______.

2. Se angajează să participe în campionatele de juniori A, B, C, D, E,*) în conformitate cu

obligațiile stabilite de ROAF. ( se sterge cu o linie ce nu corespunde ).

 3. Declară că echipa de seniori este pregătită de domnul ,____________________________________________________

ca antrenor principal, care deține licența ______________________ (minim licenta C UEFA) acordată de FRF/AJF, nr.__ din ______________

contractul său cu clubul nostru fiind înregistrat la FRF cu nr.______ din .______________________________________

4. A încheiat contracte / convenții :

- cu un număr _____de antrenori pentru pregătirea celorlalte echipelor de juniori ale clubului,

vizate de Comisia Tehnică a AJF Ilfov;

- cu domnul ____________________________________________, în calitate de responsabil cu ordinea si siguranța;

- cu domnul / doamna _________________________________________________, în calitate de medic pentru asistența

medicală la antrenamente si jocuri.

5. Se angajează să acopere din bugetul propriu sumele privind cotizația, taxele, contribuțiile si

penalitățile aprobate anual de FRF, costurile de participare a echipelor sale la competiții,

inclusiv plata baremurilor cuvenite arbitrilor si observatorilor.

6. Informează că principalele funcții de conducere/administrative ale clubului sunt ocupate de:

- Președinte , _______________________________________________tel._______________

 e-mail ________________;

- Vicepreședinte___________________________________________ , tel.______________________________________ ;

- Director executiv ___________________________________________, tel.____________________________________ ;

- Director sportiv ___________________________________________, tel._____________________________________ ;

- Delegat __________________________________________________, tel.____________________________________ ,

si se angajează ca orice schimbare intervenită la nivelul funcțiilor de mai sus să fie notificată AJF Ilfov în termen de maxim 15 zile.

7. Confirmă că jucătorii si oficialii clubului precum si clubul, ca membru afiliat, se angajează

să respecte si să aplice statutul, regulamentele si deciziile AJF/ FRF/UEFA/FIFA precum si

deciziile TAS.

 8. Deține CIF_................................. din.....................și CUI nr.............................. din ....................

9. Confirmă că deține la Banca ___________________________________________________________

contul având codul IBAN_________________________________________________________________

operațiunile financiare.

10. Date contact club:

Tel: ____________________

Fax: ____________________

 

11. Confirmă că datele si informațiile de mai sus sunt complete si corecte.

12. Cunoaste faptul că nedepunerea la AJF( la Secretariatul General / Direcția

Competiții ) până la data de _________________ a acestei cereri de înscriere, completată

cu informații corecte, poate atrage neînscrierea echipei clubului în competiție sau

respingerea cererii, conform art. 39.1, 2, 3 si 4 din ROAF.

Data completării: __________________________________

Președinte / Director Executiv ,

Numele si prenumele ________________________

Semnătura _____________________

 

Ștampila,

 

 

Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe