Cerere inscriere

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 În conformitate cu dispozițiile art. 39 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF),

clubul ,_______________________________________________________________

cu sediul la adresa ,_______________________________________________________________________________

reprezentat prin ________________________________________________________________________________________, în calitate de _____________________________________________________________________

solicită prin prezenta înscrierea si participarea echipei sale în campionatul ___________________________________________

Completăm prezenta cerere cu declarațiile, confirmările, si informațiile prevăzute de

ROAF, după cum urmează:

 Clubul nostru:

 1. Declară că deține în calitate de proprietar / chiriaș / folosință gratuită Stadionul ________________________________

 , din localitatea____________________________ , str.__________________________________________________

nr.____, omologat de _____________________ ___________________la data de______________________ , acesta urmând să

fie folosit pentru organizarea jocurilor oficiale.

Pentru antrenamente este folosit stadionul / terenul ________________________________din localitatea ______________________ , str._______________________________ , nr. _______.

2. Se angajează să participe în campionatele de juniori A, B, C, D, E,*) în conformitate cu

obligațiile stabilite de ROAF. ( se sterge cu o linie ce nu corespunde ).

 3. Declară că echipa de seniori este pregătită de domnul ,____________________________________________________

ca antrenor principal, care deține licența ______________________ (minim licenta C UEFA) acordată de FRF/AJF, nr.__ din ______________

contractul său cu clubul nostru fiind înregistrat la FRF cu nr.______ din .______________________________________

4. A încheiat contracte / convenții :

- cu un număr _____de antrenori pentru pregătirea celorlalte echipelor de juniori ale clubului,

vizate de Comisia Tehnică a AJF Ilfov;

- cu domnul ____________________________________________, în calitate de responsabil cu ordinea si siguranța;

- cu domnul / doamna _________________________________________________, în calitate de medic pentru asistența

medicală la antrenamente si jocuri.

5. Se angajează să acopere din bugetul propriu sumele privind cotizația, taxele, contribuțiile si

penalitățile aprobate anual de FRF, costurile de participare a echipelor sale la competiții,

inclusiv plata baremurilor cuvenite arbitrilor si observatorilor.

6. Informează că principalele funcții de conducere/administrative ale clubului sunt ocupate de:

- Președinte , _______________________________________________tel._______________

 e-mail ________________;

- Vicepreședinte___________________________________________ , tel.______________________________________ ;

- Director executiv ___________________________________________, tel.____________________________________ ;

- Director sportiv ___________________________________________, tel._____________________________________ ;

- Delegat __________________________________________________, tel.____________________________________ ,

si se angajează ca orice schimbare intervenită la nivelul funcțiilor de mai sus să fie notificată AJF Ilfov în termen de maxim 15 zile.

7. Confirmă că jucătorii si oficialii clubului precum si clubul, ca membru afiliat, se angajează

să respecte si să aplice statutul, regulamentele si deciziile AJF/ FRF/UEFA/FIFA precum si

deciziile TAS.

 8. Deține CIF_................................. din.....................și CUI nr.............................. din ....................

9. Confirmă că deține la Banca ___________________________________________________________

contul având codul IBAN_________________________________________________________________

operațiunile financiare.

10. Date contact club:

Tel: ____________________

Fax: ____________________

 

11. Confirmă că datele si informațiile de mai sus sunt complete si corecte.

12. Cunoaste faptul că nedepunerea la AJF( la Secretariatul General / Direcția

Competiții ) până la data de _________________ a acestei cereri de înscriere, completată

cu informații corecte, poate atrage neînscrierea echipei clubului în competiție sau

respingerea cererii, conform art. 39.1, 2, 3 si 4 din ROAF.

Data completării: __________________________________

Președinte / Director Executiv ,

Numele si prenumele ________________________

Semnătura _____________________

 

Ștampila,

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP