Regulament disciplinar

Regulemant disciplinar AJF Ilfov 2011

(PROIECT) 

                                                                                   INTRODUCERE
 
 
Articolul 1 - Obiectul
Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul şi regulamentele AJF, determină sancţiunile aplicabile, reglementează organizarea şi funcţionarea organismelor responsabile cu luarea deciziilor şi procedura de soluţionare a cauzelor disciplinare. La redactarea sa au fost avute în vedere prevederile Regulamentului disciplinar al FIFA, Regulamentului disciplinar al UEFA si Regulamentului disciplinar al FRF.
 
Articolul 2 – Scopul regulamentului
Acest regulament se aplică în cazul oricărui joc sau competiţii organizate sau autorizate de AJF. Regulamentul se aplică şi în cazul în care statutul, regulamentele sau deciziile AJF sunt încălcate, iar aceste încălcări nu sunt sancţionate de un alt organism al AJF în afara organismelor responsabile cu luarea deciziilor.
Nimeni nu poate invoca necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea eronata a regulilor de disciplina, precum si exonerarea de raspundere disciplinara.
 
Articolul 3 – Principii de conduită
Fotbalul românesc are la bază principiile: legalitătii, integritătii, solidaritătii, loialitătii si fair-play-ului.
 
Articolul 4 – Persoane
1 Următoarele persoane se află sub incidenţa acestui regulament:
a) membrii afiliati la AJF si oficialii acestora;
b) sponsorii şi finanţatorii cluburilor;
c) alte persoane a căror apartenenţă la un club este de notorietate şi nu a fost contestată până la momentul săvârşirii unei abateri;
d) jucătorii;
e) oficialii de meci;
f) agenţii de jucători şi agenţii de meciuri;
g) oricare persoană autorizată de AJF sau un club să desfăşoare activităţi în legătură cu un joc, competiţie sau alte evenimente organizate de acestea;
h) spectatorii.
2 Persoanele mentionate la alin. 1 sunt obligate, în orice moment, să recunoască principiile de bază ale fotbalului românesc, statutele si regulamentele FIFA/UEFA/ FRF/AJF, precum si ”Legile Jocului” emise de IFAB.
3 Membrii Biroului Executiv se bucura de imunitate in ceea ce priveste judecarea lor in fata comisiilor jurisdictionale ale AJF-ului, urmand a raspunde numai in fata Adunarii Generale a AJF.

 

citeste tot documentul

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP