Cerere afiliere

 • CERERE DE AFILIERE

             Prin prezenta AS/CS/FC/AFC/ASC/ACS_________________________________________________

  solicita afilierea la AJF Ilfov

   AS/CS/FC/ASC/ACS ____________________________________________________________________are sediul in localitatea ____________________________________________________________________str__________________________________nr____judetul____________________ telefon____________________

  fax_______________e-mail_________________________________

  Nr. de identitate sportiva ___________________________________________________________

                                                                                    (numarul si data emiterii)

  Organele de conducere si de administrare (denumirea acestora )

  1_________________________________________________________________

  2_________________________________________________________________

  3_________________________________________________________________

  4_________________________________________________________________

              La cerere se anexeaza inscrisurile doveditoare :CIS , Statut , Act constitutiv, dovada sediu (aceste documente pot fi depuse pana la data inceperii campionatului )

  Specimenele de semnatura ale reprezentantilor clubului :

  ______________________________________________________________________________________

        ( minim doi reprezentanti )                                                                                                          ( denumirea clubului )

  1____________________________  ________________________ ________________________________

               ( numele si prenumele )                         ( functia )                                                       ( semnatura )

  2_____________________________________________________________________________________

  3_____________________________________________________________________________________

  4_____________________________________________________________________________________

   

           

     Persoanele de mai sus au dreptul  sa reprezinte si sa angajeze legal clubul in relatiile cu autoritatile publice romane , cu AJF Ilfov cu alte foruri fotbalistice sau sportive cu respectarea Statutului si Regulamentelor clubului /asociatiei sportive , a statutului si Regulamentelor FRF , AJF Ilfov si al legislatiei in vigoare . orice modificare in componenta structurii de conducere va fi adusa  la cunostinta AJF Ilfov in termen de 15 zile de la data luarii deciziei , in conformitate cu Statutul AJF Ilfov conform cu art 13.1lit. d

   

  Data _______________                                                                  Semnatura _____________________

                                                                                                            Stampila 

   

   

   

            Aprobat

   Presedinte AJF Ilfov

  BUHAC CONSTANTIN

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP