Acord de transfer

 

                                VIZAT Presedinte Comisia de Competitii

                                                              Clubul (care cedeaza jucatorul) Nr._____

                                                                                   Clubul (care primeste jucatorul) Nr.____

                                                                                   ACORD DE TRANSFER NR. ........................

                                                                                   

 

Art.1  PARTILE CONTRACTANTE

Intre :

1.1Clubul (care cedeaza jucatorul )_______________________________

Cu sediul_________________nr.cont_____________telefon__________

Fax____________telex___________reprezentat prin________________

s-a incheiat prezentul acord de transfer.

Art.2 OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului il constituie transferul jucatorului ___________________________

__________________dela Clubul _________________________________________

la Clubul _____________________________________________________________

Art.3 DURATA ACORDULUI

Prezentul acord s-a incheiat :

a) pe o perioada determinata de la _______________la _______________________

b) definitiv .

Art. 4 OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Clubul _____________________ in calitate de parte care primeste jucatorul , se obliga sa asigure clubului _______________________________________in calitate de parte care cedeaza jucatorul , urmatoarele :

a) indemnizatie de transfer in cuantum de ____________________________lei

b) alte conditii ______________________in calitate de parte care cedeaza

jucatorul ___________________________se obliga sa-l puna pe acesta la dispozitia

clubului ____________________________________de la data _______________

pana la data de ____________________________

Art. 5 DISPOZITII GENERALE

5.1 Clubul ___________________________ in calitate de parte care primeste jucatorul se obliga sa plateasca taxa acordului de transfer la F.R.F./A.J.F./AMFB        

5.2 Clubul ___________________________in calitate de parte care primeste jucatorul transferat va incheia cu acesta un contract in functie de statutul jucatorului (non amator sau profesionist )

5.3 Prezentul acord s-a incheiat cu respectarea Regulamentului Fotbalului Profesionist si a Regulamentului privind Statutul Jucatorului de Fotbal din Romania .

5.4 Incheiat azi _________________ in 4 (patru ) exemplare , cate unul pentru fiecare parte . 

 

CLUBUL______________________________care primeste jucatorul

 

 

 

CLUBUL ______________________________care cedeaza jucatorul

 

 

 

JUCATORUL ___________________________

 

 

Nota :

 

1.               Toate acordurile de transfer vor fii obligatoriu dactilografiate .

2.               Sunt valabile doar acorduri tip F.R.F. sau personalizate A.J.F. Ilfov

3.               Acordul de transfer este lovit de nulitate fara viza Presedintelui Comisiei de Competitii

4.               Raspunderea datelor inscrise in acordul de transfer revine in exclusivitate jucatorului si cluburilor care au incheiat acordul.

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP