Informari si comunicate AJF
01-10-2018
ORGANIZARE CURSURI LICENTA C UEFA

INSCRIERILE PENTRU OBTINEREA LICENTEI C UEFA CAT SI PENTRU REINNOIREA LICENTEI C UEFA SE FAC PANA LA DATA DE 15.10.2018

detalii...
18-06-2018
18-06-2018
13-06-2018
Editia 2018/2019 LIGA 4 si LIGA 5

Editia 2018/2019 LIGA 4 cu juniori in deschidere si LIGA 5 fara juniori.

detalii...
07-06-2018
TRANSFERURI JUCATORI vara-toamna 2018

Perioada de TRANSFER de jucatori la A.J.F.ILFOV 11-06-2018-02-..-09-2018.Transferurile se APROBA doar pentru CLUBURILE care au depus CERERE de INSCRIERE pentru EDITIA 2018/2019 si cu situatia platilor la zi .

detalii...
06-06-2018
ADUNARE GENERALA ORDINARA COPII SI JUNIORI

SE CONVOACA MEMBRII AFILIATI COPII SI JUNIORI PENTRU DATA DE 02-08-2018 ,ORA 18:00 ,LA SEDIUL A.J.F.ILFOV PENTRU EDITIA 2018/2019

detalii...
06-06-2018
INSCRIERI EDITIA 2018-2019

TERMENUL LIMITA PENTRU INSCRIEREA IN COMPETITII LA TOATE CATEGORIILE DE PARTICIPARE CONFORM ROAF ESTE 31.07.2018

detalii...
30-04-2018
ALEGERI VICEPRESEDINTE IN DATA DE 25 MAI 2018

Candidatii care doresc sa participe la aceste alegeri pot depune dosarele de candidatura pana la data de 10.05.2018.

detalii...
26-03-2018
26-03-2018
Etapele 27si28 oldboys

planificare old boys etapele 27si 28 pentru a participa si otopeni

detalii...
Acord de transfer

 

                                VIZAT Presedinte Comisia de Competitii

                                                              Clubul (care cedeaza jucatorul) Nr._____

                                                                                   Clubul (care primeste jucatorul) Nr.____

                                                                                   ACORD DE TRANSFER NR. ........................

                                                                                   

 

Art.1  PARTILE CONTRACTANTE

Intre :

1.1Clubul (care cedeaza jucatorul )_______________________________

Cu sediul_________________nr.cont_____________telefon__________

Fax____________telex___________reprezentat prin________________

s-a incheiat prezentul acord de transfer.

Art.2 OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului il constituie transferul jucatorului ___________________________

__________________dela Clubul _________________________________________

la Clubul _____________________________________________________________

Art.3 DURATA ACORDULUI

Prezentul acord s-a incheiat :

a) pe o perioada determinata de la _______________la _______________________

b) definitiv .

Art. 4 OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Clubul _____________________ in calitate de parte care primeste jucatorul , se obliga sa asigure clubului _______________________________________in calitate de parte care cedeaza jucatorul , urmatoarele :

a) indemnizatie de transfer in cuantum de ____________________________lei

b) alte conditii ______________________in calitate de parte care cedeaza

jucatorul ___________________________se obliga sa-l puna pe acesta la dispozitia

clubului ____________________________________de la data _______________

pana la data de ____________________________

Art. 5 DISPOZITII GENERALE

5.1 Clubul ___________________________ in calitate de parte care primeste jucatorul se obliga sa plateasca taxa acordului de transfer la F.R.F./A.J.F./AMFB        

5.2 Clubul ___________________________in calitate de parte care primeste jucatorul transferat va incheia cu acesta un contract in functie de statutul jucatorului (non amator sau profesionist )

5.3 Prezentul acord s-a incheiat cu respectarea Regulamentului Fotbalului Profesionist si a Regulamentului privind Statutul Jucatorului de Fotbal din Romania .

5.4 Incheiat azi _________________ in 4 (patru ) exemplare , cate unul pentru fiecare parte . 

 

CLUBUL______________________________care primeste jucatorul

 

 

 

CLUBUL ______________________________care cedeaza jucatorul

 

 

 

JUCATORUL ___________________________

 

 

Nota :

 

1.               Toate acordurile de transfer vor fii obligatoriu dactilografiate .

2.               Sunt valabile doar acorduri tip F.R.F. sau personalizate A.J.F. Ilfov

3.               Acordul de transfer este lovit de nulitate fara viza Presedintelui Comisiei de Competitii

4.               Raspunderea datelor inscrise in acordul de transfer revine in exclusivitate jucatorului si cluburilor care au incheiat acordul.

 

Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe