Conditii Licentiere Liga a 4 a

 

REGULAMENT DE EVALUARE ȘI OBTINEREA CERTIFICARII
ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN
CAMPIONATUL JUDEȚEAN LIGA 4 AJF ILFOV

(reactualizat)

 

 

 


Art. 1  Preambul

În conformitate cu art. 37 din Regulamentul de Organizare a Activității
          Fotbalistice al AJF Ilfov, Comitetul Executiv a adoptat prin hotararea nr. 4 din
           23.06.2022; conditiile de participare in campionatul liga a 4 a organizat de AJF
           Ilfov. Prezentul regulament actualizeaza normele si procedurile de participare in
           competitia campionatului Liga a 4 a .

 


Art. 2  Aplicabilitate

Prezentul regulament se aplică cluburilor affiliate la AJF ILFOV în vederea participării        in Campionatul județean Liga 4.

 


Art. 3  Criterii

Calificarea pentru participarea in campionatul liga a 4 a, incepand cu sezonul
           2023/2024 va fi posibila exclusiv de criteriul meritului sportiv si va depinde și de
           alte criterii stabilite în cadrul preentei procedurii de licențiere: criterii sportive, de        infrastructură, administrative, juridice și financiare. In acest sens, clubul care solicita           licentierea pentru participarea in Campionatul Judetean Liga    a 4 a, va obtine in prima     etapa, Acordul de Principiu in vederea participarii in Campionatul Judetean Liga       a 4 a,           dupa care in etapa finala, va obtine Certificatul de Licentiere !

 

 

Art. 4  Obiective

Obiectivele prezentului regulament sunt :                                
          a) Îmbunătățirea continuă a standardelor minime privitoare la activitatea fotbalistică din         județul Ilfov;
          b) Acordarea unei atenții prioritare tinerilor care practică activitatea fotbalistică;
          c) Asigurarea unui nivel adecvat de organizare la nivelul cluburilor de Liga 4
          d ) Adaptarea infrastructurii sportive și sporirea siguranței pentru oficialii participanți la             jocurile de fotbal;
          e) Acordarea importanței cuvenite și achitarea la timp a angajamentelor financiare    către angajați, autorități   și alte cluburi.

  

 

 

 

Art. 5 Conditiile

Condițiile pentru ca un club să poată solicita acordul de principiu in vederea participarii in Campionatul Judetean Liga a 4 a sunt următoarele:

 

          a) Teren omologat de catre AJF Ilfov situat pe raza judetului ILFOV
          b) Antrenor principal– posesor de minim Licența C UEFA in termen de valabilitate;

c) Delegat de joc conform organigramei

d) Responsabil cu ordinea şi siguranţA ( R.O.S ), care să răspundă

    de problemele privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfasurarii

    competiţiilor şi jocurilor de fotbal conform Legii nr.4/2008, sau un contract cu o

    societate de pază și protecție sau Poliția Locală care să asigure, prin personal

    calificat, serviciile de ordine și siguranță a tuturor personelor aflațe în incinta     
               stadionului.

          e) Situația financiară a clubului sa fie stabila, fără a inregistra datorii restante catre AJF            Ilfov, se va depune in acest sens adeverinta eliberata de secretariatul AJF Ilfov.

          f) Minim doua echipe de juniori ( U19,U17 sau U15 ) sau o echipa de junior si una de
               copii.

          g) Clubul trebuie să detina CERTIFICAT DE IDENTITATE SPORTIVĂ eliberat de                     M.T.S sau D.J.T.S cu sediul obligatiru in Judetul Ilfov

          h) Clubul trebuie sa faca dovada afilierii la AJF Ilfov – adeverinta eliberata de 
                secretariatul AJF Ilfov

 

 

Art. 6 Acordul de principiu

Cererea de obtinere a acordului de principiu ( vezi anexa)    
in vederea participarii in campionatul Judetean Liga a 4 a  va fi insotita de   
 urmatoarele documente  :

a) cerere pentru evaluare in vederea obţinerii licenţei, (vezi anexa 1)
b) certificat de identitate sportivă eliberat de M.T.S. sau D.J.T.S,
c) copia actului de proprietate / concesiune / închiriere/drept de uilizare a
    bazei sportive,
d) chitanța cu dovada plății taxei de evaluare (in valoare de 300 lei)

e) adeverinta eliberata de secretraiatul AJF care sa ateste ca nu are datorii restante

f) adeverinta eliberata de secretariatul AJF care sa ateste faptul ca este membru afiliat
          g) pentru antrenorul principal al echipei de liga a 4 a, contractul sau înţelegere scrisă -     copia documentului de calificare – cel puţin „Licenta UEFA – C”,
              - copie CI / BI,
              - doua fotografii tip buletin, in vederea reinoirii ecusoanelor
          h) pentru delegatul dovada calitatii oficiale a acestuia

              - copie CI / BI,
               - doua fotografii tip buletin, in vederea reinoirii ecusoanelor

          i) formular cu actualizarea datelor ce va cuprinde organigrama clubului si oficialii         
              acestuia si obligatoriu specimen de semnatura

          j) cerere de inscriere in competitii pentru echipa de seniori si echipele de juniori/copii

 

 

 

 

 

Art. 7 Omologarea stadionului

 In urma obtinerii acordului de principiu, culubul solicitant se va adresa cu cerere catre         Comisia de Omologari si va solicita omologarea terenului.

            Conditiile de omologare ale stadionului in vederea obtinerii Certificatului de Licentiere:

          a) Terenul de joc- va avea următoarele dimensiuni: lungime 100 - 110 metri, iar
               lățimea 64 - 75 metri. Dacă din motive constructive ale terenului dimensiunile de   
                mai sus nu pot fi respectate, se pot admite următoarele dimensiuni minime :                 lungime 95 - 105 metri, lățime 62 - 70 metri;

          b) Porțile de joc -stalpii, barele portilor  trebuie să fie obligatoriu din aluminiu, de   
               culoare albă,de formă rotundă sau eliptică şi să aibă lungimea între stâlpi de 7,32 m,    
               iar înălţimea de la sol la bara transversală de 2,44m;

          c) Marcajul terenului - corespunzător „Legilor jocului”, cu materiale adecvate și fără            să prezinte pericol pentru jucători (maxim 12 cm.grosimea linilor)
          d) Steaguri de colț - regulamentare, înălțime minimă de 1,5 metri;
          e) Gard împrejmuitor - înălțimea minimă de 1,5 metri. Distanța de la gard la linia de            margine va fi de minim 2 metri, iar de la gard la linia de poartă va fi de minim 3      metri.

f) Protecție de la cabine la terenul de joc – tunel de protecție acolo unde este                 posibil, sau traseu complet izolat de public, astfel încât să asigure siguranța și                    securitatea jucătorilor, arbitrilor și oficialilor;
          g) Vestiare - obligatoriu trei : 1 vestiar pentru echipa gazdă cu minim 20 de locuri pe        scaune, 1 vestiar pentru echipa oaspete cu minim 20 de locuri și 1 vestiar pentru            arbitri, având asigurate condiții de igienă (grup sanitar, energie electrică și  apă ); 
          h) Bănci de rezervă –una pentru gazde si una pentru oaspeti, acoperite, pentru minim       15 persoane fiecare;

           i) Tribuna cu locuri pe scaune - minim 400 de locuri

 Dacă nu este proprietarul stadionului, clubul trebuie să facă dovada încheierii cu un         contract scris cu proprietarul sau cu titularul dreptului de folosinţă al stadionului pe care îl va folosi, care să fie valabil pe toată durata anului competițional.

Pierderea dreptului de folosinta al stadionului pe durata desfasurarii competitiei, in cazul in care, clubul nu poate face dovada detinerii unui alt stadion omologat de catre AJF Ilfov sau FRF, pe care sa isi desfasoare jocurile in organizare proprie, aflat pe raza judetului Ilfov, va duce automat la neprogramarea jocurilor in organizare proprie, pana la remedierea situatiei cu respectarea prevederilor ROAF al AJF Ilfov ( dupa doua neprogramarii, echipa este exclusa din competitie), Se interzice cu desavarsire, organizarea unei partide in calitate de echipa gazda, pe stadionul echipei oaspete !

 

Art. 8 Certificatul de Licentiere

          In urma obtinerii acordului de principiu si a certificatului de omologare, clubul solicitant  
           va achita toate taxele si cotizatiile aferente sezonului pentru care solicita licentierea

          ( (taxa membru afiliat, taxa de participare atat pentru echipa de seniori cat si pentru
           echipele de copii si juniori, taxa ecusoane e.t.c) dupa care se va adresa cu cu cerere  
           catre Comisia de Licentiere in vederea obtinerii Certificatului de Licentiere.

           Cererea pentru obtinerea certificatului de licentiere va fi insotita de urmatoarele
            documente :

a)    Certificat de Omologare Teren

b)    Dovada achitarii tuturor taxelor si cotizatiilor cu adeverinta eliberata de secretariatul AJF

c)    Acord de principiu

Art. 9 Dreptul de participare

          Dacă până la data de 1 August, un club ce a obtinut promovarea pe criteriul sportiv si a  
          primit acordul de principiu, nu obtine Certificatul de Licentiere
acesta NU va primi     
          
licența pentru a evolua în Liga 4 și va putea să evolueze doar  într-o ligă inferioară,
          dreptul de participare revenind echipei urmator clasate si care a obtinul Cerificatul de   
          Licentiere, conform prevederilor regulamentelor în  vigoare !
         

Art. 10 Conditii de participare

a)    Începând din sezonul 2022/2023, echipele participante in campionatul liga a 4 a,

sunt obligate să aibă în teren pe toată durata jocului un jucator U19 (nascut 2005 sau mai mici, varsta minima fiind 14 ani impliniti) si unul U21. Dacă unul dintre aceștia, sau ambii,sunt eliminați din teren (cartonaș roșu),echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt jucător care saindeplineasca conditiile respective, în acel joc. Arbitrii sunt obligati sa verifice in foile de joc daca in componenta echipelor de start se regasesc sau nu cei doi jucatori junior cu varsta U19. Daca cei doi jucatori nu se regasesc, arbitrul este obligat sa nu inceapa jocul. ( daca echipa in cauza, renunta la a folosii 2 jucatori titulari, cu varsta peste U19, urmand sa evolueze in inferioritate numerica, arbitrii vor incepe partida).

b)    Identificare jucatorilor la inceputul partidei se va face obligatoriu pe langa carnetul de joc cu cartea de identitate/pasaport/permis de conducere  in situatii exceptionale, pierdere documente e.t.c, in limita a maxim 1 jucator, acesta va fi obligat sa se prezinte la cabina arbitrilor, cu o copie sau fotografie a unui document de identitate cu poza, unde arbitrii vor confrunta fotografia din carnet cu fizionomia jucatorului si copia sau fotografia documentului si isi vor da sau nu acordul ca acesta sa participle la joc, dup ace isi va trece personal datele in raportul de joc.

 

 

Art. 11 Obligatii de organizare

     Obligatii de organizare a partidelor de campionat liga a 4 a:

a)La toate jocurile oficiale este obligatoriu pe toata desfasurarea partidei prezenta unei ambulante su asistent medical sau medic.(timpul de asteptare in cazul intarzierii ambulantei este de 30 de minute.)

b)La toate jocurile oficiale este obligatorie prezenta unui Responsabil cu Ordinea si Siguranta si a unui numar de minim 5 stewarzi, echipati corespunzator.

c)Inainte de inceperea jocului, gazdele sunt obligate sa prezinte observatorului de joc, planu de actiune.

d)Inainte de joc in situatia in care ambele echipe au echipament asemanator, echipa gazda va schimba echipamentul.

LA CONSTATAREA NEINDEPLINIRII ORICAREIA DINTRE OBLIGATIILE DE MAI SUS, ARBITRII PARTIDEI, SUNT OBLIGATI SA NU INCEAPA JOCUL, SI SA FLUIERE SFARSITUL ACESTUIA CU RESPECTAREA TIMPILOR DE ASTEPTAREA REGULAMENTARI !           

 Art. 12 Taxe

               Taxele ce trebuiesc achitate in vederea obtinerii licentierii

a)    Taxa acor de principiu – 300 lei

b)    Taxa Certificat de Licentiere – 500 lei

 

 

Art. 13 Termene

a)    Perioada de solicitare a acordului de principiu anual intre 15 Mai si 30 Iunie !

b)    Data limita obtinere Certificat de Licentiere  anual 1 August

 


Art. 14 Litigii

 Hotărârile Comisiei de Licențiere pot fi atacate la Comisia de Apel a AJF lfov in termen
            de 48 de ore.

 

 

 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicarii pe site-ul oficial al AJF Ilfov si se considera informare oficiala fiind opozabila oricaror membri afiliati sau persoane direct interesate.

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP