Regulament de aplicare statut

REGULAMENT DE APLICARE A STATUTULUI AJF ILFOV 2011
 

 

Articolul 1 – Înființarea și funcționarea AJF
  1. AJF este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează persoanele juridice de drept privat de utilitate publică.
  2. Activitatea AJF se desfășoară potrivit statutului și regulamentelor proprii, în condițiile legii.
  3. Statutul și regulamentele FRF sunt elaborate în concordanță cu statutele și regulamentele FIFA și UEFA, în condițiile legii si sunt obligatorii pentru AJF.
 
Articolul 2 – Atribuțiile AJF
În scopul realizării obiectivelor sale, Asociatia Judeteana de Fotbal îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)      elaborează strategia judeteană de dezvoltare a fotbalului și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;

b)      elaborează și adoptă regulamente și norme de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială pentru activitatea proprie și activitatea fotbalistică în general;

c)      stabilește calendarul sportiv anual în corelație cu programele de participare a echipelor, la competițiile oficiale FRF;

d)      organizează activitățile, campionatele și competițiile oficiale de fotbal la nivel judetean, în baza regulamentelor și normelor adoptate potrivit prezentului statut, și omologhează rezultatele acestora;

e)      colaborează cu Ministerului Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și/sau cu instituțiile de specialitate din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul fotbalului;

f)       organizează activități de formare și/sau perfecționare, după caz, a specialiștilor din domeniu - antrenori, arbitri, observatori oficiali, alți tehnicieni care activează în fotbal;

g)      organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor de fotbal privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;

h)      întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la jocurile de fotbal, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea fotbalistică;

i)        administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum și ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;

j)        stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor și penalităților care se aplică în activitatea fotbalistică;

k)      asigură mijloace financiare și materiale prin efort propriu, din activități nepatrimoniale specifice activității fotbalistice;

l)        colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea și/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de fotbal;

m)    elaborează și editează publicații proprii privind activitatea fotbalistică;

n)      organizează banca de date a AJF privind activitatea fotbalistică din judet;

o)      exercită supravegherea, controlul și autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în termenii prevăzuți de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit statutului și regulamentelor proprii;

p)      reprezintă, susține și apără interesele fotbalului judetean pe plan intern, în relațiile cu FRF, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional, în relațiile cu FIFA, UEFA.

 

 

citeste tot documentul

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP