Informari si comunicate AJF
01-10-2018
ORGANIZARE CURSURI LICENTA C UEFA

INSCRIERILE PENTRU OBTINEREA LICENTEI C UEFA CAT SI PENTRU REINNOIREA LICENTEI C UEFA SE FAC PANA LA DATA DE 15.10.2018

detalii...
18-06-2018
18-06-2018
13-06-2018
Editia 2018/2019 LIGA 4 si LIGA 5

Editia 2018/2019 LIGA 4 cu juniori in deschidere si LIGA 5 fara juniori.

detalii...
07-06-2018
TRANSFERURI JUCATORI vara-toamna 2018

Perioada de TRANSFER de jucatori la A.J.F.ILFOV 11-06-2018-02-..-09-2018.Transferurile se APROBA doar pentru CLUBURILE care au depus CERERE de INSCRIERE pentru EDITIA 2018/2019 si cu situatia platilor la zi .

detalii...
06-06-2018
ADUNARE GENERALA ORDINARA COPII SI JUNIORI

SE CONVOACA MEMBRII AFILIATI COPII SI JUNIORI PENTRU DATA DE 02-08-2018 ,ORA 18:00 ,LA SEDIUL A.J.F.ILFOV PENTRU EDITIA 2018/2019

detalii...
06-06-2018
INSCRIERI EDITIA 2018-2019

TERMENUL LIMITA PENTRU INSCRIEREA IN COMPETITII LA TOATE CATEGORIILE DE PARTICIPARE CONFORM ROAF ESTE 31.07.2018

detalii...
30-04-2018
ALEGERI VICEPRESEDINTE IN DATA DE 25 MAI 2018

Candidatii care doresc sa participe la aceste alegeri pot depune dosarele de candidatura pana la data de 10.05.2018.

detalii...
26-03-2018
26-03-2018
Etapele 27si28 oldboys

planificare old boys etapele 27si 28 pentru a participa si otopeni

detalii...
Regulament de aplicare statut

REGULAMENT DE APLICARE A STATUTULUI AJF ILFOV 2011
 

 

Articolul 1 – Înființarea și funcționarea AJF
  1. AJF este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează persoanele juridice de drept privat de utilitate publică.
  2. Activitatea AJF se desfășoară potrivit statutului și regulamentelor proprii, în condițiile legii.
  3. Statutul și regulamentele FRF sunt elaborate în concordanță cu statutele și regulamentele FIFA și UEFA, în condițiile legii si sunt obligatorii pentru AJF.
 
Articolul 2 – Atribuțiile AJF
În scopul realizării obiectivelor sale, Asociatia Judeteana de Fotbal îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)      elaborează strategia judeteană de dezvoltare a fotbalului și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;

b)      elaborează și adoptă regulamente și norme de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială pentru activitatea proprie și activitatea fotbalistică în general;

c)      stabilește calendarul sportiv anual în corelație cu programele de participare a echipelor, la competițiile oficiale FRF;

d)      organizează activitățile, campionatele și competițiile oficiale de fotbal la nivel judetean, în baza regulamentelor și normelor adoptate potrivit prezentului statut, și omologhează rezultatele acestora;

e)      colaborează cu Ministerului Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și/sau cu instituțiile de specialitate din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul fotbalului;

f)       organizează activități de formare și/sau perfecționare, după caz, a specialiștilor din domeniu - antrenori, arbitri, observatori oficiali, alți tehnicieni care activează în fotbal;

g)      organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor de fotbal privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;

h)      întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la jocurile de fotbal, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea fotbalistică;

i)        administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum și ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;

j)        stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor și penalităților care se aplică în activitatea fotbalistică;

k)      asigură mijloace financiare și materiale prin efort propriu, din activități nepatrimoniale specifice activității fotbalistice;

l)        colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea și/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de fotbal;

m)    elaborează și editează publicații proprii privind activitatea fotbalistică;

n)      organizează banca de date a AJF privind activitatea fotbalistică din judet;

o)      exercită supravegherea, controlul și autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în termenii prevăzuți de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit statutului și regulamentelor proprii;

p)      reprezintă, susține și apără interesele fotbalului judetean pe plan intern, în relațiile cu FRF, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional, în relațiile cu FIFA, UEFA.

 

 

citeste tot documentul

Ma abonez la newsletter

Email:

Sarbatoriti luna aceasta
oferta portal echipe