COMISIA DE COMPETITII - CERERE DE INSCRIERE

26 Iulie 2023, la ora 22:06 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 427 vizualizări

COMISIA DE COMPETITII - CERERE DE INSCRIERE

 

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ILFOV

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), clubul _____________________________________________ cu sediul la adresa_________________________________________________________ reprezentat legal prin _________________________________, în calitate de ______________________ , solicită prin prezenta, înscrierea și participarea echipelor sale în Campionatul Judetean de Fotbal Ilfov in ediția 2023 - 2024. Datele de contact ale clubului sunt: telefon: _____________________ , Fax: _______________________ , E-mail: _________________________

Completăm cererea cu declarațiile, confirmările și informațiile prevăzute de ROAF, după cum urmează:

1) Informăm că principalele funcții de conducere și administrative ale clubului sunt ocupate de:

- Președinte: __________________________________ ,nr. telefon________________ 

- Delegat______________________________ nr.telefon________________________

aceștia se angajează ca în cazul în care intervine orice schimbare la nivelul funcților de mai sus, AJF Ilfov să fie notificată în termen de maxim 15 zile.

2) Declarăm că deținem în calitate de proprietar / chiriaș / folosinţă gratuită stadionul

______________________________________ , din localitatea __________________ ,

str. ____________________________ nr. ______ , omologat de AJF Ilfov  la data de

_______________ , acesta urmând să fie folosit pentru organizarea jocurilor oficiale în ediția 2023 - 2024.

3) Declarăm că echipa de seniori  este pregătită de ____________________________

având funcția de antrenor principal, deținător al licenței UEFA _______ înregistrat la

AJF Ilfov cu nr.__________, din ______________

 

4) Clubul ___________________________________inscrie in campionatele sezonului 2023-2024, echipele de juniori A (2005/2006), B (2007/2008), C (2009/2010),D (2011/2012), E (2013/2014) si F (20015/2016).

5) Ne angajăm să acoperim din bugetul propriu atât sumele privind cotizația, taxele, contribuțiile și penalitățile acordate de comisiile jurisdictionale  ale  AJF Ilfov, cât şi costurile de participare a echipelor noastre în competiții, inclusiv plata baremurilor cuvenite arbitrilor.

6) Ne angajăm să prezentăm dovada din care să rezulte că______________________ nu are debite neachitate față de AJF Ilfov inainte de inceperea competitiilor.

 7) Clubul nostru este deținător al Certificatului de Identitate Sportivă (CIS) cu numărul

de identificare ______ / A__ / ______ şi (CIF) nr. _____________________________ din ________________________ .

8) Confirmăm că jucătorii, oficialii clubului, precum și clubul, ca membru afiliat, vor respecta și vor aplica statutul, regulamentele, deciziile AJF ILFOV / FRF / UEFA / FIFA, deciziile TAS şi regulile privind asigurarea integrităţii competiţiilor.

9) Am luat la cunostință faptul că nedepunerea la AJF Ilfov  (Departamentul Competiții) până la data de 15.08.2023 (juniori) a acestei cereri de înscriere, completată cu informații corecte, poate atrage după sine neînscrierea echipelor clubului în competiție sau respingerea cererii, conform art. 38 din ROAF.

Declarăm pe proprie răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte.

Cererea de înscriere va fi transmisă pana la data de_____________________

Data________________,

 

Preşedinte club ___________________________________

 

Semnatura si stampila______________________________

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP