DREPT LA REPLICA

04 Noiembrie 2022, la ora 11:56 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 351 vizualizări

DREPT LA REPLICA

”În vederea unei corecte informări a publicului, în legătură cu articolul apărut în spațiul online, pe pagina https://ilfovsport.ro, cu titlul „Mădălin Ioniță, victorie răsunătoare asupra AJF Ilfov – Ordonanța președințială a desființat o decizie Cex, urmează celelalte!” Data: 31.10.2022 Autor: Ionel Pană, 
Având în vedere:
i.Art. 30  alin. (1) din Constituția României “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.”;
ii.Alin. (6) al aceluiași articol prevede faptul că “Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.”;
iii.Alin. (8) al aceluiași articol din Constituție prevede: “Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.”;
iv.Potrivit Art. 31, alin. (4) din Constitutie: “Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.”
“Atragem atenția asupra faptului ca libertatea de informare a presei nu reprezintă un drept nelimitat ci, dimpotriva, presupune responsabilitate.
În momentul in care informarea cuprinde elemente false, denigratoare și de natură a incita la ura si la nerespectarea prezumției de nevinovatie, se naște dreptul persoanei prejudiciate de a solicita tragerea la raspundere a celor care savarsesc asemenea fapte.
Deși intelegem rolul presei intr-o societate democratică, maniera in care au  fost relatate aspecte in Iegatura cu situatia legată de așa-zisa ”victorie” răsunătoare a domnului Mădălin Ioniță asupra AJF care ar fi desființat!? decizia din data de 08.08.2022 a Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Ilfov (Ns. Opinia autorului în cadrul titlului articolulu!i) este una neconcordantă cu realitatea, pervertindu-se tocmai rolul anterior amintit.
În primul rând apreciem că, toată ideea articolului ”Mădălin Ioniță, victorie răsunătoare asupra AJF Ilfov – Ordonanța președințială a desființat o decizie Cex, urmează celelalte!” Data: 31/10/2022 Autor: Ionel Pană” este total eronată, acesta neavând nimic în comun cu ceea ce publicația dumneavoastră și-a asumat să ofere publicului, cu încălcarea flagrantă a principiilor:
Apărarea și consolidarea unei prese independente, libere si care respecta standardele profesionale;
Afirmarea si apărarea libertătii presei în fața oricăror forme de intimidare, cenzura si presiune;
Intarirea aplicarii principiului suprematiei si domniei legii;
Sustinerea unui sistem de justitie independent si profesionist;
Imbunatatirea sistemului electoral;
Apararea si promovarea principiilor bunei guvernari, a transparentei institutionale si decizionale si a accesului la informatiile de interes public”,
scopul articolului fiind inducerea în eroare a publicului și al iubitorilor fotbalului ilfovean și românesc, prin inducerea mai multor idei false și neadevărate, prezentate într-o maineră profund tendențioasă din care rezultă că, deși o instanță a suspendat o decizie a Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Ilfov acest fapt ar echivala (în opinia jurrnalistului) cu: ”nerecunoașterea Comitetului Executiv”, ba mai mult autorul lansând în cadrul articolului afirmații defăimătoare și denigratoare ”Cex-ul închipuit de secretarul Blagoe, din lut și vise deșarte” precum și caracterizarea profund jignitoare folosită de către jurnalist a Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Ilfov ca fiind ”inacceptabil, imoral și, mai ales ilegal”, și pe cale de consecință, consideră jurnalistul Ionel Pană că ”toate deciziile acestui Cex fantomă pot fi atacate la Tribunal” și, prin urmare, apreciază cu necunoașterea vădită a legislației procesual civile că ”se vor desființa automat(!?) și cele vechi, de pănă acum, și uite așa, cei care și-au frecat mâinile că fac legea în fotbalul iflovean, s-ar putea ca aceleași mâini să fie ferecate, pentru ilegalitățile comise”
În urma celor relatate publcatia IlfovSport, în cadrul articolului intitulat Mădălin Ioniță, victorie răsunătoare asupra AJF Ilfov – Ordonanța președințială a desființat o decizie Cex, urmează celelalte!”, publicat de autorul Ionel Pană, articol in care autorul aduce grave prejudicii de imagine entității asociative Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și membrilor componenți ai Comitetului Executiv, precum și lezează deminitata și onoarea acestora urmează să facem următoarele precizari, cu solicitarea expresă ca ulterior,  publicația online Ilfov Sport să relateze exact și de o manieră profesionistă constând în cunoașterea materiei juridice cele intamplate și mai ales efectele adevărate ale unor hotărâri judecătorești, cu precădere referitoare la materia instituției juridice a ”Ordonanței Președințiale ” în raport de dispozițiile art. 997-1002 Cod Procedură Civilă.
În primul rând, spre corecta informare a publicului, Ordonanța președințială la care face referire autorul a avut ca obiect suspendarea deciziei comitetului executiv din data de 08.08.2022 a Asociației județene de Fotbal ilfov, procesul judecându- se la Judecătoria Buftea doar pe fondul cauzei, respectiv doar în primă instanță și prin urmare, decizia nefiind una DEFINITIVĂ, aceasta poate fi atacată cu apel, sens în care Asociația Județeană de Fotbal Ilfov la momentul publicării prezentului drept la replică a apelat deja, în temeiul art. 1000  Cod procedură civilă sentința pronunțată de Judecătoria Buftea (Nb. Hotarârea  16008/2022  din data de 31.10.2022), depunând cererea de apel la Judecătoria Buftea, iar apelul urmând a fi judecat de Tribunalul Ilfov.
De altfel, pentru a întări ideea celor afirmate mai sus, redăm dispozitivul sentinței pronunțate, astfel cum acesta a fot publicat pe portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro. ” Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea Deciziei Comitetului Executiv provizoriu al AJF Ilfov din data de 08.08.2022 până la soluţionarea dosarului nr. 19248/94/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Buftea. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 20 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie. Cu apel în 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 31.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre  16008/2022  31.10.2022”.
În plus, după cum reiese din dispozitivul mai sus redat, admiterea acestei ordonanțe președințiale nu are în realitate, niciun efect, întrucât practic ea suspendă decizia Comitetului Executiv doar pănă la judecarea dosarului de fond care face obiectul dosarului 19248/94/2022 care are termen peste 3 săptămâni, respectiv în data de 25.11.2022, dată până la care Clubul CS 2018 Voința Crevedia-Buftea nu a obținut în realitate niciun beneficiu prin suspendarea efectelor acestei decizii, iar în ipoteza respingerii cererii formulate de acest club în dosarul principal, respectiv 19248/94/2022 această ordonanță își incetează automat efectele începând cu data de 25.11.2022.
Cu alte cuvinte, informăm iubitorii fotbalului ilfovean că dl. Mădălin Ioniță reprezentantul acestui așa-zis pretins club CS 2018 Voința Crevedia Buftea, (o entitate de altfel, fără Certificat de Identitate Sportivă și fără a fi înregistrat în Registrul Sportiv, ba mai mult purtand în denumire în mod nelegal denumirea a două localități din județe diferite, Buftea (Județul Ilfov) și Crevedia (județul Ilfov), premieră în fotbalul românesc și mondial!!! nu are nicio legătură de afiliere cu Asociația Județeană de Fotbal Ilfov) nu a obținut în realitate nici-o ”victorie răsunătoare asupra AJF Ilfov”, astfel cum în mod exagerat și eronat a subliniat autorul în cadrul titlului articolului.
Mai mult, prin decizia Comitetului Executiv din data de 24.10.2022, Asociația Județeană de Fotbal Ilfov a pus în vedere clubului sus amintit ca în termen de 5 zile să depună la dosarul de afiliere Certificatul de Identitate Sportivă, iar astăzi data publicării prezentului drept la replică a expirat acest termen, nici până în prezent neconformându-se solicitării, deși susține dl. Mădălin Ioniță că cererea a depus-o în 2018! 
Prin urmare, pentru informarea corectă a publicului în general și iubitorilor fotbalului ilfovean în special, Domnul Mădălin Ioniță nu a reușit timp de 4 ani să obțină Certificatul de Inregistrare Sportivă, iar clubul condus de domnia sa funcționează ilegal, nefiind înregistrat în Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.
De altfel, pe rolul Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal se află cauza 41/CDE/2022 în cadrul căreia domnului Mădălin Ioniță i s-a solicitat Certificatul de Identitate Sportivă încă din data de 24.10.2022, iar la termenul din data de 31.10.2022 nu s-a conformat dispozițiilor comisiei jurisdicționale din cadrul FRF și nu a adus acest document fără de care un club sportiv nu poate funcționa!
De asemenea legat de afirmația jurnalistului Ionel Pană lansată în cadrul aceluiași articol ”De-acum, toate deciziile acestui Cex fantomă pot fi atacate la Tribunal – se vor desființa automat(?!), și cele vechi, de până acum (...)”, aceasta este o informație total falsă, care nu are niciun suport juridic, întrucât Deciziile Comitetului Executiv nu se desființează ”automat” cum afirmă jurnalistul într-o manieră total neprofesionită, dând dovadă de necunoașterea legii, ci acestea, într-adevăr, se pot ataca la instanțele de judecată (la Judecăttorie și nu la Tribunal!) și se soluționează separat de către instanțele de judecată în diferite căi procesuale.
Cu alte cuvinte, pentru corecta informare a publicului, Deciziile Comitetului Executiv ale Asociației Județene de fotbal Ilfov nu se desființează prin efectul acestei acestei inexistente în fapt ”victorii zdrobitoare” a domnului Mădălin Ioniță împotriva AJF Ilfov, care în realitate nu a obținut nimic!
Legat de solicitarea care sună precum o ”rugăminte fierbinte” adresată forului suprem al fotbalului românesc (Federația Română de Fotbal) de autorul artiolului materializată prin afirmația ”Este Timpul ca Federația Română de Fotbal să se impică (sic!) să ia în calcul această Ordonanță Președințială și să facă curățenie la AJF Ilfov. În caz contrar, poate chiar ea pusă la stâlpul infamiei, pe motiv că ia apărarea celor care încalcă regulamentele”, dorim să precizăm că atât comisiile federale, cât și comisiile jurisdicționale ale FRF abilitate nu ”fac curățenie”, ci apreciază și dau decizii cu aplicarea regulilor și dispozițiilor care sunt guvernate de Statutul și Regulamentele sportive (Statut, ROAF, RD etc.) și nu a existat nicio situație sau împrejurare care să-l determine pe autorul articolului să aducă afirmații calomnioase inclusiv Federației Române de Fotbal prin acreditarea acestei idei potrivit căreia ar apăra Asociația Județeană de Fotbal Ilfov pe motivul că ar încălca regulamentele!
În final, dorim să asigurăm toate cluburile membre afiliate ale Asociației Județene de Fotbal Ilfov de toate eforturile noastre având drept scop promovarea și apărarea intereselor acestora, inclusiv prin aplicarea corectă a Statutului și Regulamentelor entității și în raport de actele normative care reglementează activitatea Federației Române de Fotbal și a prevederilor FIFA și UEFA!”
 

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP