HOTARARI COMITET EXECUTIV - 16.11.2022

18 Noiembrie 2022, la ora 14:18 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 488 vizualizări

HOTARARI COMITET EXECUTIV - 16.11.2022

 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ILFOV - Comitetul Executiv București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702 PROCES VERBAL din data de 16.11.2022 La şedinţa din data de 16.11.2022 a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 5 membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 4 membri, din care 4 membri au fost prezenţi personal, respectiv au participat: BUHAC Constantin, LOLICERU Vlad, COZA Ionuț, CHIRIAC Iodan. Au mai participat în calitate de invitați: ȘERBAN Marius (Comisia de Cenzori), PORUMBACU Mugurel (Comisia de Cenzori) și BLAGOE Daniel (Secretar General).

Prezenţa la şedinţă a fost de 80% din totalul membrilor comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare).

Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat Președinte al ședinței pe Buhac Constantin. Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească procesul verbal al ședinței.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. Solicitarea clubului ACS Moara Vlăsiei legată de suspendarea activității echipei de fotbal, categoria U15, în raport de cererea din data de 02.11.2022.

2. Discutarea termenilor și condițiilor de prelungire a Contractului de închiriere a sediului AJF Ilfov situat în București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1.

3. Mandatarea oficialilor AJF Ilfov în legătură cu gestionarea stadiului dosarului 5171/P/2018 și a stadiului plângerii penale 4745970/11/06.2021.

4. Înființarea unei comisii în cadrul AJF Ilfov în vederea identificării surselor de finanțare.

5. Identificarea soluțiilor privind transformarea AJF ilfov în enittate de utilitate publică. 

6. Marcarea celor 25 de ani de la înființarea AJF Ilfov prin organizarea unui eveniment.

7. Organizarea turneului de fotbal în sală și demararea procedurilor de înscriere în competiție.

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv reprezentaţi personal s-au luat următoarele hotărâri:

Hotârârea nr. 1 SE APROBĂ în unanimitate, suspendarea desfășurări jocurilor echipei ACS Codrii Vlăsiei, categoria U15 rămase pănăla finalul turului campionatului, ediția 2022-2023, pentru motivele obievtive invocate conform Cererii depuse de membrul afiliat în data de 02.11.2022.

Hotârârea nr. 2 SE APROBĂ în unanimitate, prelungirea Contractului de închiriere a sediului AJF Ilfov și se desemnează Președintele AJF Ilfov să negocieze termenii, condițiile și durata prin încheierea unui Act Adițional.

Hotârârea nr. 3 SE MANDATEAZĂ dl. Av. Florea Claudiu, dl. Marius Șerban și dl. Daniel Mugurel Porumbacu să exercite oricare și toate formalitățile necesare, inclusiv, dar nelimitându-se la formularea, solicitarea și depunerea, în numele și pe seama AJF Ilfov a oricăror cereri la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov în dosarul penal 5171/P/2018 și a plângerii penale 4745970/11/06.2021 înregistrată la Secția 26 Poliție.

Hotârârea nr. 4 SE APROBĂ, în unanimitate, înființarea comisiei intitulată ”Comisia de accesare surse finanțare” în cadrul AJF Ilfov. Se desemnează componența comisiei, după cum urmează: Dl. Călin Simeria – Președinte, Dl. Marius Șerban -membru Dl. Daniel Blagoe – membru, Dl. Ionuț Coza -membru și dl. Vlad Loliceru -membru.

Hotârârea nr. 5 SE APROBĂ, în unanimitate demararea oricăror și tuturor formalitățilorr necesare având drept scop modificarea personalității juridice a AJF Ilfov în entitate de ”utilitate publică” și propunerea acestui amendament Adunării Generale a Membrilor Afiliați.

Hotârârea nr. 6 SE APROBĂ, în unanimitate organizarea unui eveniment care să celebreze 25 de ani de la Înființarea AJF Ilfov cu invitatrea tuturor membrilor afiliați. Se desemnează dl. Buhac Constantin și dl. Șerban Marius să organizeze și să stabilească locația și detaliile de informare ale membrilor afiliați și să angajeze cheltuielile aferente derulării evenimentului. 

Hotărârea nr. 7 SE APROBĂ, în unanimitate demararea procedurilor de organizare a competiției de fotbal în sală și se stabileste data limită a înscrierii 10.01.2023. Se desemnează domnul Vlad Loliceru să organizeze și comunice toate detaliile necesare aferente derulării competiției.

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov. Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP