HOTARARI COMITET EXECUTIV - 19.01.2023

20 Ianuarie 2023, la ora 09:35 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 548 vizualizări

HOTARARI COMITET EXECUTIV - 19.01.2023

 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ILFOV - Comitetul Executiv București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702

PROCES VERBAL din data de 19.01.2023

La şedinţa din data de 19.01.2023, a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 5 membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 4 membri, din care 4 membri au fost prezenţi personal, respectiv au participat: BUHAC Constantin, LOLICERU Vlad, COZA Ionuț, CHIRIAC Iodan. Prezenţa la şedinţă a fost de 80% din totalul membrilor comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare). Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat

Președinte al ședinței pe Buhac Constantin.

Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească procesul verbal al ședinței.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. Analiza privind respectarea dispozițiilor statutare și regulamentelor AJF Ilfov de oficiali din cadrul cluburilor-membri afiliați ai AJF Ilfov.

2. Analiza privind aducerea la îndeplinire a deciziilor statutare ale AJF Ilfov de oficiali din cadrul cluburilor-membri afiliați ai AJF Ilfov și sau/din cadrul structurilor AJF Ilfov.

3. Analiza privind respectarea dispozițiilor statutare și regulamentelor AJF Ilfov de membri afiliați ai AJF Ilfov.

4. Aprobarea calendarului competițional – retur campionat ediția 2022-2023.

5. Aprobarea stabilirii datei limită a achitării datoriilor cluburilor-membre afiliate.

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv reprezentaţi personal s-au luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

SE APROBĂ SUSPENDAREA PROVIZORIE în temeiul art. Art.14 alin. (2) paragraf 1 și art. 61 alin. (3) lit. h) din Statut AJF Ilfov și art. 18. Pct. 3 din Statul FRF a domnilor Niță Marin și Grecu Constantin pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 14 alin (1) lit. h) și l) și art. 63 alin (1) din Satutul AJF coroborat cu prevederile art. 75 pct. 1 și 2 din Statutul FRF.

Hotărârea nr. 2

Ca urmare a Deciziei nr 1, efectele SUSPENDARII PROVIZORII a domnilor Niță Marin și Grecu Constantin intră în vigoare la data prezentei, în temeiul art. 17 alin. (3) și (4) din Statut AJF Ilfov și are ca efect pierderea oricărui drept, incclusiv exercitarea oricărei funcții prezente sau viitoare prevăzută în Statutul AJF Ilfov și FRF până la data validării sau invalidării de către Adunarea Generală a Membrilor afiliați ai AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 3

SE APROBĂ EXCLUDEREA PROVIZORIE în temeiul art. 61 alin. (2) lit. n) din Statut AJF Ilfov a clubului ”AS Școala de Fotbal ARD SNAGOV” din orice competiție în curs și/sau viitoare pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 63 alin. (1) din Statutul AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 4

SE APROBĂ EXCLUDEREA PROVIZORIE, în temeiul art. 61 alin (3) lit. i) din Statutul AJF Ilfov a domnilor Sânge Niculae și Bratu Iulian din exercitarea oricărei activități legate de Fotbal în general, pentru nerespectarea Deciziei Comitetului Executiv din data de 11.04.2022, faptă prevăzută de dispozițiile art. 61 alin. (1) din Statutul AJF Ilfov și art. 13. lit. e) din Regulamentul Disciplinar Intern al AJF Ilfov. 

Hotârârea nr. 5

SE APROBĂ calendarul competițional al returului ediției de campionat 2022-2023, după cum urmează: - Liga a IV-a - Seria II, Liga a V-a, Juniori U19, juniori U17 începând cu 04.03.2023, - Liga a IV-a - Seria I, Juniori U15, U13, U11, U9 începând cu 11.03.2022. - Finala pentru desemnarea campioanei județene Liga a IV-a va fi programată în sistem tur-retur în datele 03.06.2023 (tur) și 10.06.2023 (retur).

Hotărârea nr. 6

SE APROBĂ ca dată limită - 01.03.2023, pentru stingererea în integralitate a datoriilor tuturor membrilor afiliați către AJF Ilfov.

 

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov și intră în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP