HOTARARI COMITET EXECUTIV - 25.01.2023

25 Ianuarie 2023, la ora 19:08 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 161 vizualizări

HOTARARI COMITET EXECUTIV - 25.01.2023

Comitetul Executiv București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702 PROCES VERBAL din data de 25.01.2023.

La şedinţa din data de 25.01.2023 a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 5 membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 4 membri, din care 4 membri au fost prezenţi personal, respectiv au participat: BUHAC Constantin, LOLICERU Vlad, COZA Ionuț, CHIRIAC Iodan.

Prezenţa la şedinţă a fost de 80% din totalul membrilor comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare). Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat Președinte al ședinței pe dl. BUHAC Constantin.

Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească prezentul proces verbal al ședinței.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. Procedura de achitare a baremurilor de arbitraj și observare sezon competițional 2022-2023 - Retur. Modalități de plată.

2. Îndeplinirea condițiiilor de omologare ale stadioanelor membrilor afiliați-cluburi. Delegare competențe. 

3. Stabilirea cuantumului taxei de Recurs pentru anul 2023.

4. Analiza privind respectarea dispozițiilor statutare și regulamentelor AJF Ilfov de membri afiliați ai AJF Ilfov. Sancțiuni.

5. Stabilirea zilelor și orelor de disputare ale partidelor din Liga a IV-a și Liga a V-a ale returului ediției de campionat 2022-2023.

6. Modificari legislative AJF Ilfov.

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv reprezentaţi personal s-au luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1 SE APROBĂ noua procedură valabilă începând cu returul acestui sezon competițional 2022- 2023 cu privire la sistemul de achitare al baremurilor de arbitraj și observare în sarcina membrilor afiliați-cluburi în următoarele variante: Varianta 1: Numerar, la ora de începere a partidei de fotbal; Varianta 2: Prin ordin de plată, în contul Comisiei Județene de Arbitri Ilfov, cu cel puțin 48 de ore înainte începerea partidei de fotbal; Varianta 3: Integral, la începutul returului competițional.

Hotărârea nr. 2 SE DECIDE în temeiul art. 86 pct. 6.3. din Regulamentul Disciplinar al AJF Ilfov (RD), delegarea Comisiei de omologări din cadrul AJF cu privire la verificarea respectării condițiilor de omologare ale stadioanelor apârținând membrlor-afiliați cluburi.

Hotărârea nr. 3 SE APROBĂ cuantumului taxei de Recurs la suma de 750 Lei/net/cauză -Recurs, în conformitate cu tarifele practicate de Federația Română de Fotbal, începând cu anul 2023.

Hotârârea nr. 4 SE APROBĂ DEZAFILIREA în temeiul art. 20 alin. (2) lit. c) din Statutul AJF Ilfov, a clubului AS VOINȚA CREVEDIA 2018, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) din Statutul AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 5  SE APROBĂ DEZAFILIREA în temeiul art. 20 alin. (2) lit. c) din Statutul AJF Ilfov, a clubului AS NATANDI BUCUREȘTI, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) din Statutul AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 6 SE APROBĂ DEZAFILIREA în temeiul art. 20 alin. (2) lit. c) din Statutul AJF Ilfov, a clubului AS VULTURII PASĂREA, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) din Statutul AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 7 SE APROBĂ DEZAFILIREA în temeiul 20 alin. (2) lit. c) din Statutul AJF Ilfov, a clubului AS COCO ATLETIC BUFTEA, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) din Statutul AJF Ilfov.

Hotărârea nr. 8 SE APROBĂ stabilirea zilelor și orelor de disputare ale partidelor din Liga a IV-a și Liga a V-a ale returului ediției de campionat 2022-2023, după cum urmează: - Liga a IV-a – Sâmbăta, orele 12:00; - Liga a V-a – Duminica, orele 12:00. Orice modificare în programul de disputare al jocurilor mai sus-menționate, se va efectua exclusiv conform prevederilor Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).

Hotărârea nr. 9 SE APROBĂ modificarea Art. 521 din Regulamentul Disciplinar al AJF Ilfov, intitulat ”Denunțul calomnios”, care va avea următorul conținut: ” Orice persoană care formulează plângere penală împotriva unei alte persoane ce se dovedeşte neîntemeiată/nedovedită ori pentru care persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea a fost achitată, va fi obligată la plata unei penalităţi de până la 100.000 lei.”

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov și intră în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP