HOTARARI COMITETUL EXECUTIV - 24.10.2022

25 Octombrie 2022, la ora 21:05 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 966 vizualizări

HOTARARI COMITETUL EXECUTIV - 24.10.2022

 ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ILFOV

Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, Bucuresti

înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702

PROCES VERBAL din data de 24.10.2022

La şedinţa din data de 24.10.2022 a Comitetului Executiv a Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov, București, Calea Griviței nr. 355-357, Clădirea Griro, Sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, din totalul de 5 membri ai acestuia, au fost prezenți un număr de 4 membri, din care 4 membri au fost prezenţi personal, respectiv au participat: BUHAC Constantin, LOLICERU Vlad, COZA Ionuț, CHIRIAC Iordan. Au mai participat în calitate de invitați: ȘERBAN Marius (Comisia de Cenzori), PORUMBACU Mugurel (Comisia de Cenzori) și BLAGOE Daniel (Secretar General). Prezenţa la şedinţă a fost de 80% din totalul membrilor, comitetului executiv fiind întrunit statutar (conform prevederilor legale în vigoare). Membrii Comitetului executiv prezenți în ședință au desemnat Președinte al ședinței pe Dl. CHIRIAC Iordan. Președintele ședinței, dl CHIRIAC Iordan, a desemnat secretar de ședință pe dl. Blagoe Daniel, secretar general al Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov care urmează să întocmească procesul verbal al ședinței.

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

1. Inlocuirea și desemnarea membrilor Comisiei de Apel a Asociației Județene de Fotbal Ilfov.

2. Desemnarea secretarilor Comisiei de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Ilfov și a Comisiei de Apel a Asociației Județene de Fotbal Ilfov.

3. Majorarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor financiar-contabile ale societății Anita SRL.

4. Adoptarea procedurii de trasmitere a notificărilor, având ca obiect achitarea tuturor creanțelor(datoriilor) înregistrate pănă la data prezentei de către membrii afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Ilfov.

5. Analiza întrunirii (respectării) condițiilor de legalitate privind afilierea membrilor afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Ilfov în raport de dispozițiile statutare și regulamentele în vigoare.

6. Numirea membrilor Comisiei Tehnice în raport de recomandările și dispozițiile transmise de Federația Română de Fotbal.

7. Adoptarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse de către a Asociației Județene de Fotbal Ilfov împotriva articolelor de presă apărute în ultima perioadă în publicația Ilfov Sport.

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membrii comitetului executiv reprezentaţi personal s-au luat următoarele hotărâri:

Hotârârea nr. 1 - SE REVOCĂ din funcția de membri ai Comisiei de Apel ai Asociației Județene de Fotbal Ilfov domnii Toma Ninel și Ene Daniel. SE APROBĂ numirea noilor membri ai Comisiei de Apel în persoana domnilor Florea Mihail Claudiu și Șerban Radu.

Hotârârea nr. 2 -  SE DESEMNEAZĂ în funcția de secretar al Comisiei de Disciplină, respectiv al Comisiei de Apel ale Asociației Județene de Fotbal Ilfov a domnului Blagoe Daniel.

Hotârârea nr. 3 - SE APROBĂ majorarea sumei lunare reprezentând contravaloarea serviciilor financiar contabile ale societății ANITA SRL cu suma reprezentând echivalentul TVA în cotă procentuală de 19% calculat la suma lunară contractată.

Hotârârea nr. 4 - În cadrul prezentei ședințe a fost luată în discuție decizia Comitetului Executiv urmare agreării de către membrii afiliați prezenți la ședințele aferente stabilirii programului competițional a măsurii privind achitarea în integralitate a oricăror și tuturor creanțelor datorate de către toți membrii afiliați până cel mai târziu la data de 01.11.2022 (termenul mimită). Urmare celor agreate: SE APROBĂ transmiterea notificărilor scrise catre toți membrii afiliați care înregistrează datorii la data prezentei ședințe sub sancțiunea neprogramării la meciurile oficiale care urmează a avea loc ulterior datei de 01.11.2022.

Hotârârea nr. 5 - În cadrul ședinței și urmare verificărilor efectuate în temeiul art 86 alin. 6.3 din RDI, a fost pusă în discuție situația membrilor afiliați având ca obiect întrunirea cerințelor regulamentare cu privire afiliere în raport de dispozițiile ROAF al Asociației Județene de Fotbal Ilfov. Prin urmare, având în vedere prevederile art. 1 alin. (7) d) și alin. (8) pct. B) lit. c) din ROAF ”Cererea de afiliere completată de solicitanți va cuprinde sub sancțiunea nulității următoarele documente (...)”, Comitetul executiv urmare a verificării și analizării tuturor dosarelor de afiliere cu privire la existența documentațiilor de afiliere ale fiecărui membru afiliat, constată ca printre documentele existente la dosar în cazul AS Voința Crevedia 2018 nu există Certificatul de Identitate Sportivă, urmează ca autoritatea să pună în vedere într-un termen de 5 (zile) de la data prezentei clubului sportiv să depună conform art. 1 alin. (1), (7) lit d) și alin. (8) pct. B) lit. c) din ROAF: Numărul și data emiterii Certificatului de Identitate sportivă și Copia legalizată a Ceritificatului de Identitate Sportivă” deținut.

Hotârârea nr. 6  - SE PROROGĂ discuțiile, dezbaterii și votării măsurilor care urmează a fi adoptate la punctul 6 al ordinii de zi la următoarea ședință de comitet executiv.

Hotărârea nr. 7  - SE APROBĂ demararea oricăror și tuturor demersurilor legale necesare împotriva publicației online Ilfov Sport cu privire la articolele defăimătoare și calomnioase care aduc atingere demnității, onoarei și reputației atât entității Asociația Județeană de Fotbal Ilfov, cât și membrilor și oficialilor acesteia.

 

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov.

Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP