PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE DIN DATA DE 20.03.2023

21 Martie 2023, la ora 13:53 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 234 vizualizări

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE DIN DATA DE 20.03.2023

 PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR AFILIAȚI
AI
ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ILFOV
Din data de 20.03.2023
 
La şedinţa din data de 20.03.2023 a Adunării Generale a Membrilor Afiliați ai Asociaţiei Județene de Fotbal Ilfov  (”AGMAF AJF Ilfov”), persoană juridică de drept privat, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, care a avut loc la ” Casa de Cultura a orasului Magurele “, situata in str. Calugareni nr.7-8 , localitatea Magurele , judetul Ilfov  (”AJF Ilfov”), au fost prezenți un număr de 39 membri, din totalul de 45 membri afiliați cu drept de vot, în calitate de reprezentanți legali sau mandatari cu delegație ai membrilor afiliați, denumiți în continuare (”Membri delegați”), conform tabel nominal de prezență Anexa nr. 1 la prezenta.
 
La prezenta AGMAF AJF Ilfov a fost prezent, în calitate de invitat, dl. Gabriel BODESCU – Secretar general adjunct al Federației Române de Fotbal. 
 
În continuare, Dl. BUHAC Constantin, în calitate de Președinte al Asociației Județene de Fotbal Ilfov a constatat conform prezenţei menționate în cuprinsul Tabelului nominal,  întrunirea condiției de cvorum în procent de 2/3+1 din totalul membrilor afiliați, AGMAF AJF Ilfov fiind întrunită statutar de la prima convocare.
 
Membrii afiliați prezenți la ședință au desemnat Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, în calitate de Președinte al Asociației Județene de Fotbal Ilfov
 
Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin, a deschis lucrările adunării generale și a desemnat secretar de ședință pe dl. BLAGOE Daniel – Secretar general al Asociației Județene de Fotbal Ilfov, prezentând totodată, ordinea de zi, astfel cum aceasta a fost menționată în cuprinsul convocatorului, după cum urmează:
 
1.Constatarea intrunirii cvorumului ;
2.Aprobarea ordinii de zi ;
3.Alocutiunea Presedintelui AJF Ilfov ;
4.Desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial al Adunarii Generale sau verificarea acestuia in cazul in care va fi facut prin stenograma, aprobarea filmarii sedintei ;
5.Desemnarea scrutatorilor si a membrilor Comisiei de Validare a Voturilor, a Comisiei Electorale si a Comisiei de  Solutionare a Contestatiilor .
6.Dezafilierea membrilor AJF Ilfov .
7.Afilierea noilor membrii ai AJF Ilfov.
8.Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022
9.Descarcarea de gestiune pentru anul financiar 2022 si aprobarea bilantului contabil pentru a fi depus la ANAF!
10.Refacerea  procesului electoral de alegeri pentru realizarea valabilă a procedurilor de alegere a vicepreședinților AJF Ilfov, cat și a celui de al doilea membru din rândul Reprezentanților Cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori. 
11.Aprobarea imputernicirii Presedintelui AJF Ilfov Constantin Buhac, pentru demararea procedurilor de identificare spre inchiriere sau cumparare, a unui spatiu ce va servii drept nou sediu al AJF !
12.Mandatarea persoanei desemnate cu exercitarea tuturor formațităților necesare în fața autorităților competente în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociației Județene de Fotbal Ilfov. 
 
Având în vedere prezența în cadrul AGMAF AJF Ilfov a Secretarului general adjunct al Federației Române de Fotbal, Președintele ședinței, dl BUHAC Constantin a desemnat Președinte al ședinței pe dl. Gabriel BODESCU.
 
Prin urmare, în continuare, dl. Gabriel BODESCU a prezidat ședința adunării generale extraordinare trecând la dezbaterea și supunerea la vot a punctelor aflate pe ordinea de zi, arâtând totodată procedura supunerii la vot.
 
În ceea ce privește PROCEDURA DE VOT,  membrii afiliați au votat în unanimitate ca procedura de vot să se deruleze:
1.Prin vot deschis, prin ridicarea mâinii în cazul votării atât a comisiilor constituite în cadrul prezentei adunări, cât și în cazul alegerii reprezentantului din cadrul Comitetului Executiv al AJF Ilfov pentru funcția de Repezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori;
2.Pentru alegerea candidaților la funcția de Vicepreședinte al AJF Ilfov, procedura de vot urmează să se deruleze prin vot secret, modalitatea prin buletin de vot. 
3.Pentru restul hotărârilor, care nu fac obiectul punctelor 1. și 2. De mai sus, procedura de vot să se deruleze prin vot deschis, prin ridicarea mâinii. 
 
În continuare, Președintele ședinței a supus adoptării următoarele puncte de pe ordinea de zi, acestea fiind consemnate prin prezenta, după cum urmează:
 
HOTĂRÂREA NR. 1
 
Propuneri pentru constituirea comisiilor:
(Nota bene) În prealabil, membrii afiliați au luat act de componența și decizia Comisie de analizare a Certificatelor de Identitate Sportivă (CIS), constând în verificarea Certificatelor de Identitate Sportivă (CIS) a tuturor membrilor afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Ilfov. Prin urmare, comisia constituită din:
1.Coza Ionuț – Președintele Comisiei Județene de Arbitri Ilfov;
2.Prof. Frânaru Constantin – Director în cadrul Direcției Județene de Sport Ilfov;
3.Loliceru Vlad – Reprezentant al Cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori.
a constatat și a decis în unanimitate validitatea Certificatelor de Identitate Sportivă (CIS) a tuturor mebrilor afiliați menționați în cuprinsul Tabelului nominal de prezență – Anexă la prezenta.
În continuare, Președintele ședinței a dat citire componenței nominale a comisiilor în vederea supunerii la vot a acestora, după cum urmează:
Comisia de redactare a Procesului Verbal al  sedinței Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Afiliați ai AJF Ilfov.
1.Cristescu Silviu – CS Otopeni
2.Toader Vlad – Olimpic Snagov
3.Gheorghe Mircea – CSL Stefanestii de Jos
Comisia de numarare a voturilor si validare a votului
1.Tatulica Ion – ACSS Vointa Buftea
2.Anghel Adrian – ACSO Viitorul Pantelimon
3.Ion Lixandru – CS Darasti
Comisia de solutionare a contestatiilor
1.Blagoe Daniel – Secretar general
2.Serban Florentin -  CS Chitila
3.Iulian Opait – Avocat
VOT:
 
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
___________________________________________
 
HOTĂRÂREA NR. 2
Se supune la vot dezafilierea definitivă următoarelor echipe: 
I.Cluburile care vor fi dezafiliate de Adunarea Generala din 20.03.2023 pentru ca nu au fost afiliate Regulamentar
 
1.AS VOINTA CREVEDIA 2018
2.AS SPERANTA SABARENI
3.AS NATANDI BUCURESTI
 
II.Cluburile care vor fi dezafiliate deoarece nu mai participa in competitiile organizate de AJF Ilfov
 
1.CS GANEASA
2.AS VULTURII PASAREA
3.CS BERCENI
4.ACADEMIA ERIC DINU
5.ACADEMICA CLINCENI
6.CSS ILFOV
7.AS COCO BUFTEA
8.ACS VOINTA SNAGOV
9.AS ATHLETICO FLOREASCA
 
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
37 2 0
 
___________________________________________
 
HOTĂRÂREA NR. 3
Se supune la vot afilierea definitivă a următoarelor echipe: 
Cluburile care au fost afiliate provizoriu de Comitetul Executiv si vor fi afiliate definitiv de Adunarea Generala din 20.03.2023
LIGA 4 + LIGA 5
1.ACS OLIMPIC SNAGOV
2.CS VOINTA DOMNESTI    
3.AS STEJARUL GRUIU      
4.ACS LPS HD CLINCENI
5.FC 1 DECEMBRIE
6.CS DARASTI        
7.AS GLORIA BURIAS      
8.AS PESCARUSUL GRADISTEA    
9.ACS VIITORUL MOARA VLASIEI        
10.ACS PROGRESUL MOGOSOAIA        
11.CS COPACENI       
Cluburi cu activitate exclusiva de copii si juniori
1.ACS MAO RADULESCU
2.ACS MIHNEA ALEXANDRU
3.ACS SABRI ARENA
4.AS ATLETIC BUFTEA        
5.AS STAR TEAM        
6.AS SPORTING OL   
 
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
___________________________________________
 
 
HOTÂRÂREA NR. 4
Se prezintă Raportul Comisiei de cenzori  pentru anul 2022, de către dl. Șerban Marius, membru în Comisia de cenzori. Se supune la vot Raportul, bilanțul contabil pe anul 2022 și descărcarea de gestiune, votul fiind în unanimitate pentru aprobarea Raportului, a bilanțului contabil și a descărcării de gestiune.
VOT:
 
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
HOTÂRÂREA NR. 5
În continuare, se procedează la votarea Reprezentanului în Comitetul Executiv din partea cluburilor membre afiliate cu activitate exclusivă de copii și juniori din  cadrul Asociației Județene de Fotbal Ilfov, singurul candidat eligibil prezent în ședință, Mugurel-Daniel Porumbacu. 
Având în vedere că:
i.Analiza formularelor anuale de actualizare date valabile pentru sezonul 2022-2023, a dosarelor de candidatură pentru dnii: Porumbacu Mugurel Daniel, Tudor Gheorghe și  Ardeleanu Răzvan;
ii.Dispozițiile art 39 alin. (1) paragraf 3 din coroborate cu dispozițiile art. 45 din Statutul AJF; 
iii.Urmare analizei dosarelor, precum și în raport de dispozițiile legale sus arătate, dl. Tudor Gheorghe nu mai deține calitatea de reprezentant al AS Voința Snagov (calitate în care a candidat la alegerile din cadrul Adunării Generale a Membrilor afiliați din data de 20.05.2021), în acest moment deținând calitatea de reprezentant al clubului AS Stejarul Gruiu, club care nu mai are activitate exclusivă de copii și juniori, participând și în competiția liga a 4-a, seria 1, sezonul competițional 2022-2023;
iv.Urmare analizei dosarelor, precum și în raport de dispozițiile legale sus arătate,  Dl. Ardeleanu Răzvan deține în prezent calitatea de reprezentant al Asociației Sportive Școala de Fotbal ARD Snagov, (calitate în care a candidat la alegerile din cadrul Adunării Generale a Membrilor afiliați din data de 20.05.2021), club care în prezent nu mai are activitate exclusivă de copii și juniori, având echipa de seniori participantă în cadrul competiției Liga a IV-a, seria 1 sens în care,
v.AU FOST VALIDATE dosarele de candidatură al dlui. PORUMBACU MUGUREL DANIEL, în sensul în care aceșta este eligibil pentru a candida la funcția de Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori la Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor Afiliați din data de 20.03.2023, respectiv AU FOST INVALIDATE dosarele de candidatură ale domnilor Tudor Gheorghe și Ardeleanu Răzvan.
s-a trecut la procedura de vot.
VOT:
 
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
Prin urmare, domnul PORUMBACU Mugurel-Daniel urmează să îndeplinească funcția de Reprezentant în Comitetul Executiv din partea cluburilor membre afiliate cu activitate exclusivă de copii și juniori al Asociației Județene de Fotbal Ilfov, pentru un mandat de 4(ani), începând cu data prezentei.
HOTĂRÂREA NR. 6
În continuare, se procedează la votarea vicepreședinților, doi dintre candidații prezenți (Șerban Marius și Tănasă Mugurel) au luat cuvântul prezentându-și candidatura. Cel de-al treilea candidat (Terteleac Paul) nu a fost prezent în sală.
Având în vedere: 
i.Analiza formularelor anuale de actualizare date valabile pentru sezonul 2022-2023, a dosarelor de candidatură pentru dnii: Tănasă Mugurel, Terteleac Paul, Șerban Marius, Popescu Andrei și Sânge Nicolae;
ii.Dispozițiile art 39 alin. (1) paragraf 3 din coroborate cu dispozițiile art. 45 din Statutul AJF 
iii.Urmare analizei dosarelor, precum și în raport de dispozițiile legale sus arătate, dl. Popescu Andrei nu mai deține calitatea de reprezentant al Club Sportiv Cernica, iar dl. Dl. Sânge Nicolae nu deține în prezent calitatea de reprezentant al vreunui club membru afiliat din cadrul AJF Ilfov, sens în care
iv.AU FOST VALIDATE dosarele de candidatură ale domnilor TĂNASĂ MUGUREL, TERTELEAC PAUL și ȘERBAN MARIUS, în sensul în care aceștia au fost declarați eligibili pentru a candida la funcția de Vicepreședinte al AJF ILFOV la prezenta Adunarea Generală a Membrilor Afiliați din data de 20.03.2023, respectiv, AU FOST  INVALIDATE dosarele de candidatură ale domnilor Popescu Andrei și Sănge Nicolae,
După discursurile acestora celor 2 candidați, s-a trecut la procedura de vot. 
În urma numărării voturilor de către Comisia de Validare a voturilor, s-a înregistrat următorul rezultat:
Nr. crt. Candidat Nr. voturi
1. Șerban Marius 36
2. Tănasă Mugurel-Adrian 33
3. Terteleac Paul 2
 
Prin urmare, domnii TĂNASĂ Mugurel-Adrian și ȘERBAN Marius urmează să îndeplinească funcția de Vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal, pentru un mandat de 4(ani), începând cu data prezentei.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se supune votului mandatarea președintelui AJF Ilfov, Constantin BUHAC pentru a demara procedurile de identificare spre închiriere/cumpărare a unui nou sediu pentru AJF Ilfov.
VOT:
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
Prin urmare, Președintele Asociației Județene de Fotbal Ilfov a fost mandatat să reprezinte Asociația Județeană de Fotbal Ilfov în derularea oricăror acțiuni necesare pentru a identifica și a supune în atenția Comitetului Executiv toate ofertele care în condiții de cerere și ofertă de preț în piață întrunesc termenii și condițiile analizării în vederea adoptării unei decizii pentru a închiria/achiziționa un sediu care să satisfacă nevoile entității. 
HOTĂRÂREA NR. 8
Se supune votului mandatarea secretarului general BLAGOE Daniel pentru efectuarea formalităților de înregistrare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Buftea.
VOT:
PENTRU ABȚINERI ÎMPOTRIVĂ
39 0 0
 
HOTĂRÂREA NR. 9
SE MANDATEAZĂ dl. Blagoe Daniel să exercite oricare și toate formalitățile necesare cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor, astfel cum acestea au fost adoptate prin prezenta. 
Prezentul Proces Verbal a fost încheiat în 3(trei) exemplare original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov și intră în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov 
Hotărârile adoptate se vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor adunării generale, precum şi secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, în scopul ducerii la îndeplinire/punerii în aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP