HOTARAREA COMISIEI DE ANALIZARE A CANDIDATURILOR

17 Martie 2023, la ora 19:45 / Publicat în Comunicate AJF de Vasile Daniel Blagoe / 237 vizualizări

HOTARAREA COMISIEI DE ANALIZARE A CANDIDATURILOR

 

 
PROCES VERBAL
din data de 17.03.2023
 
 
La sedinta din data de 15.03.2023 a Comisiei de analizare a candidaturilor (”Comisia”) din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Ilfov, persoana juridica de drept privat, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 2011/A/2002, CIF 10077702, care a avut loc la puctul de lucru situat în Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 355-357, Cladirea Griro, Sector 1, (”AJF Ilfov”) comisie înfiintata prin Decizia Comitetului Executiv din data de 13.03.2023 (Decizia nr. 1), din totalul de 3 membri ai acesteia, au fost prezenti un număr de 3 membri, personal, respectiv: Av. FLOREA Mihail-Claudiu - Presedinte, BLAGOE Daniel - membru, TATULICA Ion membru.
 
Prezenta la sedintă a membrilor Comisiei de analizare a candidaturilor a atestat întrunirea conditiei de cvorum în procent de 100%.
 
Presedintele sedintei, dl FLOREA Mihail-Claudiu a desemnat secretar de sedintă pe dl. BLAGOE Daniel, care urmeaza sa intocmească prezentul proces verbal al sedintei.
 
Ordinea de zi a sedintei a fost: 
 
1.Analiza și aprobarea dosarelor de candidat a reprezentantilor cluburilor-membri afiliati la functia de Vicepresedinte al AJF Ilfov;
2.Analiza si aprobarea dosarelor de candidat a reprezentantilor cluburilor-membri afiliati la functia de Reprezentanti ai cluburilor cu activitate exclusivă de copii si juniori.
 
In urma dezbaterilor purtate în timpul sedintei intre membrii Comisiei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 
HOTARAREA NR. 1
Avand în vedere: 
i.Analiza formularelor anuale de actualizare date valabile pentru sezonul 2022-2023, a dosarelor de candidatura pentru dnii: Tanasa Mugurel, Terteleac Paul, Serban Marius, Popescu Andrei și Sange Niculae;
ii.Dispozitiile art 39 alin. (1) paragraf 3 din coroborate cu dispozitiile art. 45 din Statutul AJF 
iii.Urmare analizei dosarelor, precum si în raport de dispozitiile legale sus aratate, dl. Popescu Andrei nu mai detine calitatea de reprezentant al Club Sportiv Cernica, iar dl. Dl. Sange Niculae nu detine în prezent calitatea de reprezentant al vreunui club membru afiliat din cadrul AJF Ilfov
SE VALIDEAZA dosarele de candidatura ale domnilor TANASA MUGUREL, TERTELEAC PAUL si SERBAN MARIUS, in sensul în care acestia sunt eligibili pentru a candida la functia de Vicepresedinte al AJF ILFOV la Adunarea Generala a Membrilor Afiliati din data de 20.03.2023.
SE INVALIDEAZA dosarele de candidatura ale domnilor Popescu Andrei si Sange Nicolae.
HOTARAREA NR. 2 
Avand în vedere: 
i.Analiza formularelor anuale de actualizare date valabile pentru sezonul 2022-2023, a dosarelor de candidatura pentru dnii: Porumbacu Mugurel Daniel, Tudor Gheorghe si  Ardeleanu Razvan;
ii.Dispozitiile art 39 alin. (1) paragraf 3 din coroborate cu dispozitiile art. 45 din Statutul AJF; 
iii.Urmare analizei dosarelor, precum si în raport de dispozitiile legale sus aratate, dl. Tudor Gheorghe nu mai detine calitatea de reprezentant al AS Vointa Snagov (calitate în care a candidat la alegerile din cadrul Adunarii Generale a Membrilor afiliati din data de 20.05.2021), in acest moment detinand calitatea de reprezentant al clubului AS Stejarul Gruiu, club care nu mai are activitate exclusiva de copii si juniori, participand și în competitia liga a 4-a, seria 1, sezonul competitional 2022-2023;
iv.Urmare analizei dosarelor, precum si in raport de dispozitiile legale sus aratate,  Dl. Ardeleanu Razvan detine în prezent calitatea de reprezentant al Asociatiei Sportive Scoala de Fotbal ARD Snagov, (calitate în care a candidat la alegerile din cadrul Adunarii Generale a Membrilor afiliati din data de 20.05.2021), club care în prezent nu mai are activitate exclusiva de copii si juniori, avand echipa de seniori participanta în cadrul competitiei Liga a IV-a, seria 1
SE VALIDEAZA dosarele de candidatura al domnului PORUMBACU MUGUREL DANIEL, in sensul în care acestia este eligibili pentru a candida la functia de Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusiva de copii și juniori la Adunarea Generala a Membrilor Afiliati din data de 20.03.2023.
SE INVALIDEAZA dosarele de candidatura ale domnilor Tudor Gheorghe și Ardeleanu Razvan.
HOTARAREA NR. 3
SE MANDATEAZĂ dl. Blagoe Daniel sa exercite oricare și toate formalitatile necesare cu privire la aducerea la indeplinire a hotararilor, astfel cum acestea au fost adoptate prin prezenta. 
Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva Asociației Județene de Fotbal Ilfov si intra în vigoare de la data publicării pe site ul oficial www.frf-ajf.ro/ilfov 
Hotararile adoptate se vor aduce la cunostinta tuturor membrilor adunarii generale, precum si secretarului general, prin comunicarea Procesului Verbal, in scopul ducerii la indeplinire/punerii in aplicare a acestora.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP